Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Droogstraat 8 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Droogstraat 8,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Droogstraat 8 1-078 1-121 1/2 A-042 A-065
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 75 1-078 1-121 1/2 A-042 A-039
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 75 1-078 1-121 1/2 A-042 A-039
1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0112r van 24 apr 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 75Noorderhaven NZ strekkende tot aan de Droogstraathuis, plaats en tuintje
 
koperNicolaus Boncamp, gehuwd metkoopmanGG 1440:00:00
Aken Wassenaar
naastligger ten oostenhoutstek van Huibert Clasen Braam
naastligger ten oostenGerhardus Akkers c.u.notaris
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: haven en straat]CG 120:00:00
naastligger ten westenhopman Tjaerd Sloterdijk c.u.
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperoud burgemeester Hubertus van Immerzeelkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaNicolaus Boncamp x Acke Wassenaar koopt huis strekkende achter tot de Droogstraat. Met uitgebreide beschrijving. Ten O. het houtstek van Huibert Clasen Braam en het huis van notaris Gerardus Akker, ten W. de hopman Tjaerd Sloterdijk, ten Z. de straat en haven, ten N. de Droogstraat. Het huis heeft vrij mede-gebruik van de steeg, onder het houtstek van Braam door naar de Droogstraat. Gekocht van Hubertus van Immerseel, oud-burgemeester, voor 1440 gg.


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-078 Droogstraat 8huis
eigenaarequipagiemr. Boncamp
gebruikerequipagiemr. Boncamp
huurwaardeCG 56:00:00
aanslag huurwaardeCG 11:04:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-078 Droogstraat 8huis
eigenaarequipagiemr. Boncamp
huurwaardeCG 56:00:00
aanslag huurwaardeCG 11:04:00
aansl. huurw. voldaan14-6-1720


 


 


 


 


 


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-078 Droogstraat 8huis
eigenaarequipagiemr. Boncamp
gebruikerequipagiemr. Boncamp
huurwaardeCG 56:00:00
aanslag huurwaardeCG 09:06:08


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-078 Droogstraat 8huis
eigenaarequipagiemr. Boncamp
gebruikerequipagiemr. Boncamp
huurwaardeCG 56:00:00
aanslag huurwaardeCG 09:06:10


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-078 Droogstraat 8ds. Pierson, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaalCG 40:00:00


 


1756 - reëelkohieradresgebruik
 
1-078 Droogstraat 8huis
eigenaards. Pierson nom.ux.
huurwaardeCG 56:00:00
aanslag huurwaardeCG 10:03:10


 


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0247v van 21 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 75Noorderhaven NZ [staat: oude haven]huis en hoving
 
koperTjietze Smit kok op het AdmiraliteitsjachtCG 2357:00:00
naastligger ten oostende erven van Gratama
naastligger ten oostensuikerraffinaderij
naastligger ten noordenDroogstraat
naastligger ten westenwijlen Jac. Pierzon predikant
naastligger ten westenPieter Minnes mr. timmerman
naastligger ten zuidenOude Haven
verkopervroedsman Junius van Alema, erfgenaam van zijn grootvaderadvocaat Hof van Friesland
wijlen Jacobus Pierzon, weduwnaar vanpredikant (hervormd)
Elizabeth Boncamp
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjitze Smit, kok op het Admiraliteit jacht, koopt huis en hof. Ten O. erven Gratama en de Suikerraffinaderij, ten W. het huis van wl. ds. Jacobus Pierson x Elizabeth Boncamp (nu verkocht aan Pieter Minnes, mr. timmerman), ten Z. de Oude Haven, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Junius van Alema, als mede-erfgenaam van zijn wl. grootvader ds. Pierson.


 


 


 


 


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0246v van 15 mei 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 75Noorderhaven NZhuis
 
koperdrost van het tiende Drostambt Hendricus Westra CG 1350:00:00
huurderJacob Smith c.u.
naastligger ten oostenHendricus Schouwenburg
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenHenricus Westra
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperTjietze SmithKoudum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Jans Westra koopt een huis. Geen grondpacht. Ten W. de koper, ten O. Henricus Schouwenburg, ten Z. de Noorderhaven, ten N. de Droogstraat. Vrij mede-gebruik van de steeg achter tussen dit pand en het pand ten O., naar de Droogstraat. Gekocht van Tjitze Smit te Koudum.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-109 Droogstraat 8Jacob Smith, 29 jaar, gehuwd
1-109 Droogstraat 8B Marsinwoning
1-109 Droogstraat 8J Huis, 39 jaar, gehuwdinwoning


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-121 Droogstraat 8H J WestraCG 3:10:00


 


1813 - bewonersadresnaamgegevens
A-042Droogstraat 8Andries Smitgeb 1 aug 1805 HRL, ged 18 aug 1805 HRL, N.H., ovl 2 nov 1813 HRL; wijk A-042, zv Jacob S, en Anna Helena Groote; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1813


1813 - bewonersadresnaamgegevens
A-042Droogstraat 8Hendricus van Schouwenburg... BS huw 1817, huw 1823, huw 1834, ovl 1850, ovl 1859, ovl 1872; bij ovl 52 jaar, sterfhuis wijk A-042/Noorderhaven 75, Westerkerk; vd Gaast begraaflijst; geboortig van Nymegen, geaccordeert het burgerrecht en ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-042Droogstraat 8Henricus Jans Westra... wijk A-040, vrederegter, 1814. (GAH204); id. van wijk A-041, kantoor, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-042; gebruikers Jacob Smith, schrijnwerker, Jarig Westra, med. doctor, 1814. (GAH204); id. van wijk A-062; ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-042Droogstraat 8Jacob Smith... dopen Grote Kerk HRL 1800, 1802, 1805, 1807, 1809, BS huw 1815, huw 1820, ovl 1835; gebruiker van wijk A-042, schrijnwerker; eigenaar is H.J. Westra, 1814. (GAH204); kind: Aaltje Jacobs Smit, geb 23 okt 1809, ged 12 ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-042Droogstraat 8Jarig Jans Westra... in 1841, zv Jan W, en Dieuwke Pesma; BS huw 1817, huw 1819, huw 1822, huw 1825, ovl 1841; gebruiker wijk A-042, med. doctor; medegebruiker Jacob Smith, schrijnwerker; eigenaar is H.J. Westra, 1814. (GAH204); oud 70 ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-042Droogstraat 8H J Westra Jacob Smith schrijnwerker
A-042Droogstraat 8Jarig Westra med. doctor
A-042Noorderhaven 75Jacob Smith schrijnwerker
A-042Noorderhaven 75Jarig Westra med. doctor


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 352Droogstraat 8Johannes Karels NumanHarlingenschipperhuis en erf (220 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 352Noorderhaven 75Johannes Karels NumanHarlingenschipperhuis en erf (220 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-042Droogstraat 8Berber Davids Nijkamp... N, en Wijkje Greydanus; BS huw 1828, ovl 1848; oud 34 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk A-042; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-042Droogstraat 8Gerhardus Hofstedeoud 32 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijnbereider, wijk A-042; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-042Droogstraat 8Johannes Karels Nieuman... ; BS huw 1815, ovl 1841, ovl 1849; oud 67 jaar(!), geb Drachten en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk A-042; VT1839; J.N., Schuitschipper, wonende te HRL, is verzogt geworden een Acte van bekendheid te passeren ten ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-042Droogstraat 8Sophia Greydanusoud 66 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk A-042; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-042NoorderhavenJohannes K Nieuman67 jDragtenm, protestant, gehuwd, schipper
A-042NoorderhavenSophia Greydanus66 jLeeuwardenv, protestant, gehuwd, winkeliersche
A-042NoorderhavenBerber Nijkamp34 jLeeuwardenv, protestant, weduwe
A-042NoorderhavenJarig K Westra70 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, medicina doctor
A-042NoorderhavenGerhardus Hofstede32 jAmsterdamm, rooms katholiek, ongehuwd, wijnbereider


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-042Droogstraat 8Johannes Karels Numan, overleden op 28 juli 184169 jr, schipper, geboren Drachten 20/7/1782, overleden Noorderhaven A 42, man van Johanna Taekes Greidanus, winkeliersche (enige testamentair erfgenaam), geen kinderen, broer van Joseph, te Drachten en Minke Karels Numan, te Ureterper-Verlaat. Saldo fl. 1.303,42. (in tafel familienaam 'Nieuman') Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-042Noorderhaven 75Johannes Karels Numan, overleden op 28 juli 184169 jr, schipper, geboren Drachten 20/7/1782, overleden Noorderhaven A 42, man van Johanna Taekes Greidanus, winkeliersche (enige testamentair erfgenaam), geen kinderen, broer van Joseph, te Drachten en Minke Karels Numan, te Ureterper-Verlaat. Saldo fl. 1.303,42. (in tafel familienaam 'Nieuman') Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-042Droogstraat 8Berber Davids Nijkamp, overleden op 9 oktober 184844 jr, geboren Leeuwarden 3/7/1804, overleden Noorderhaven A 42, weduwe, geen kinderen, zuster van Cornelis, werkman en Geertje Davids Nijkamp (wed. Dirk van Bachum). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-042Noorderhaven 75Berber Davids Nijkamp, overleden op 9 oktober 184844 jr, geboren Leeuwarden 3/7/1804, overleden Noorderhaven A 42, weduwe, geen kinderen, zuster van Cornelis, werkman en Geertje Davids Nijkamp (wed. Dirk van Bachum). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2311A-042 (Noorderhaven )Solco Tromp Ageszoonwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3869A-038 (Noorderhaven)Pietertje Boon vrouw van J.J. Dijkkeuken en erf
Sectie A nr. 3438A-039 (Noorderhaven)Erven Solco Tromp Azn.woonhuis
Sectie A nr. 3870A-065 (Droogstraat)Erven Solco Tromp Azn.woonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 365Droogstraat 8 (A-059)Dieuwke Posthumus (wed. J. Horjus)
Sectie A nr. 3438Noorderhaven 75 (A-039)Solco Tromp de Ruiter


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Droogstraat 8 Watze Nautarijtuigverhuurder
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 1000
Noorderhaven 75 Meindert Remmelinkcomm. v. Politie
vorige grondslagf. 2100
huidige grondslagf. 2100


1928 - adresboekadresnaamberoep
Droogstraat 8W. v/d Polsigarenmaker
Noorderhaven 75G.H.Visserstuurman visscherij inspectie
Noorderhaven 75aG.H.Elsingabanketbakker


1935 - variaadresbronbericht
Noorderhaven 75Oud Harlingen Magazine 1996nov: Ontbonden: de Firma W. Nauta Pzn., Stalhouderij. Het bedrijf wordt voor eigen rekening voortgezet door Poppe Nauta Wzn., Noorderhaven 75a en door Epeus Nauta, Droogstraat 9


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 75aPoppe Nauta Wzn.507Stalh. en exped.


1947 - kentekenadresnaam
B-31069
Noorderhaven 75aFa. Poppe Nauta en Zn.


1947 - kentekenadresnaam
B-31070
Noorderhaven 75aFa. Poppe Nauta en Zn.


1948 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 75, HarlingenNoorderhaven 75Poppe Nauta Wzn.Nauta Wzn., fa. Poppestalhouderij


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenP. Nauta Wzn.507Stalh. en exped.


1949 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 75, HarlingenNoorderhaven 75Poppe Nauta Wzn.stalhouderij, goederenvervoer, trouw- en begrafenisrijtuigen


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenP. Nauta Wzn.507Stalh. en exped.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenR. Nauta Pzn.507(b.g.g.)


1965 - adresboekadresnaam
Droogstraat 8A. (Andries) Cord
Noorderhaven 75P. (Pieter) van Ingen


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 75rijksmonument 20560


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 8775Noorderhaven 75
  terug