Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Karremanstraat 12 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Karremanstraat 12,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Karremanstraat 12 1-115 1-166 A-185 A-199
1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-115 Karremanstraat 12huis
eigenaarBouwe Haitzes erven
gebruikerBouwe Haitzes erven
opmerkingpro deo begeert


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-115 Karremanstraat 12huis
eigenaarBuwe Haitses erven
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpro deo versogt


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-115 Karremanstraat 12
eigenaarWillem Gerrits
gebruikerWillem Gerrits
opmerkingpauper


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-115 Karremanstraat 12woning
eigenaarDirk Gerryts
gebruikerCornelis Dirks c.s.
huurwaardeCG 40:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:13:06


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-115 Karremanstraat 12Cornelis Dirks, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaalCG 02:00:00


1756 - reëelkohieradresgebruik
 
1-115 Karremanstraat 12huis
eigenaarCornelis Dirks
huurwaardeCG 20:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:12:12


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-166 Karremanstraat 12Harmen CampCG 1:00:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-185Karremanstraat 12Aaltje Harmens Kamp... HRL, huwt met Jan Johannes Panbakker op 13 mei 1813 HRL, winkelierse, huw.afk. 2 en 9 mei 1813, ovl wijk A-185 dv Harmen K, en Marijke Berends; BS huw 1813, huw 1814; Extract uit het Reg. der Overledenen. In he Jaar ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-185Karremanstraat 12Jan Johannes Panbakker... ovl 1814, huw 1815, huw 1816, huw 1819, huw 1821, ovl 1823, ovl 1830; eigenaar en gebruiker van wijk A-185, panbakkersknegt, 1814. (GAH204); Extract uit het Reg. der Overledenen. In het Jaar Een duizend acht ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-185Karremanstraat 12Johannes Jans Panbakker... eigenaar is Cl. IJsenbeek, 1814. (GAH204); oud 86 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk A-185; VT1839; J.J. Pannebakker, eigenaar van perceel nr. 65 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 517, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-185Karremanstraat 12Jan J Panbakker Jan J Panbakker panbakkersknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 65Karremanstraat 12Johannes Jans PannebakkerHarlingenwinkelierhuis en erf (90 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-185Karremanstraat 12Trijntje Uilkes van der Werfzie ook: Trijntje Ulkes; geb 1762 Makkum, ovl 16 nov 1840 HRL, huwt met Johannes Jans Panbakker; BS ovl 1840, ovl 1846, ovl 1855; oud 76 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk A-185; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-185Karremanstraat 12Wiebe Termeulen... bev.reg. HRL 1851 wijk F-314, wijk G-199, wijk H-090; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-185; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. A-185 J Panbakker stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-185KarremanstraatWyberen Termeulen29 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
A-185KarremanstraatJettie Hoekstra22 jLeeuwardengezin 1, v, protestant, gehuwd
A-185KarremanstraatJohannes Pannebakker86 jMakkumgezin 2, m, rooms katholiek, gehuwd
A-185KarremanstraatTrijntie van der Werff76 jMakkumgezin 2, v, rooms katholiek, gehuwd
A-185KarremanstraatMarijke Pannebakker25 jHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-185Karremanstraat 12Johannes Jans Panbakker, overleden op 18 april 184086 jr, geboren Makkum, overleden Karremanstraat A 185, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 25) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-185Karremanstraat 12Trijntje Uilkes van der Werf, overleden op 16 november 184078 jr, geboren Makkum, overleden Karremanstraat A 185, weduwe. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 56) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-185Karremanstraat 12Marijke Jans Panbakker, overleden op 5 april 184328 jr, vrouw van Gerrit Boumans, schoenmakersknecht Karremanstraat A 185 (erft vruchtgebruik), moeder van minderjarige Cornelis Gerrits Boumans. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-185Karremanstraat 12Cornelis Gerrits Boumans, overleden op 2 mei 18434 mnd (geboren 1/1/1843), overleden Karremanstraat A 185, zoon van Gerrit Boumans, schoenmakersknecht en wijlen Marijke Jans Panbakker. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-185Karremanstraat 12Baukje Berends Vogelzang, overleden op 3 december 1846(Certificaat van onvermogen), 74 jr (geboren 22/3/1782), overleden A 185, weduwe, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-185Karremanstraat 12Cornelis Boumans, overleden op 19 april 1847(Certificaat van onvermogen), 73 jr, geboren Vlijmen/NBr okt. 1773, bierdrager, overleden Karremanstraat A 185, weduwnaar, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-185Karremanstraat 12Anthony Bouwmans, overleden op 25 oktober 1847(Certificaat van onvermogen), 1 jr (geboren 28/11/1846), overleden Karremanstraat A 185. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-185Karremanstraat 12Antje IJverzongeb 30 mrt 1801 Sexbierum, ovl 17 feb 1870 HRL, arbeidster, ongehuwd N.H., Vst 26 mei 1855 uit Buitenpost, dv Pieter IJ, en Trijntje de Boer; BS ovl 1870; bev.reg. HRL 1851 wijk A-185, bev.reg. HRL 1860-80


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-185Karremanstraat 12Marijke Vogelgeb 1791 HRL, ovl 23 mrt 1870 HRL, huwt met Johan D?er, werkster, N.H., dv Johannes V, en Trijntje Leyenaar; BS ovl 1870; bev.reg. HRL 1851 wijk A-185, 180, 252, wijk C-209, wijk D-014, wijk E-208, wijk F-281, wijk G-357


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-185Karremanstraat 12Rinske Jolles Bakker... wijk A-153, 185, wijk F-157, supp wijk G-402; oud 62 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-040; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-185Karremanstraat 12Wiebe IJnsma... wijk A-172, 185, 92, wijk B-041; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, touwslager, wijk A-210; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2404A-274 (Achterstraat)Redmer Oedses Wouwenaarwoonhuis


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 23 feb 1871
A-185Karremanstraat 12Eene woning aan de Droogstraat, verhuurd aan B. van, Loon. Provisioneel verkocht op 6 mrt 1872 door notaris P. Zeper Dz. te Leeuwarden..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3471A-199 (Karremansstraat)Gerrit Reitsmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3471Karremanstraat 12 (A-199)Sjabertus Broersma


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Karremanstraat 12 Arjen Dijkstrawerkman en winkel.
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 1000


1928 - adresboekadresnaamberoep
Karremanstraat 12A.Dijkstracafehouder


1965 - adresboekadresnaam
Karremanstraat 12A. (Arjen) Dijkstra
  terug