Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 18 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Zoutsloot 18,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 18 1-064 1/4 1-107 A-125 A-138
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 20 1-064 1-106 A-124 A-137
1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-064 Zoutsloot 18
eigenaarHans Isaax
gebruikerHans Isaax
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-064 Zoutsloot 18
eigenaarHans Isaax
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpauper


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-064 Zoutsloot 18huis
eigenaarwed. Doede Jansen
gebruikerJop Jansen
huurwaardeCG 28:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:13:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-064 Zoutsloot 18huis
eigenaarAlbertie Alberts
gebruikerAlbertie Alberts
huurwaardeCG 14:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:06:10
 
1-064 /2Zoutsloot 18huis
eigenaarHarmen Warners c.s.
gebruikerAlbertie Alberts
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-064 /2Zoutsloot 18Harmen Warners, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaalCG 06:00:00


1756 - reëelkohieradresgebruik
 
1-064 Zoutsloot 18huis
eigenaarwed. Gerryt Joosten
huurwaardeCG 14:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:10:14
 
1-064 /2Zoutsloot 18huis
eigenaarHarmen Warners c.s.
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:05:06


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-093 Zoutsloot 20Herke J van der Meij, 26 jaar, gehuwdschuitschipper


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-107 Zoutsloot 18Minne HouttuinCG 1:00:00(was sipke boomsma)


 


1811 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0132v van 2 feb 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 18Zoutsloot ZZ wijk A-125huis
 
koperMinne Houttuin koopmanCG 500:00:00
naastligger ten oostenWopke Remkes
naastligger ten zuidende weduwe van J. D. Zeilmaker
naastligger ten westenJan Schiere
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperSimon Haantjesmr. huistimmerman
Hendrik Leyenaar, geauthoriseerde curatoren overmr. metselaar
wijlen substituut-executeur van Barradeel Sipke Johannes Boomsma


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-124Zoutsloot 20Bote F Bijlsmagebruiker van wijk A-124, timmerknegt; eigenaar is vrouw van Wopke R. Kleynvogel, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-124Zoutsloot 20Wopke Rimkes Kleynvogel... Kerk HRL 1803, 1806, 1810, BS huw 1813, huw 1827, huw 1826, ovl 1850; vrouw W.R.K. eigenaar van wijk A-124, gebruiker is Bote F. Bijlsma, timmerknegt, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk D-025, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-125Zoutsloot 18Jacob Bartels van der Meer... Grote Kerk HRL 1796, dopen Grote Kerk HRL 1800, 1803, BS ovl 1830, ovl 1839, ovl 1848; gebruiker van wijk A-125, schipper; eigenaar is Minne Houttuin, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-125Zoutsloot 18Minne Poppes Houttuin... ovl 1853; eigenaar van wijk A-120, gebruiker is Jan Jans de Boer, koopman, 1814 (GAH204); id. van wijk A-125, gebruiker is Jacob B. van der Meer, schipper, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-149, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-125Zoutsloot 18Minne Houttuin Jacob B van der Meer schipper
A-124Zoutsloot 20Wopke Remkes Klijnvogel vrouwBote F Bijlsma timmerknegt


1829 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 20 en 26 van 25 feb 1829
adressoortbedraggebruik
A-125Zoutsloot 18provisionele en finale toewijzingfl. 410huis A-125
 
verkoperJacob Harings de Vries
koperPieter Sjoerds de Groot


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 277Zoutsloot 20wed. Wopke Rimkes KleinvogelHarlingenhuis (42 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 282Zoutsloot 18Pieter Sjoerds de GrootHarlingenvarensgezelhuis en erf (70 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-124Zoutsloot 20Johannes Ymkes Kamminga... in 1878, zv IJmke Klases K, en Saakje vd Veer; BS huw 1830, huw 1836, ovl 1878, bev.reg. Ha18 51 wijk A-124; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk A-128; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-124Zoutsloot 20Klaas Jeltes van der Ley... 1836, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk A-120; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk A-124; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-124Zoutsloot 20Wietske Herkes van der Mey... 1801, BS huw 1836, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk A-120; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-124; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-125Zoutsloot 18Catharina Blommersoud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-125; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-125Zoutsloot 18Grietje Ruitingaoud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-125; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-125Zoutsloot 18Johannes Alderts van der Zee... BS huw 1835, huw 1837, huw 1842, ovl 1849; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wafelbakker, wijk A-125; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. A-125 P de Groot stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-124ZoutslootKlaas van der Ley34 jHarlingenm, protestant, gehuwd, metzelaar
A-124ZoutslootWytske van der Mey36 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-125ZoutslootGrietje Ruitinga55 jHarlingenv, protestant, weduwe
A-125ZoutslootHiske de Groot18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-125ZoutslootJohannes van der Zee30 jHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd, wafelbakker
A-125ZoutslootGeertruida [Catharina] Bloemers [Blommers]42 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-125Zoutsloot 18Margrietha Jacobs Ruitinga, overleden op 9 november 184359 jr, schoolvrouw, overleden Zoutsloot A 125, wed. Pieter Sjoerds de Groot, moeder van Hiske Pieters de Groot. (in akte voornaam 'Grietje') Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-124Zoutsloot 20Jenne Douwes de Roos... en Antje Dirks (Wijngaarden); dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1830, ovl 1888, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-125Zoutsloot 18Dirk Stastrageb 31 okt 1808 Terzool, ovl 24 mei 1866 Amsterdam, huwt met Baukje Eeltjes de Boer, schipper, Nederlands Hervormd; BS ovl 1866; bev.reg. HRL 1851 wijk A-125, wijk H-201


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 277A-124 (Zoutsloot)wed. W.R. Kleinvogelwoonhuis
Sectie A nr. 282A-125 (Zoutsloot)Frederik R. Rijfwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 277A-137 (Zoutsloot)Cornelis Roozendaalwoonhuis
Sectie A nr. 282A-138 (Zoutsloot)Frederik Dirks Rijfwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 282Zoutsloot 18 (A-138)Sietse Baarda
Sectie A nr. 5273Zoutsloot 20 (A-137)Jacob H. Zuidema


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zoutsloot 18 Anne Wierdsmamotorschipper
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 2000
Zoutsloot 20 Jacob H. Zuidemameesterkn. st. houtz.
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 800


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 18H.Kramerkleermaker
Zoutsloot 20J. de Boersigarenfabrikant


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZoutslootH. Kramer325


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 18IJ. (IJfke) Schaafsma wv Kramen
Zoutsloot 20A.M. (Auke) Quarre


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 18beeldbepalend pand6 van 10
Zoutsloot 20beeldbepalend pand6 van 10
  terug