Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kerkpoortstraat 1 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Kerkpoortstraat 1,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Kerkpoortstraat 1 3-073 3-089 G-231 G-273
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kerkpoortstraat 3 3-073 3-089 G-231 G-273
aangrenzende stegensteeg
Kerkpoortstraat 1Lammert Warnderssteeg ten oosten


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0161r van 4 jan 1663 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 1Kerkpoortstraat [staat: bij de Grote Kerk hoek van de Lammert Warndersteeg]1/2 dwarshuis met 2 kamers, loods en plaats
 
koperPyter Jacobs, gehuwd metGG 267:14:00
Trijntie Gatses
naastligger ten oostenJan Jacobs
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten westenLammert Warndersteeg [staat: straat]
naastligger ten noordenWybe Joostes
verkoperWytse Johannes Beima
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Jacobs x Trijntie Gatses koopt 1/2 dwarshuis c.a. met 2 kamers, loods, plaets, put en back en gewelfde kelder, bij de Grote Kerk, op de hoek van de Lammert Warnerssteeg. Ten O. het Jan Jacobs Gezinden huis, ten W. en Z. de straten, ten N. Wybe Joostes. Zie de acte voor de voorwaarden over de gevel. Gekocht van Wytse Johannes Beyma, voor 267 gg.


 


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0017av van 11 jan 1663 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 1Grote Kerk op de hoek van de Lammert Warndersteeg, bij de1/2 huis
 
biederPyter Jacobs GG 535:00:00
naastligger ten oostenJan Jacobs
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenWybe Joostes
verkoperWytse Johannes Beima, weduwnaar en voogd van hun kinderen van
Elsabeth??? Jacobs


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
3-073 Kerkpoortstraat 1
eigenaarAntie Melles cum soc.
gebruikerAntie Melles cum soc.
opmerkingheeft pro deo begeert


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
3-073 Kerkpoortstraat 1huis
eigenaarAntie Melles?
opmerkingpro deo versogt


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
3-073 Kerkpoortstraat 1huis
eigenaarJan Hansen
gebruikerJan Hansen
huurwaardeCG 26:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:06:08


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
3-073 Kerkpoortstraat 1huis
eigenaarJan Hansen
gebruikerSchelte Bruins c.s.
huurwaardeCG 53:00:00
aanslag huurwaardeCG 08:16:10


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-073 Kerkpoortstraat 1Sipke Willems, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaalCG 00:00:00


1746 - reëelkohieradresgebruik
 
3-073 Kerkpoortstraat 1huis
eigenaarJan Hanses
gebruikerSipke Willems
huurwaardeCG 53:00:00
aanslag huurwaardeCG 09:12:12


 


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0029v van 19 okt 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 1Kerkpoortstraat NZ [staat: Lammert Warndersteeg op de hoek bij de Grote Kerk]huis
 
koperCornelis Beydschat koemelkerGG 386:14:00
huurder zijkamer en loodskeJetse Annes c.u.CG 24:00:00
huurder achterkamerTyttie Hendriks c.u.CG 0:06:00
huurder achterkamerTobias Cornelis c.u.CG 0:06:00
naastligger ten oostenHarmen Bruinings
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: groot kerkhof en straat]
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noordenCornelis Beydschat koemelker
verkoperKlaas Willems Hoogstraten, curatorkoopman
verkoperRobijn Arjens, curatoren overkoopman
Ybeltie Clases, weduwe van
wijlen Jan Jansengezworen zakkendrager


 


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0142r van 11 nov 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 1Lammert Warnderssteeg OZ hoek bij groot kerkhofhuis
 
kopervroedsman Rein Hendriks Faber GG 380:00:00
koperJohannes Jacobs mr. slotmaker
bewonerde weduwe van Jan Beidschat
naastligger ten oostenHarmen Bruinings
naastligger ten zuidenkerkhof
naastligger ten westenLammert Warnderssteeg
naastligger ten noordenvolgend perceel
verkopermeerderjarig vrijgezel Jan Cornelis Beidschatwagenaar
verkoperAntje Cornelis Beidschat, gehuwd met
Jacob Jacobs Houtkoperschipper op Amsterdam (beurt-)
verkoperTaetske Beidschat, gehuwd met
Douwe Tjeerds, erfgenamen van hun vaderhuistimmermansknecht
wijlen Cornelis Jansen Beidschatherbergier en wagenaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRein Hendriks Faber, mede-vroedschap en Johannes Jacobs, mr. slotmaaker kopen hegte en weldoortimmerde huizinge c.a. op de hoek van de Lammert Warnderssteeg bij `t groot kerkhof, door diverse huurders bewoond. Geen grondpacht. Ten O. Harmens Bruinings, ten Z. het kerkhof, ten W. de Lammert Warnderssteeg, ten N. het volgende verkochte perceel (dat niet verder genoemd wordt). Gekocht van de (met name genoemde) erfgenamen van Cornelis Jansen Beidschat, in leven herbergier en wagenaar, voor 380 gg.


 


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0124r van 7 dec 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 1Kerkpoortstraat NZ [staat: Lammert Warnderssteeg hoek bij het groot kerkhof]huis
 
koperMeile Dirks Faber mr. ijzersmidGG 250:00:00
naastligger ten oostenHarmen Bruining
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: kerkhof]
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noordenCornelis E. Wijga
verkoper van 1/2vroedsman Rein Hendriks Faber
verkoper van 1/2Johannes Jacobsmr. slotmaker


 


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0239v van 14 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 1Kerkpoortstraat NZ [staat: Lammert Warnderssteeg op de hoek bij het groot kerkhof]huis
 
koperCornelis Duinker, gehuwd metsjouwerGG 174:07:00
Martentie Elias
huurderJacob Houtkoper CG 32:00:00
huurderHendrik Arjens CG 22:00:00
naastligger ten oostenH. Bruining
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: kerkhof]
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noordenCornelis Ennes Wijga
Bartle Tuininga, curator
Cornelis Jans, curator
Johannes Jacobus Hoogenhuis, curator
Jacob Wassenaar, curatoren over
verkoperMeile Dirks Faber, gehuwd met
Janke Sybes


 


 


 


1797 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0052r van 18 jun 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 1Lammert Warndersteeg hoek bij groot kerkhofhuis
 
koperCornelis Beidtsgat, gehuwd metCG 300:00:00
Ruurdje Roenders
huurderGrietje Carels
naastligger ten oostenH. Brunnig
naastligger ten zuidenkerkhof
naastligger ten westenLammert Warnersteeg
naastligger ten noordenCornelis Ennes Wijga
verkoperMartijntje Elias, weduwe van
wijlen Cornelis Duinker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Cornelis Beidtsgat x Ruurdje Boenders kopen een huis op de hoel van de Lammert Warnerssteeg bij het groot Kerkhof. Ten O. H. Bruining, ten Z. het kerkhof, ten W. de Lammert Warnderssteeg, ten N. Cornelis Ennes Wijga. Gekocht van Martijntje Elias wv Cornelis Duinker, voor 350 CG.


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-089 Kerkpoortstraat 1Jan BeidschatCG 1:00:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-231Kerkpoortstraat 1Jan Beitschatovl voor 1815; wed. J.B. eigenaar van wijk G-230, stalling, 1814. (GAH204); id. van wijk G-231, koemelkerse, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-231Kerkpoortstraat 1Jan Beidschat wedJan Beidschat wedkoemelkster
G-231Kerkpoortstraat 3Jan Beidschat wedkoemelkster


1819 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51010 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 301 van 23 dec 1819
adressoortbedraggebruik
G-231Kerkpoortstraat 1koopaktefl. 23huis en stalling G-231
 
verkoperAbraham Rignalda
koperGerrit Tjeerds van der Tol


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 914Kerkpoortstraat 1Gerrit Tjeerds van der TolHarlingenmelktapperhuis en erf (154 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 914Kerkpoortstraat 3Gerrit Tjeerds van der TolHarlingenmelktapperhuis en erf (154 m²)


1833 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-231Kerkpoortstraat 1Hidde Hayes Monsma, overleden op 26 november 1833zoon van Haye B. Monsma, melktapper (achter kerk bij Lammert Warndersteeg C. (moet zijn: G) 231) en Japke Hiddes de Vries, broer van minderjarige Hidde, Antje en Dieuwke Hayes Monsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1833 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-231Kerkpoortstraat 3Hidde Hayes Monsma, overleden op 26 november 1833zoon van Haye B. Monsma, melktapper (achter kerk bij Lammert Warndersteeg C. (moet zijn: G) 231) en Japke Hiddes de Vries, broer van minderjarige Hidde, Antje en Dieuwke Hayes Monsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-231Kerkpoortstraat 1Hidde Hayes Monsma, overleden op 20 april 1834zoon van Haye B. Monsma, melktapper (achter Grote Kerk bij Lammert Warndersteeg C. (moet zijn: G) 231) en Japke Hiddes de Vries, broer van minderjarige Antje en Dieuwke Hayes Monsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-231Kerkpoortstraat 3Hidde Hayes Monsma, overleden op 20 april 1834zoon van Haye B. Monsma, melktapper (achter Grote Kerk bij Lammert Warndersteeg C. (moet zijn: G) 231) en Japke Hiddes de Vries, broer van minderjarige Antje en Dieuwke Hayes Monsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-231Kerkpoortstraat 1Anne Klases Woudema... Eertses; BS ovl 1838; 1839 huwelijken; oud 36 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, kooltjer, wijk G-231; ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-231Kerkpoortstraat 1Jan Dirks Hollander, overleden op 11 januari 1839kooltjer Groot Kerkhof/Lammert Warndersteeg G 231, man van Aafke Rientzes Hofma, vader van minderjarige Trijntje en reeds overleden Janna Jans Hollander. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-231Kerkpoortstraat 3Jan Dirks Hollander, overleden op 11 januari 1839kooltjer Groot Kerkhof/Lammert Warndersteeg G 231, man van Aafke Rientzes Hofma, vader van minderjarige Trijntje en reeds overleden Janna Jans Hollander. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-231Anne K Woudema36 jFranekerm, protestant, gehuwd, kooltjer
G-231Feikje G van der Tol21 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-231Klaas Woudema10 jSexbierumm, protestant, ongehuwd
G-231Aafke Woudema7 jSexbierumv, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-231Kerkpoortstraat 1Sybe Gerkes Zwart, overleden op 25 februari 1843(Certificaat van onvermogen), 10 jr (geboren 12/4/1830), overleden Achter de Kerk G 231. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-231Kerkpoortstraat 3Sybe Gerkes Zwart, overleden op 25 februari 1843(Certificaat van onvermogen), 10 jr (geboren 12/4/1830), overleden Achter de Kerk G 231. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-231Kerkpoortstraat 1Tietje van Arum... ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk G-101, 231; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-167; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 914G-231 (Achter de groote kerk)erv. Douwe K. Roedemawoonhuis


1870 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van woensdag 13 dec 1870
G-231Kerkpoortstraat 1Eene huizinge en koemelkerij met erf , als mede-eigenaarsche in gebruik bij de wed. Douwe Keim, Roedema. Provisioneel verkocht op 21 dec 1870 door notaris J.A. Zaal Stroband..


1870 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van maandag 25 dec 1870
G-231Kerkpoortstraat 1Eene huizinge en koemelkerij met erf , als mede-eigenaarsche in gebruik bij de wed. Douwe Keim, Roedema. Finaal verkocht op 28 dec 1870 door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 1300..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 914G-273 (Kerkpoortstraat)Gerrit S. Spoelstrawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 914Kerkpoortstraat 1 (G-273)Aukje Wagenaar (wed. H.R. Smit)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kerkpoortstraat 3 Thomas Smitvetkoopman
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 1200
Kerkpoortstraat 3 hermannus Smitvetkoopman
vorige grondslagf. 1200
huidige grondslagf. 1700


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkpoortstr. 1H. Smit101Veth.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkpoortstraat 3H.Schotanusboekhouder


1965 - adresboekadresnaam
Kerkpoortstraat 3H. (Hantje) Schotanus


1986 - variaadresbronbericht
Kerkpoortstraat 1Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1986


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Kerkpoortstraat 3beeldbepalend pand4 van 10
  terug