Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zeilmakersstraat 3 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Zeilmakersstraat 3,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zeilmakersstraat 3 1-066 1-109 A-128 A-141
1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-066 Zeilmakersstraat 3huis
eigenaarInne Gerrits
gebruikerInne Gerrits
huurwaardeCG 10:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:00:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-066 Zeilmakersstraat 3huis
eigenaarTiaerd Gerbens
gebruikerJane Gerrits
huurwaardeCG 10:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:00:00
aansl. huurw. voldaan16-9-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-066 Zeilmakersstraat 3huis
eigenaarTjaerd Gerbens
gebruikerGerrit Jans
huurwaardeCG 10:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:13:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-066 Zeilmakersstraat 3huis
eigenaarGerlof Jansen
gebruikerArent Smit
huurwaardeCG 28:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:13:06


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-066 Zeilmakersstraat 3Tjebbe Gerrits, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaalCG 06:00:00


1756 - reëelkohieradresgebruik
 
1-066 Zeilmakersstraat 3huis
eigenaarTjebbe Gerryts
huurwaardeCG 28:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:01:12


1810 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 52001 (notaris Willem S. Houtsma) repertoire nr. 33 van 24 feb 1810
adressoortbedraggebruik
A-128Zeilmakersstraat 3koopaktefl. 400huis A-128
 
verkoperAnthony Jacobs
koperCornelis Barteles


1810 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 52001 (notaris Willem S. Houtsma) repertoire nr. 34 van 24 feb 1810
adressoortbedraggebruik
A-128Zeilmakersstraat 3renversaalfl. 400huis A-128
 
verkoperCornelis Barteles
koperAnthony Jacobs


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0031r van 8 apr 1810 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 3wijk H-128huis
 
koperCornelis Barteles schipper op Amsterdam (beurt-)CG 400:00:00
naastligger ten oostenBoomsma
naastligger ten zuidenSiebe Meintes
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenTjebbe
verkoperAnthony Jacobs, gehuwd met
verkoperWopkje Jans


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-109 Zeilmakersstraat 3Cornelis BartelsCG 1:10:00


1812 - bewonersadresnaamgegevens
A-128Zeilmakersstraat 3Geertje Alberts van der Woudezie ook: Geertje Alberts; geb 29 aug 1810 HRL, ovl 25 jan 1812 HRL; wijk A-128, dv Albert Jans en Maartje Rinkes; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1812


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-128Zeilmakersstraat 3Allert J. van der Woude... huw Grote Kerk HRL 1804 dopen Grote Kerk HRL 1805, 1807, 1810, BS ovl 1829, ovl 1834; gebruiker wijk A-128, varensgesel; eigenaar is Cornelis B. vd Meer, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-128Zeilmakersstraat 3Cornelis Barteles van der Meer... Cornelis, (gk), en Willemke Jacobs, (gk); BS ovl 1818; 1826 huwelijken, ovl 1828; eigenaar van wijk A-128; gebruiker Allert J. van der Woude, varensgesel, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk H-236, schipper; ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-128Zeilmakersstraat 3Cornelis B van der Meer Allert J van der Woude varensgesel


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 285Zeilmakersstraat 3Klaas KnoddeHarlingenschipperhuis en erf (75 m²)


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-128Zeilmakersstraat 3Akke Baukes Drysten, overleden op 19 november 1834dochter van Bauke Eeles Drysten, pakhuisknecht (heeft kind bij geboorte erkend) en Berber P. Broersma (wed. Kleis Gnodde, in leven varenspersoon, Bargebuurtspijp A 128). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-128Zeilmakersstraat 3Johannes Ymkes Kamminga... ovl 1878, bev.reg. Ha18 51 wijk A-124; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk A-128; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-128Zeilmakersstraat 3Yeme D. de Roosoud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-128; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-128AchterstraatJohannes Kamminga35 jHarlingenm, protestant, gehuwd, pakhuisknegt
A-128AchterstraatYene D de Roos35 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-128AchterstraatZaakje Kamminga3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-128AchterstraatDouwe Kamminga9 mHarlingenm, protestant, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 285A-128 (Zoutsloot)wed. J. Rodenhuis en dochterwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 285A-141 (Zeilmakersstraat)Wed. Jetze Rodenhuis en dochterwoonhuis


1901 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49102 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 1844, 1849 en 1850 van 18 dec 1901
adressoortbedraggebruik
A-141Zeilmakersstraat 3provisionele en finale toewijzingfl. 1015winkelhuis met erf aan de Havenstraat A-141
 
verkoperJohanna Elisabeth Valckenier (te Arnhem)
verkoperJetske Valckenier (te Groningen, gehuwd met en gesterkt door jonkheer Coenraad Alexander von Geusau)
koperZacheus Rijpstra


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 285Zeilmakersstraat 3 (A-141)Zacheus Rijpstra


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zeilmakerstraat 3 Tjitze Hoekstrabakkersknecht
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zeilmakerstraat 3T.Hoekstrabakker
Zeilmakerstraat 3T.Hoekstramatroos


1965 - adresboekadresnaam
Zeilmakersstraat 3L. (Lolke) Visser
  terug