Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zeilmakersstraat 11 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Zeilmakersstraat 11,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Zeilmakersstraat 11 1-070 1-113 A-132 A-145
1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-070 Zeilmakersstraat 11huis
eigenaarClaes Jansen
gebruikerClaes Jansen
huurwaardeCG 10:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:00:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-070 Zeilmakersstraat 11huis
eigenaarMayke Ruirds
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:12:00
aansl. huurw. voldaan22-8-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-070 Zeilmakersstraat 11huis
eigenaarMayke Ruirds
gebruikerMayke Ruirds
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-070 Zeilmakersstraat 11huis
eigenaarTrijntie Broers
gebruikerTrijntie Broers
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00


1756 - reëelkohieradresgebruik
 
1-070 Zeilmakersstraat 11huis
eigenaarTrijntje Broers
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:05:06


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0088r van 3 apr 1808 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 11Zoutsloot ZZ wijk A-132 bij de Bargebuurtspijphuis en bleek
 
koperSipke J. Boomsma, gehuwd metsubstituut executeur van BarradeelCG 577:00:00
Marijke Dijkstra
Sjoerd S. Wijma, curator van de goederen vanadvocaat
verkoper van 1/5Jetse Doekes, broer van
verkoper van 1/5Meinte Doekes, broer van
verkoper van 1/5Jan Doekes, broer van
verkoper van 1/5Sybe Doekes, broer van
verkoper van 1/5Antje Doekes, gehuwd metDokkum
Harmen MichielsDokkum
allen kinderen en erfgenamen van Doeke Meintes, gehuwd met
Geeske Jans


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-113 Zeilmakersstraat 11Cornelis TewesCG 2:00:00


1812 - bewonersadresnaamgegevens
A-132Zeilmakersstraat 11Teevis Cornelisgeb 4 mei 1804 HRL, ovl 16 apr 1812 HRL; wijk A-132, ged 20 mei 1804 HRL, zv Cornelis Tevis en Antje Scheltes vd Mey, ovl wijk A-132; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1812


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-132Zeilmakersstraat 11Cornelis Tewes... dopen Grote Kerk 1801, 1804, BS ovl 1812, huw 1816, huw 1817, ovl 1846; eigenaar en gebruiker van wijk A-132, schipper, 1814. (GAH204); C. Teeuwis ende Antje Jans van der Mey, beide van HRL, zijnde wegens de bruid ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-132Zeilmakersstraat 11Cornelis Tewes Cornelis Tewes schipper


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 289Zeilmakersstraat 11Albert Hendriks SluikHarlingenkoopvaardij kapiteinhuis en erf (90 m²)


1837 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-132Zeilmakersstraat 11Albertje Zwart, overleden op 4 september 1837vrouw van Albert Sluik, oud koopvaardij kapitein Zeepziedersstraat A 132 (erft vruchtgebruik), moeder van Hendrik, beurtschipper, Reinder, koopvaardij kapitein, Albert junior, idem, Jan, timmerman, Aukje (vrouw van Bonne Witteveen, schipper Amersfoort) en Antje Alberts Sluik (vrouw van Pieter J. Bakema, koopvaardij kapitein). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-132AchterstraatAkke Blok14 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
A-132AchterstraatSchelte van der Hoef [Hoeve]5 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
A-132AchterstraatJacobus van der Hoef [Hoeve]5 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
A-132AchterstraatZaakje van der Hoef [Hoeve]15 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-132AchterstraatTrijntie van der Hoef [Hoeve]10 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-132AchterstraatTrijntie Drost26 jBolswardgezin 2, v, protestant, weduwe


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-132Zeilmakersstraat 11Eelkje Antonius Wielinga, overleden op 17 oktober 18422 jr (geboren 21/3/1840), overleden Droogstraat A 132, dochter van Antonius Wielinga, varensgezel en Itke Poppes Meinsma, broer van minderjarige Aagje, Jan en Grietje Antonius Wielinga. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-132Zeilmakersstraat 11Harmen Hillebrands Pot, overleden op 1 juli 18443 mnd (geboren 2/4/1844), overleden Achterstraat A 132, zoon van Hillebrand G. Pot, zeekapitein en Trijntje H. Drost, broer van reeds op 7/9/1844 overleden minderjarige Rolina Hillebrands Pot. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 289A-132 (Droogstraat)Reinder A. Sluikwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 289A-145 (Zeilmakersstraat)Reinder A. Sluikwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 289Zeilmakersstraat 11 (A-145)Albertus Pot (te Dokkum)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zeilmakerstraat 11 Sjoerd de Vrijbootwerker
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zeilmakerstraat 11Sj. de Vrijbootwerker
Zeilmakerstraat 11aJac.Hollanderverver


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zeilmakerstraat 11beeldbepalend pand5 van 10
  terug