Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van William Boothstraat 6 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
William Boothstraat 6,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger William Boothstraat 6 2-169 2-196 D-035 D-031
1598 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 pagina 257r van 26 nov 1598 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
William Boothstraat 6Huysinge inden Noordees. Ten O. het diept de Soltsloot genoempt, ten N. een steygh, ten W. Pieter Jans.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-169 William Boothstraat 6huis
eigenaarCornelis Janzen
gebruikerCornelis Janzen
huurwaardeCG 36:00:00
aanslag huurwaardeCG 07:04:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-169 William Boothstraat 6huis
eigenaarCornelis Jansen
huurwaardeCG 36:00:00
aanslag huurwaardeCG 07:04:00
aansl. huurw. voldaan19-8-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-169 William Boothstraat 6huis
eigenaarFoeke Symons
gebruikerFoeke Symons
huurwaardeCG 36:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:00:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-169 William Boothstraat 6huis
eigenaarHere Rinks
gebruikerHere Rinks
huurwaardeCG 36:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:00:00


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-169 William Boothstraat 6Heere Renkes, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaalCG 36:00:00


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
2-188 William Boothstraat 6Hans Jacobs


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-196 William Boothstraat 6Directeuren van de ComedieCG 4:00:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-035William Boothstraat 6Hans Jacobs van der Sluisgeb 1767 HRL, ovl 4 nov 1832 HRL, huwt met Lamkje Lammerts, zv Jacob vdS en ... ; BS ovl 1832; gebruiker van wijk D-035, wewer; eigenaar is directeuren der Comedie, Comedie, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-035William Boothstraat 6Directeuren der Comedie comedie
D-035William Boothstraat 6Hans Jacobs van der Sluis wewer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 710William Boothstraat 6Eeltje Haitzes BonnemaKimswerdkoopmanpakhuis (220 m²)


1845 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51023 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 47 en 50 van 1 okt 1845
adressoortbedraggebruik
D-035William Boothstraat 6provisionele en finale toewijzingfl. 756voormalige comedie gebouw aan de Zoutsloot D-035
 
verkoperJacob Allerts Wiersma
verkoperWiebe Fokkes Palstra (te Almenum)
verkoperRinse Abrahams de Ruiter
verkoperLambertus Rimkema
koperJacoba Catharina Mulier (te Leeuwarden, onder voogdij van Gerrit Nicolaas Mulier)
koperCatharina Mulier (te Leeuwarden)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-035William Boothstraat 6Redmer Wouwenaargeb 18 mrt 1800 Balk, ovl 11 feb 1872 HRL, huwt met Keisje Aukes Kok, arbeider in 1851, zv Oeds W, en Johanna Joustra; BS ovl 1872; bev.reg. HRL 1851 wijk D-035


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 710D-037 (Zoutsloot)Siebe Tacomapakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 710D-032 (Zoutsloot)Wijtze van Bruggenpakhuis
  terug