Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 63 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Noorderhaven 63,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 63 1-072 1-116 A-036 A-033
 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-072 Noorderhaven 63huis
eigenaarDieucke Pieters Hoogstra
gebruikerSchelte Wybrens
huurwaardeCG 60:00:00
aanslag huurwaardeCG 12:00:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-072 Noorderhaven 63huis
eigenaarDieucke Pieters
gebruikerSchelte Wybrens
huurwaardeCG 60:00:00
aanslag huurwaardeCG 12:00:00
aansl. huurw. voldaan12-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-072 Noorderhaven 63huis
eigenaarDieuke Pyters
gebruikerDieuke Pyters
huurwaardeCG 60:00:00
aanslag huurwaardeCG 10:00:00


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-072 Noorderhaven 63huis
eigenaarClaas R. Mahui
gebruikerClaas Haukama
huurwaardeCG 80:00:00
aanslag huurwaardeCG 13:06:10


 


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-072 Noorderhaven 63Claas Haukema, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaalCG 12:00:00


 


 


1756 - reëelkohieradresgebruik
 
1-072 Noorderhaven 63huis
eigenaarJan Ellerts
huurwaardeCG 80:00:00
aanslag huurwaardeCG 14:10:14


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-103 Noorderhaven 63P Hanekuik


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-116 Noorderhaven 63Pieter HanekuikCG 6:00:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-036Noorderhaven 63Pieter Jacobs Hanekuyk... winkelwaaren tdv ''t Weeshuis, quit. no. 2, 28 jan 1789. (GAH1121; eigenaar en gebruiker van wijk A-036, fabriceur, 1814. (GAH204); huwt met Rinskje J. Scheltinga, zie aldaar, coopman, 73 jaar bij ovl, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-036Noorderhaven 63P Hanekuik P Hanekuik fabriceur


1821 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-036Noorderhaven 63Pieter Jacobs Hanekuyk, overleden op 24 juni 1821stoffenfabrikant (Noorderhaven A 36), broer van Mr. Wybo Jacobs Hanekuyk, advocaat. Saldo fl. 23.656,93. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-036Noorderhaven 63Fedde Buisman, overleden op 31 mei 1822varensgezel, man van Anna Folkhemer, vader van minderjarige Ybeltje, Alida, Leendert en Jan Feddes Buisman. ten huize van Leendert Jans Buisman (Noorderhaven A 36). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-036Noorderhaven 63Gezina Popta, overleden op 8 september 1826dochter van Pieter Popta, med. dr. /vroedmeester (Noorderhaven-N A 36) en Jetske Lolcama, zuster van minderjarige Jenskje, Sicco, Trijntje en reeds overleden Wybe Pieters Popta. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-036Noorderhaven 63Wybe Pieters Popta, overleden op 14 september 1826zoon van Pieter Popta, med. dr. /vroedmeester (Noorderhaven-N A 36) en Jetske Lolcama, broer van minderjarige Jenskje, Sicco en Trijntje Pieters Popta. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 344Noorderhaven 63Pieter Sikkes PoptaHarlingenmed. doctorhuis en erf (290 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-036Noorderhaven 63Jetske Lolcama... Franeker huw 1812, bev.reg. HRL 1851 wijk C-014; oud 47 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk A-036; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-036Noorderhaven 63Pieter Sikkos Popta... eigenaar is Sikko Popta, 1814. (GAH204); oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, medicinae doctor, wijk A-036; VT 1839; geb 11 mrt 1790, ged 30 mrt 1790 Grote Kerk HRL, zv Sikko Popta en Joukje Steensma; P.S.P. ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-036Noorderhaven 63Truitje Aukes Vissergeb 6 nov 1794 Heerenveen, ovl 1 jan 1877 HRL, huwt met Jan Cornelis Visser; BS ovl 1836; 1877 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-036; oud 48 jaar, geb Heerenveen en wonende te HRL. 1839, wijk A-131; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-036NoorderhavenPieter Popta49 jHarlingenm, protestant, gehuwd, medecina doctor
A-036NoorderhavenJetske Lolkama47 jFranekerv, protestant, gehuwd
A-036NoorderhavenJenkjen Popta26 jFranekerv, protestant, ongehuwd
A-036NoorderhavenGrietje Halstra24 jFranekerv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 344A-036 (Noorderhaven )Hendrik Fonteinwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 344A-033 (Noorderhaven)Hendrik Fonteinwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 344Noorderhaven 63 (A-033)Anna L. Fontein (wed. H.F. Fontein)


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 63H. de Grootbuitenhavenmeester


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 63K. Okkinga246Cand.-Not.


1937 - kentekenadresnaam
B-15497
Noorderhaven 63Klaas Okkinga


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 63S. Okkinga871


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.J.C. Algra490Lid Fa. Algra-Ypey


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.R. Wichertjes427


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.J.C. Algra490Lid Fa. Algra-Ypey


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.R. Wichertjes427


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.R. Wichertjes427


1962 - variaadresbronbericht
Noorderhaven 63Plattegrond 'Wegwijs in Harlingen'Sociale Zaken


1962 - variaadresbronbericht
Noorderhaven 63Plattegrond 'Wegwijs in Harlingen'Volkscredietbank


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 63rijksmonument 20554


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 6332Noorderhaven 63
  terug