Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zeilmakersstraat 5 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Zeilmakersstraat 5,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zeilmakersstraat 5 1-067 1-110 A-129 A-142
1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-067 Zeilmakersstraat 5huisje
eigenaarFeddrik Jeppes
gebruikerwed. Cornelis Carremans
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-067 Zeilmakersstraat 5huis
eigenaarFeddrik Jeppes
gebruikerHarmen Meyes
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00
aansl. huurw. voldaan23-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-067 Zeilmakersstraat 5huis
eigenaarJacobus Groenewolt
eigenaarAntje Groenewolt
gebruikerwed. Symon Jansen
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:10:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-067 Zeilmakersstraat 5huis
eigenaarJacob Groenewolt
eigenaarAntie Groenewolt
gebruikerOepke Clases Carremans
huurwaardeCG 20:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:06:10


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-067 Zeilmakersstraat 5Oepke Claeses, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaalCG 11:00:00


1756 - reëelkohieradresgebruik
 
1-067 Zeilmakersstraat 5huis
eigenaarOcke Jarigs
huurwaardeCG 20:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:12:12


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-110 Zeilmakersstraat 5Sybe DoekesCG 1:00:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-129Zeilmakersstraat 5Siebe Doekes Fockema... Grote Kerk HRL 1803, 1806, BS huw 1819, ovl 1835, ovl 1840, ovl 1879; eigenaar en gebruiker van wijk A-129, kuipersknegt, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-129Zeilmakersstraat 5Siebe D Fockema Siebe D Fockema kuipersknegt


1826 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 10 van 6 feb 1826
adressoortbedraggebruik
A-129Zeilmakersstraat 5koopaktefl. 200huis A-129
 
verkoperSybe Doekes Fokkema
verkoperTrijntje Koops de Vries
koperDirk Pieters Kuipers
koperTaetske Fedriks Boomsma (volgens b.s.: Tjietske (ook: Tzietske) Feddes Boomsma)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 286Zeilmakersstraat 5Dirk Pieters KuipersHarlingenwinkelierhuis en erf (75 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-129Zeilmakersstraat 5Antje Egberts de Wilde... 1828, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk B-017, wijk G-216; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-129; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-129Zeilmakersstraat 5Johannes Frederik Fielbach... (Posthumus); BS huw 1828, ovl 1864; oud 37 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk A-129; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-129AchterstraatJohannes* Filbach [Fielbach]37 jAmsterdamm, protestant, gehuwd, schoenmaker
A-129AchterstraatAntje de Wilde40 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-129AchterstraatMaayke de Boer13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-129Zeilmakersstraat 5Hermanus Bouman(s), overleden op 21 mei 1847(Certificaat van onvermogen), 5 jr (geboren 21/3/1842), overleden Zeilmakerstraat A 129. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 286A-129 (Zoutsloot)Dirk Stastrawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 286A-142 (Zeilmakersstraat)Tjalke A. Snipwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 286Zeilmakersstraat 5 (A-142)Sybe Okkinga


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zeilmakerstraat 5N.Swartopzichter begraafplaats


1965 - adresboekadresnaam
Zeilmakersstraat 5D. (Dirkje) Willekes wv Weewer
  terug