Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kerkpoortstraat 39 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Kerkpoortstraat 39,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kerkpoortstraat 39 3-094 3-113 G-256 G-287
1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0129v van 16 feb 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 39Kerkpoortstraat NZ hoek Moriaanstraat [staat: achter de Grote Kerk]huis
 
koperPytter Douues burgerbakkerGG 275:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 2:00:00
naastligger ten oostenhet huis van wijlen Jan Doyer
naastligger ten zuidenhet huis van wijlen Jan Doyer
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenMoriaanstraat
verkoperMarcus Ages c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Douwes, bakker (Backer?) koopt een huis op de hoek van de Moriaanstraat, achter de Grote Kerk. Ten O. en Z. het huis van Jan Groeyer, ten W.?, ten N. die straat. Gekocht van Marcus Ages, voor 275 gg.


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0013v van 11 feb 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 39Moriaanstraat ZZ achter de Grote Kerk, hoekhuis
 
koperJan Pieters van Hellmondt, gehuwd metGG 225:00:00
Lijsbeth Lourens
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:14:00
naastligger ten oostende weduwe van Jan Goyers
naastligger ten zuidende weduwe van Jan Goyers
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: Heerestraat]
naastligger ten noordenMoriaanstraat
verkoperPieter Douwes c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Pieters van Hellmondt x Lijsbeth Lourens koopt een huis op de hoek van de Moriaanstraat, achter de Grote Kerk. Ten O. en Z. wd. Jan Groeyer, ten W. de Heerestraat (Kerkpoortstraat?), ten N. de Moriaanstraat. Gekocht van Pieter Douwes, voor 225 gg.


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0081r van 27 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 39Moriaanstraat, op de hoek van dehuis
 
koperSybe Seerps, en zijn broerGG 210:00:00
koperPytter Seerps
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:14:00
naastligger ten oostenhet huis van wijlen Jan Goier
naastligger ten zuidenhet huis van wijlen Jan Goier
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenMoriaanstraat
verkoperJan Pytters van Helmont
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybe- en Pytter Seerps, broers, kopen een huis op de hoek v.d. Moriaanstraat. Ten O. het huis van wl. Jan Fries?, ten W. de straat (Kerkpoortstraat?), ten N. de Moriaanstraat. Gekocht van Jan Pytters Helmondt, voor 210 gg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
3-094 Kerkpoortstraat 39huisje
eigenaarDirk Jansen
gebruikerJan Jansen
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
3-094 Kerkpoortstraat 39huis
eigenaarDirck Jansen
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00
opmerkinginsolvent


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
3-094 Kerkpoortstraat 39huis
eigenaarSymon de Haes
gebruikerHendrik Lucas
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:10:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
3-094 Kerkpoortstraat 39huis
eigenaarDouwe Jacobs
gebruikerDouwe Jacobs
opmerking1728 insolvent verklaart 15:--:--


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-094 Kerkpoortstraat 39Douwe Jacobs, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaalCG 10:00:00


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0197r van 15 jan 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 39Moriaanstraat, achter de Grote Kerk op de hoek van dehuis en weefwinkel
 
koperEeltje Aukes Travaille koopmanGG 100:07:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 1:10:00
naastligger ten oostenG. S. Hingst koopman
naastligger ten zuidenAge Johannes
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenstraat
verkoperAlbert Durksbontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEeltje Aukes Travaille koopt een huis en weefwinkel achter de Grote Kerk, op de hoek v.d. Moriaanstraat. Ten O. Gouke Sybrens Hingst, ten W. en N. de straten, ten Z. Age Johannes. Gekocht van Albert Dirks, bontwever, voor 100 gg.


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0241v van 16 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 39Moriaanstraat ZZ achter de Nieuwe Kerk hoekhuis
 
koperAge Johannes koopmanGG 61:00:00
huurderJan van Keulen CG 22:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 1:18:00
naastligger ten oostenG. S. Hingst
naastligger ten zuidenAge Johannes koopman
naastligger ten westenKerkpoortstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenMoriaanstraat
verkoperJacob P. Nijeboerkoopman
Minne Vink, als geauthoriseerde redders van de boedel vankoopman
wijlen Tjepkje Sjoerds, weduwe van
wijlen Yede Tjeerds
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAge Johannes koopt een huis achter de nieuwe kerk, op de hoek van de Moriaanstraat. Ten O. Goucke Sybrens Hingst, ten W. en N. de straat, ten Z. de koper. Gekocht van de redders v.d. boedel van wd. Yede Tjeerds, voor 61 gg.


 


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0146v van 10 nov 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 39Moriaanstraat OZhuis
 
koperLammert de Reus GG 13:00:00
huurderLodewijk Jans Groen c.u.
naastligger ten oostenJelle J. Boomsma
naastligger ten zuidenClaas Folkerts
naastligger ten westenMoriaanstraat
verkopercurator Simon Weima, namens
Age JohanneskoopmanAlmenum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLammert de Reus koopt huis op de hoek van de Moriaanstraat van Age Johannes, koopman onder Almenum doch thans uitlandig, voor 13 gg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-113 Kerkpoortstraat 39Jan Lodewijks GroenCG 0:10:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-256Kerkpoortstraat 39Bart Jans van Dinsen... Hendriks, oud 19 jaar; huw Grote Kerk HRL 1808, BS geb 1811, ovl 1813; wed. B. vD. gebruiker van wijk G-256; eigenaar is Jan Lod. Groen, 1814. (GAH204); Extract uit het Reg. van Overledenen. In het Jaar Een duizend ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-256Kerkpoortstraat 39Jan Lodewijks Groen... eigenaar van wijk G-250, gebruiker is Elias Hendriks wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk G-256, gebruiker is Bart van Dinsen wed., 1814. (GAH204); id. van wijk G-326, gebruiker is Jacob Alb. Kams, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-256Kerkpoortstraat 39Jan Lodewijks Groen Bart van Dinsen wed


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1760Kerkpoortstraat 39Gereformeerde ArmvoogdijHarlingenhuis (45 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-256Kerkpoortstraat 39Akke J Doksmaoud 60 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-256; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-256Kerkpoortstraat 39Grietje Hotzes Dijkstra... Hansje Alberts; BS huw 1816, ovl 1849, ovl 1853; oud 41 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-256; VT1839; uit de huwelijksakte blijkt, dat zij in 1816 wordt vermeld als: Grietje Hotzes en hij als Jelle ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-256Kerkpoortstraat 39Jelle Luitjes de Vries... Dijkstra, werkman te HRL 1849; BS ovl 1849; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk G-256; VT1839; in huwelijksakte 1816 vermeld als: Jelle Luitjes, en zij als: Grietje Hotzes; BS huw ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-256Kerkpoortstraat 39Johannes Caspers Doksma... huw 1840, ovl 1882 bev.reg. HRL 1851 wijk G-314; oud 29 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, wijk G-256; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-256Kerkpoortstraat 39Trijntie de Jongoud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-256; VT1839


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-256Kerkpoortstraat 39Antje Klazes Pan, overleden op 26 mei 183914 jr, overleden Moriaanstraat G 256. (CzOG nr. 13) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-256Akke J Doksma60 jAlmenumgezin 1, v, rooms katholiek, weduwe
G-256Johannes Doksma29 jAlmenumgezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
G-256Geertje Doksma18 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
G-256Trijntie de Jong3 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
G-256Jelle de Vries44 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd, werkman
G-256Grietje Dijkstra41 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
G-256Antie de Vries15 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-256Kerkpoortstraat 39Antje Cornelis Postma... 1851 Almenum, dv Cornelis Hijlkes P, en Grietje Abrahams; BS huw 1839, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk G-256, 324, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-256Kerkpoortstraat 39Gerben Annes Bosma... G-324, 256, 347; oud 34 jaar, geb Noordwolde en wonende te HRL. 1839, molenaarsknecht, wijk H-001; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1760G-256 (Kerkpoortstraat)Algemeene Armvoogdijwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3701Kerkpoortstraat 39 (G-287)Alg. Armvoogdij


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkpoortstraat 39A.Baderwerkman scheepswerf
  terug