Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Kerkstraat 31 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Grote Kerkstraat 31,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Kerkstraat 31 3-066 3-082 G-197 G-242
aangrenzende stegensteeg
Grote Kerkstraat 31naamloze doorlopende steeg ten zuiden


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0059v van 20 jan 1649 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 31Grote Kerkstraathuis
 
koperEvert Ruirts koopmanGG 817:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 1:03:00
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenAernt Gerrits bakker
naastligger ten noordende mouterij van Sicke Scheltes
verkoperWytse Pytersmr. chirurgijn
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Ruerts koopt een huis c.a. nz. Grote Kerkstraat. Ten O. een openbare steeg, ten Z. die straat, ten W. bakker Aernt Gerrits, ten N. de mouterij van Sicke Scheltes. Gekocht van mr. chirurgijn Wytse Pyters voor 870 gg.


 


 


 


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0225r van 7 okt 1714 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 31oostGrote Kerkstraat, door een steegje in te gaanwoning
 
koperAllert Jelles c.u.wachtmeester en assistentGG 70:01:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 3:00:00
naastligger ten oostenIds Fockes
naastligger ten zuidenIds Fockes
naastligger ten westenSchelte Cornelis
naastligger ten noordenSchelte Cornelis, en
verkoper van 1/2Auk JellesHallum
verkoper van 1/2Trijntie Cornelis, met
Maartie Cornelis, en
Sibrigjen Cornelis


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
3-066 Grote Kerkstraat 31huis
eigenaarwed. Ulbe Jansen
gebruikerwed. Ulbe Jansen
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:08:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
3-066 Grote Kerkstraat 31huis
eigenaarwed. Ulbe Jansen
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:08:00
opmerkinginsolvent


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0034r van 15 jan 1719 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 31Grote Kerkstraat NZhuis
 
koperJeltie Jacobs CG 170:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 1:03:00
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten oostenDirk Sytses
naastligger ten zuidenKerkstraat
naastligger ten westenUlbe Jansen
naastligger ten noordende mouterij van Schelte Uiftes mr. bakker
verkoperSchelte Uiftesmr. bakker


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
3-066 Grote Kerkstraat 31huis
eigenaarwed. Ulbe Jans
gebruikerwed. Ulbe Jans
huurwaardeCG 19:12:00
aanslag huurwaardeCG 00:00:00
opmerkingAo 1722 insolvent verklaert


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
3-066 Grote Kerkstraat 31huis
eigenaarwed. Ulbe Jans
gebruikerPytie Ages
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-066 Grote Kerkstraat 31Johannes Douwes, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaalCG 08:00:00


1746 - reëelkohieradresgebruik
 
3-066 Grote Kerkstraat 31huis
eigenaarJohannes Douwes
gebruikerJohannes Douwes
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:05:06


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0014v van 31 aug 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 31westGrote Kerkstraat NZhuis en tuintje
 
koperMathijs van Idsinga secretarisGG 185:14:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:16:00
naastligger ten oostenJohannes Douwes
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westende weduwe van Simon Dekkers
naastligger ten noordenoud burgemeester Doede Johannes Vosma
verkoperhypothecaire crediteuren van wijlen Sioerd Olpherts, gehuwd met
Hylkien Joekes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMathijs van Idsinga, secretaris, koopt zeker oud huis en tuintje c.a. aan de noordkant van de Grote Kerkstraat. Grondpacht 16 st aan de Stad. Ten O. Johannes Douwes, ten Z. de Kerkstraat, ten W. wd. Simon Dekkers, ten N. oud burgemeester Doede Johannes Vosma. Gekocht van Saco Harm van Idsinga, ontvanger der boelgoederen, als eerste hypothecaire crediteur van wl. Sioerd Olpherts x Hylkien Joekes, voor 185 gg.


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0015r van 31 aug 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 31westGrote Kerkstraat NZhuis en tuintje
 
koperJacob Sybes, gehuwd metmr. timmermanCG 600:00:00
Fookeltje Jacobs
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:08:00
huurderde weduwe van Hartman
naastligger ten oostenJohannes Douwes
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten westenBonne Douwes
naastligger ten noordenTrijntje Jans*
verkoperMathijs Adolph van Idsingasecretaris en ontvanger der boelgoeden


 


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0040v van 12 feb 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 31westGrote Kerkstraat NZhuis en bleekveld
 
koperJan Heins weesvader van gereformeerd weeshuisCG 355:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:08:00
huurderAlbert Jacobs c.u.
huurderJoseph Josephs c.u.uitdragerCG 30:00:00
naastligger ten oostenOlphert Sjoerds
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten westenBonne Douwes
naastligger ten noordends. Harkenroth
verkoperJacob Sybes Decker, gehuwd metmr. timmerman
Fokeltje Jacobs, te betalen aan
burgerhopman Pieter Gerbens Clamstra, gecommitteerde uit de hypothecaire en personele crediteuren
Abraham Israel, gecommitteerde uit de hypothecaire en personele crediteurenkoopman


 


 


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0270v van 15 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 31Grote Kerkstraat NZhuis
 
koperJan Hannema distillateurCG 460:00:00
huurderDouwe Jans
huurderYge scheepstimmerman
verpachter grondde Stad HarlingenCG 1:03:00
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenKerkstraat
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenPieter Aukes
verkoperJan Martens, gehuwd metmetselaar
verkopersTrijntje Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Hannema, distelateur, koopt huis Nz. Grote Kerkstraat, thans verhuurd aan Douwe Jans c.u. en aan Yge, scheepstimmerman c.u. Grondpacht 23 st aan de stad. Ten O. een doorgaande steeg, ten Z. de Kerkstraat, ten W. N.N., ten N. Pieter Aukes c.s. Vrije in- en uitgang in de steeg ten oosten. Gekocht van Jan Martens, metzelaar x Trijntje Pieters, voor 460 cg.


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0067v van 31 aug 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 31oostGrote Kerkstraat NZhuis
 
koperJurjen Ockes koopmanGG 96:07:00
huurderde weduwe Harstmeyer
naastligger ten oostenJan Martens
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenvroedsman C. Heins
naastligger ten noordenJan Martens
verkoperstads weesvoogden van Sneek, curatoren over erfgenaam en kleinkind van ?Sneek
wijlen Johannes Douwes


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0169r van 21 mrt 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 31oostGrote Kerkstraat NZhuis
 
koperJohannes van Pruisen, gehuwd metkoopmanGG 102:21:00
Elisabeth Muller
huurderde weduwe van Casper Rive CG 0:12:00
naastligger ten oostenJan Harmens
naastligger ten noordenJan Harmens
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten westenClaas Heins
vroedsman Johannes Frank, notariële last en procuratie hebbende vankoopman
verkoper van 1/4Jannetje NooyMonnikendam
verkoper van 1/4Louys Nooy, vader en voogd vanMonnikendam
Swaantje Nooy, erfgenamen vanMonnikendam
Geertje Douwes, weduwe van
wijlen Jurjen Ockes van der Stokkoopman
verkoper van 1/4Harke Jurjens van der Stok, zoon en erfgenaam van
verkoper van 1/4Ocke Jurjens van der Stok, zoon en erfgenaam van
wijlen Jurjen Ockes van der Stok


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0347r van 2 okt 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 31oostGrote Kerkstraat NZhuis
 
koperArend Bartling, gehuwd metmr. bontweverGG 20:07:00
Mayke Bisschop
huurderSybrigje Toons
naastligger ten oostenJan Hannema [staat: Hanema]
naastligger ten zuidende weduwe van Heins
naastligger ten westenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten noordenJan Hannema [staat: Hanema]
redderHendrik Winterkastelein in het Herenlogement
redders van de boedel vandr. Hendrik Philip Stambkeadvocaat Hof van Friesland
wijlen Johannes Thomas Mentzemr. broekmaker


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0271r van 4 jun 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 31westGrote Kerkstraat wijk G-196huis
 
koperJan Hendrik Claasen mr. korfmakerCG 40:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:08:00
naastligger ten oostenArend Bartling
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westende weduwe van J. Potting
naastligger ten noordenJohannes Jacobus Kerkhoven
verkoperde weduwe van Anna van Aarsen
verkoperwijlen Claas Heins


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-082 Grote Kerkstraat 31Arend BartlingCG 1:00:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-197Grote Kerkstraat 31Arend Hendriks Bartling... 1814. (GAH204); id. van wijk G-186; gebruiker P. van der Stok vrouw, 1814. (GAH204); id. van wijk G-197; gebruiker is Asmus Feddes wed., gealimenteert, 1814 (GAH204); id. van wijk G-237; gebruiker Bern. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-197Grote Kerkstraat 31Asmus Feddes... 23 apr 1797, ged 9 may 1797 Grote Kerk ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-197Grote Kerkstraat 31A Bartling ervenAsmus Feddes wedgealimenteerd


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 986Grote Kerkstraat 31Jan Hendriks KlazenHarlingenmandemakerhuis en erf (60 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-197Grote Kerkstraat 31Dirkje Fekkes Dekker... Harmens Nekker; BS huw 1824, ovl 1841, ovl 1857; oud 41 jaar, geb St. Anna en wonende te HRL. 1839, wijk G-197; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-197Grote Kerkstraat 31Johannes Pieters Strak... N.H., zv Lodewijk S, en Aafke Aales Hetting; BS huw 1836, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk A-079, wijk G-197; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, huistimmerman, wijk C-185; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-197Grote KerkstraatBernardus Spandauw46 jHarlingenm, protestant, gehuwd, schippersknegt
G-197Grote KerkstraatDurkje J Dekker41 jSt Annav, protestant, gehuwd
G-197Grote KerkstraatAkke Spandauw13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-197Grote KerkstraatImkje Spandauw8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-197Grote KerkstraatGeertje Spandauw4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-197Grote Kerkstraat 31Setske Folkerts Vlietstra, overleden op 4 januari 184725 jr, geboren Franeker 12/4/1821, overleden G 197, vrouw van Rients Pieters Tigchelaar, tichelaarsknecht, moeder van minderjarige Mettje Rients Tigchelaar. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-197Grote Kerkstraat 31Simkje Rientses Tigchelaar, overleden op 4 januari 18474 dg (geboren 1/1/1847), overleden G 197, dochter van Rients Pieters Tigchelaar, tichelaarsknecht en ook op 4/1/1847 overleden Sietske Folkerts Vlietstra, zuster van minderjarige Mettje Rientses Tigchelaar. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-197Grote Kerkstraat 31Bernardus Geerts Spandauw... wijk A-200, wijk E-273, 307, wijk G-116; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk G-197; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-197Grote Kerkstraat 31Hinke de Boergeb 1786 Buitenpost, ovl 18jan853 HRL, huwt met Jan Jacobs Noorman, (gk), N.H., dv Hinke de B., en Aafke Hendriks; BS ovl 1853; bev.reg. HRL 1851 wijk G-197


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-197Grote Kerkstraat 31Mulder Johannes Oorthuisgeb 1809 HRL, ovl 31 jan 1857 HRL, huwt met Baukje IJssels, (gk), werkman in 1851, N.H., zv Johannes O, en Sara Harmens; BS ovl 1857; bev.reg. HRL 1851 wijk G-197, 258


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 986G-196 (Kerkstraat)Meindert Hibma c.u.woonhuis


1871 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zondag 25 jun 1871
G-197Grote Kerkstraat 31Een bijzonder neringdoend winkelhuis op besten stand in de Kerkstraat, laatst bewoond door nu wijlen mej. Hendrikje de, Boer. Provisioneel verkocht op 28 jun 1871 door notaris J.A. Zaal Stroband..


1871 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 30 jun 1871
G-197Grote Kerkstraat 31Een bijzonder neringdoend winkelhuis op besten stand in de Kerkstraat, laatst bewoond door nu wijlen mej. Hendrikje de, Boer. Finaal verkocht op 5 jul 1871 door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 826..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 986G-241 (Kerkstraat)Jan B. Baantjerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5261Grote Kerkstraat 31 (G-241)fa. H.H. Alkema


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Kerkstraat 31firma H. Alkemajongens: 0, meisjes: 0
vrouwen: 1
mach. breierij


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 31T. Alkema120manufacturen, bedden, enz.


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 31T. Alkema120Manufacturen, bedden, enz.


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kerkstraat 31 Tjeerd Alkemamanufacturier
vorige grondslagf. 2100
huidige grondslagf. 3000
Kerkstraat 31 Cornelis Buismankoopman
vorige grondslagf. 900
huidige grondslagf. 1000


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 31T. Alkema120Manufacturen, bedden, enz. "De Drie Winkels"


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 31T. Alkema120Manufact., bedden, enz.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 31T. Alkema120Manufact., bedden, enz.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 31T. Alkema120Manufact., bedden, enz.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 31T. Alkema120Manufact., bedden, enz.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkstraat 31E.Bosmahandelsreiziger
Kerkstraat 31mej. L.Bosma-van Kerkvoordebewaarschool-onderwijzeres


1929 - variaadresbronbericht
Grote Kerkstraat 31Oud Harlingen Magazine 1997In 1929 werd het pand [Kleine Voorstraat 82 van mandenmakerij en jute zakken handel Dijkstra] te klein en verhuisde men naar de Kerkstraat (De Drie Winkels van de firma Alkema)..


1933 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Grote Kerkstraat 31, HarlingenGrote Kerkstraat 31L.A. Dijkstrazakkenhandel, mandenmakerij


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Kerkstraat 31, HarlingenGrote Kerkstraat 31 Dijkstrarieten meubelen, mandenwerk, borstelwaren


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 31L.A. Dijkstra120Borstelw., huish. art., zakkenh. en mandenw.


1938 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Grote Kerkstraat 31, HarlingenGrote Kerkstraat 31L.A. Dijkstrahandel in borstelwerk, klompen en mandenwerk


1939 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Grote Kerkstraat 31, HarlingenGrote Kerkstraat 31L.A. Dijkstrahandel in borstelwerk, klompen en mandenwerk


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 31L.A. Dijkstra506Borstelw., huish. art., zakkenh. en mandenw.


1947 - kentekenadresnaam
B-31687
Gr. Kerkstraat 31Fa. L.A. Dijkstra


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr.L.A. Dijkstra506Borstelw., huish. art., zakkenh. en mandenw.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr.L.A. Dijkstra506Borstelw., huish. art., zakkenh. en mandenw.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr.L.A. Dijkstra506Borstelw., huish. art., zakkenh. en mandenw.


1961 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Grote Kerkstraat 31, HarlingenGrote Kerkstraat 31L.A. Dijkstraborstelwaren, klompen, mandenwerk en huishoudelijke art.


1965 - adresboekadresnaam
Grote Kerkstraat 31G.B. (Gerardus) Dijkstra
  terug