Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zeilmakersstraat 7 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Zeilmakersstraat 7,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zeilmakersstraat 7 1-068 1-111 A-130 A-143
1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-068 Zeilmakersstraat 7huis
eigenaarOtte Joris
gebruikerOtte Joris
huurwaardeCG 10:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:00:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-068 Zeilmakersstraat 7huis
eigenaarOtte Joris
huurwaardeCG 10:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:00:00
aansl. huurw. voldaan27-10-1720
opmerkingdese 2 gls. heeft de executeur verclaerd ontfangen, en deselve aen wijl. de collecteur ook owergegeven te hebben


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-068 Zeilmakersstraat 7huis
eigenaarOtte Joris
gebruikerOtte Joris
huurwaardeCG 10:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:13:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-068 Zeilmakersstraat 7huis
eigenaarDouwe Wybes
gebruikerDouwe Wybes
huurwaardeCG 10:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:13:06


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-068 Zeilmakersstraat 7Douwe Wybes, bestaande uit 7 personen
aangebooden capitaalCG 01:00:00


1756 - reëelkohieradresgebruik
 
1-068 Zeilmakersstraat 7huis
eigenaarDouwe Wybes
huurwaardeCG 10:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:16:06


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-111 Zeilmakersstraat 7 AlthuisiusCG 1:10:00huis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-130Zeilmakersstraat 7Douwe Pieters Kerkhoven... huw Grote Kerk HRL 1797, dopen Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1826, huw 1834, ovl 1838; gebruiker van wijk A-130, sjouwer, eigenaar is Teke Althuisius, 1814. (GAH204); Wouter Gerbens en Sjouwkje Jans Nieuwhoff, beide ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-130Zeilmakersstraat 7Teeke AlthuisusT.A. eigenaar van wijk A-130; gebruiker Douwe S. Kerkhoven, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk E-237; gebruiker Dirk Jacobs van Ackeren, schoenmaker, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-130Zeilmakersstraat 7Teke Althusius Douwe S Kerkhoven sjouwer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 287Zeilmakersstraat 7Bonne Wytzes WitteveenHarlingenhuis en erf (75 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-130Zeilmakersstraat 7Antje Hendriks Tamsma... bewijs, 28 Hooymaand 1810; ondertrouw HRL; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk A-130; VT1839; kind: Johanna Dirks, geb 2 jun 1811, ged 23 jun 1811 Grote Kerk HRL; moeder als A.H. ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-130AchterstraatAntie Tamsma50 jHarlingenv, protestant, weduwe, winkeliersche
A-130AchterstraatMichiel D Smidt25 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-130AchterstraatAdrianus Smidt20 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-130Zeilmakersstraat 7Eelkje Hylkes de Vries, overleden op 1 mei 184619 mnd (geboren 4/10/1843), overleden Zeilmakerstraat A 130, dochter van Hylke Hendriks de Vries, schoenmaker en Janke de Boer, zuster van minderjarige Hendrik Hylkes de Vries. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-130Zeilmakersstraat 7Aukje Gortergeb 1795 Franeker, ovl 13 mei 1864 HRL, N.H., ongehuwd, ovl wijk N108, dv Hans G, en ... ; BS ovl 1864; bev.reg. HRL 1851 wijk F-073, 258, wijk A-075, 130, wijk C-216, wijk B-122


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-130Zeilmakersstraat 7Frederik Graphorn... G., en Engeltje Tjeerds Smit; BS huw 1841, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk A-091, 130, wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 287A-130 (Zoutsloot)Bonne W. Witteveenwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 287A-143 (Zeilmakersstraat)Hendrik Kerkhovenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 287Zeilmakersstraat 7 (A-143)Hendrikus H.F. Rooswinkel


1965 - adresboekadresnaam
Zeilmakersstraat 7J. (Jan) Nagel
  terug