Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 22 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Zoutsloot 22,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 22 1-063 1-105 A-123 A-136
aangrenzende stegensteeg
Zoutsloot 22naamloze doorlopende steeg ten oosten


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-063 Zoutsloot 22
eigenaarSimon Cornelis
gebruikerSimon Cornelis
opmerkingpauper


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-063 Zoutsloot 22huis
eigenaarJan Wiertsma kinderen
gebruikerDouwe Sibrens
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:08:00
aansl. huurw. voldaan15-7-1720
opmerking1720 den 15 july voort jaer door de vroetsman wiersma betaelt 2-8-0


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-063 Zoutsloot 22huis
eigenaarJan Wierdsma kinderen
gebruikerPyter Johannes
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:00:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-063 Zoutsloot 22huis
eigenaarHendrik Jarigs
gebruikerHendrik Jarigs
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:00:00


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-063 Zoutsloot 22Heyn Joukes, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaalCG 05:00:00


1756 - reëelkohieradresgebruik
 
1-063 Zoutsloot 22huis
eigenaarHendrik Jarigs
gebruikerHein Joukes
huurwaardeCG 24:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:07:04
 
1-063 /2Zoutsloot 22pakhuis
eigenaarSuikerrafineerd
huurwaardeCG 30:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:09:00


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0145r van 10 okt 1802 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 22Zoutsloot NZ1/3 huis, bakkerij en tuin
 
koperJantje Jans Oosterhout, gehuwd metCG 134:00:00
Michiel Jacobsoud schipper (beurt-)
huurderRinia Gonggrijp c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenLiemendijk
verkoperPieter Feytema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJantje Jans Oosterhout x Michiel Jacobs koopt 1/3 van een huis, bakkerij en tuin aan de nz. van de Zoutsloot. Gekocht van Pieter Feytema.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-105 Zoutsloot 22Eeltje AbesCG 1:00:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-123Zoutsloot 22Eeltje Abels Zeylemaker... BS huw 1813, huw 1814, huw 1815, ovl 1824, ovl 1843, ovl 1856, ovl 1862; eigenaar en gebruiker van wijk A-123, zeylmakersknegt, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-123Zoutsloot 22Eeltje A Zeylmaker Eeltje A Zeylmaker zeylmakersknegt


1820 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 30 van 29 feb 1820
adressoortbedraggebruik
A-123Zoutsloot 22koopaktefl. 325huis A-123
 
verkoperEeltje Abes Zeilmaker
koperTietje Baukes


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-123Zoutsloot 22Tietje Baukes, overleden op 22 februari 1822wed. Paulus Allerts, in leven huisman, moeder van Aaltje Paulus (vrouw van Klaas Sjoukes Roodtje, asman) en Bauke Paulus Wiersma, koemelker (Zoutsloot A 123). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 276Zoutsloot 22Hendrik Alberts SluykHarlingenkofschipperhuis en erf (74 m²)


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-123Zoutsloot 22Rinse Minnes Lovius, overleden op 7 september 1834zoon van afwezige Minne Lovius, buitenvader (Zoutsloot A 123) en Anna Willems Nauta. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-123Zoutsloot 22Antje Sluik... Albertje Jans Zwart; BS huw 1831, ovl 1879; oud 31 jaar, geb Terschelling en wonende te HRL. 1839, wijk A-123; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-123Zoutsloot 22Pieter Josephus Bakema... in 1831; BS huw 1831, ovl 1879; oud 33 jaar, geb Amsterdam (!) en wonende te HRL. 1839, zeekapitein, wijk A-123; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-123ZoutslootPieter Bakema33 jAmsterdamm, protestant, gehuwd, zeekaptein
A-123ZoutslootAntie A Sluik31 jTerschellingv, protestant, gehuwd
A-123ZoutslootAlbert Bakema1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-123ZoutslootAntie Bakema7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-123ZoutslootAlbertje Bakema5 jVlissingenv, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-123Zoutsloot 22Klaaske Martens van der Veen, overleden op 4 september 18483 jr, geboren Leeuwarden 8/1/1845, overleden Zoutsloot A 123, dochter van Marten E. van der Veen, schipper en Anske F. Roukema, zuster van minderjarige Sydske, Jantje, Lieuwkje en Foekje Martens van der Veen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-123Zoutsloot 22Klaas Ymkes Kamminga... A-273, 296, supp wijk C-243; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk A-127; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-123Zoutsloot 22Neeltje Posthuma... HRL 1851 wijk B-033, wijk A-122, 123; oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-143; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-123Zoutsloot 22Sophia Zinkelaargeb 1795 prov, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk A-123, wijk D-013, wijk G-361


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 276A-123 (Zoutsloot)Hendrik A. Sluikwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 276A-136 (Zoutsloot)Albert Jans Sluikwoonhuis


1889 - variaadresbronbericht
Zoutsloot 22Oud Harlingen Magazine 1990Gevestigd als kleermaker R. Posthuma Szn. Zoutsloot A 136


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 276Zoutsloot 22 (A-136)Albert J. Sluik


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 22H. (Hendrikje) Weistra wv Hoekstra
  terug