Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kerkpoortstraat 47 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Kerkpoortstraat 47,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kerkpoortstraat 47 3-098 3-117 G-260 G-291
1716 - reëelkohieradresgebruik
 
3-098 Kerkpoortstraat 47
eigenaarHendrik Homan
gebruikerHendrik Homan
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
3-098 Kerkpoortstraat 47
eigenaarHendrik Homan
opmerkingpauper


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
3-098 Kerkpoortstraat 47
eigenaarHendrik Homan
gebruikerHendrik Homan
opmerkingpauper


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
3-098 Kerkpoortstraat 47huis
eigenaarerven Hendrik Gerryts
gebruikererven Hendrik Gerryts
huurwaardeCG 29:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:16:10


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-098 Kerkpoortstraat 47Harmen Jansen, bestaande uit 3 personenheeft 2 weeversknegts
aangebooden capitaalCG 06:00:00


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-117 Kerkpoortstraat 47Jelle BoomsmaCG 1:00:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-260Kerkpoortstraat 47Frans Smit... ovl 1793 Laar, moeder ovl 1800 Laar; BS huw 1811, ovl 1826, huw 1830, ovl 1833; vrouw F.S. gebruiker wijk G-260; eigenaar is Jelle Boomsma, 1814. (GAH204); MITS, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-260Kerkpoortstraat 47Jelle Jetses Boomsma... tuin, 1814. (GAH204); id. van wijk G-255; gebruiker Jan Oppenkamp, wewer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-260; gebruiker Frans Smith vrouw, 1814. (GAH204); id. van wijk H-075; gebruiker is Baltus Claver, sjouwer, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-260Kerkpoortstraat 47Jelle Boomsma Frans Smith vrouw


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1764Kerkpoortstraat 47Jacob van der LindeHarlingenkoorndragerhuis en erf (54 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-260Kerkpoortstraat 47Geeske Martens Osinga... Jans Hikkema; BS huw 1844, ovl 1848; oud 54 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, turftanster, wijk G-260; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-260Douwe Bloemer39 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, gehuwd, wafelkramer
G-260Grietje van der Linde36 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, gehuwd
G-260Catharina Bloemer13 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
G-260Geertruida Bloemer7 jMenaldumgezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
G-260Theodora Bloemer4 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
G-260Henderika Bloemer6 mHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
G-260Geeske M Osinga54 jSneekgezin 2, v, protestant, weduwe, turftonster
G-260Martinus Balk24 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd, gruttersknegt
G-260Jacob Balk16 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
G-260Yetje Balk25 jLeeuwardengezin 2, v, protestant, ongehuwd, naaister
G-260Rijkje Balk19 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-260Kerkpoortstraat 47Aukje van der Vorm... F-177, wijk G-228, 234, 260, supp wijk G-378 oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-217; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-260Kerkpoortstraat 47Douwe Hermanus Bloemer... G-044, wijk H-005, supp wijk I-045, (schip); oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wafelkramer, wijk G-260; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-260Kerkpoortstraat 47Grietje Jacobs van der Linde... wijk H-005, supp wijk F-388, supp wijk I-045 (schip); oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-260; VT1839; geb 13 mrt 1798, ged 27 mrt 1798 Grote Kerk HRL, dv Jacob Everts van der Linde en Truike Gerbens ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-260Kerkpoortstraat 47Sybren Bouricius... wijk G-277, zv Rienk Jans B., en Dora (= Theodora) Gerbens; BS huw 1842, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk G-260, 282; oud 45 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk G-170; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1764G-260 (Kerkpoortstraat)Eva van der Linde vrouw van Douwe Visserwoonhuis


1876 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50053 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 145 en 163 van 14 jun 1876
adressoortbedraggebruik
G-260Kerkpoortstraat 47provisionele en finale toewijzingfl. 803huis G-260
 
verkoperNils Walgreen
verkoperJan Walgreen
verkoperLuitje van Dijk
verkoperPieter Stuur (q.q.)
verkoperSjoerd Koopmans (q.q.)
koperJelle Martens van der Wal
koperHendrik Kerkhoven


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1764G-291 (Kerkpoortstraat)Jelle Martens van der Walwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3071Kerkpoortstraat 47 (G-291)


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkpoortstraat 47J.Vellingatransportarbeider
  terug