Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Droogstraat 1 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Droogstraat 1,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Droogstraat 1 1-017 1-020 A-079 A-077
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 3 1-017 1-020 A-080 A-077
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 5 1-017 1-020 A-269 A-078
    Droogstraat 2 1-017 1-020 A-268 A-069
 huisnummer lager   Zeepziedersstraat 4 1-017 1-020 A-ong A-ong
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 8 1-017 1-020 A-073 A-071
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 10 1-017 1-020 A-072 A-070


Huisnaam in: 1817
Gebruik: zeepziederij
Naam: de witte hand
Kwartier/wijk A-071
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1859
Gebruik: pakhuis
Naam: de zeevaart
Kwartier/wijk A-080
Verkoper:
Koper/eigenaar: visscher & zoon, barend


Huisnaam in: 1859
Gebruik: pakhuis
Naam: de eenzaamheid
Kwartier/wijk A-079
Verkoper:
Koper/eigenaar: visscher & zoon, barend


Huisnaam in: 1867
Gebruik: pakhuis
Naam: london
Kwartier/wijk A-268
Verkoper:
Koper/eigenaar:
0 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Droogstraat 5, HarlingenDroogstraat 5'Kraton' (Indonesische naam voor dorp)


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-017 Droogstraat 1kamer
eigenaarGerrit Douwes
gebruikerGerrit Douwes
huurwaardeCG 06:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:04:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-017 Droogstraat 1kamer
eigenaarGerrit Douwes
huurwaardeCG 06:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:04:00
aansl. huurw. voldaan26-9-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-017 Droogstraat 1kamer
eigenaarGerrit Douwes
gebruikerGerrit Douwes
huurwaardeCG 06:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:00:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-017 Droogstraat 1woning
eigenaarwed. Gerryt Douwes
gebruikerwed. Gerryt Douwes
huurwaardeCG 06:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:00:00


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-017 Droogstraat 1wed. Gerrit Douwes, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaalCG 01:10:00


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0157v van 1 sep 1754 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 5Droogstraat NZ en bij de Zoutsloot, achter of naast het panwerkhouttuin of afgestekte grond
 
kopermeerderjarige vrijster Janke Weima CG 155:00:00
naastligger ten oostenhet panwerk van Janke Weima
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenstraat lopend van de Noorderhaven naar de stadsvesten
naastligger ten noordenpad of de Zoutsloot
verkoperde heer Evert Nieuwenhuis, mede erfgenaam voor 1/6 vankapitein ter recherche bij de Admiraliteit
Feddrik Aises Mahiukoopman


1756 - reëelkohieradresgebruik
 
1-017 Droogstraat 1woning
eigenaarTaeke Stephanus
huurwaardeCG 06:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:01:12


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0229r van 1 sep 1771 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 1Zoutsloot ZZ naast de stenen muurhuis
 
koperBente Thomas IJzenbeek mr. brouwer en koopmanGG 140:07:00
huurderHarmanus Anthoni CG 24:00:00
naastligger ten oostenFreerk van der Hout
naastligger ten zuidenhet pakhuis van Jan Aukes Bakker koopman
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenZoutsloot
verkopervroedsman Stephanus T. Stephanikoopman
verkoperAnne T. Stephanikoopman
Antje T. Stephani, weduwe van
wijlen Syds Benjamins Schaaf
verkoperHylkjen T. Stephani, gehuwd metGroningen
Harmanus RasschencommiesGroningen
verkoperAafken T. Stephani, gehuwd met
Harmanus Ratsma, kinderen en erfgenamen vanmr. horlogemaker
wijlen burgemeester Taeke Stephani, gehuwd met
wijlen Trijntje Annes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Bente Tomas IJsenbeek, mr. brouwer, koopt een huis zz. Zoutsloot, naast de Stenen Muur, bewoond door Harmanus Anthoni. Ten O. Freerk v.d. Hout, ten W. een openbare steeg, ten Z. het pakhuis van Jan Auckes Bakker, met een mandeelige muur met DIT huis zodat ze in elkaar beklemd zijn, ten N. de Zoutsloot. Als de koper hoger wil bouwen moet hij voldoen aan een contract van 18 sep 1750 tussen Aucke Jans Bakker en Take Stefani gesloten. Gekocht van de kinderen van Take Stefani voor 140 gg.


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-020 Droogstraat 1Sikko IJsenbeekCG 0:10:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-072Zoutsloot 10Taeke Wiebes van Dockum... dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, hu, huw 1812, huw 1813, ovl 1819, ovl 1820; gebruiker van wijk A-072, pakhuisknegt; eigenaar is P. Tjallingii wed., 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-073Zoutsloot 8Pieter Fontein... van wijk A-015, kantoor; inwonend Gerard Meyer, houtsteksknegt, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk A-073, pakhuis, eigenaar is P. Tjallingii wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-074, houtstek, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-073Zoutsloot 8Pieter Tjallingii... wed. eigenaar van wijk A-072; gebruiker Taeke W. van Dockum, pakhuisknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk A-073; gebruiker P. Fontein & zn, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk C-178; gebruiker T. Tjallingii, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-079Droogstraat 1Sikke B IJsenbeek... naaister, 1814. (GAH204); id. van wijk A-071, wagenhuis, 1814. (GAH204); eigenaar engebruiker van wijk A-079 en wijk A-080, pakhuizen, 1814. (GAH204); heeft een overdekte waagen, belasting: f. 12:0:0, may 1795, may ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-079Droogstraat 1S IJsenbeek S IJsenbeek pakhuis
A-080Droogstraat 3S IJsenbeek
A-073Zoutsloot 8P Tjallingii wedP Fontein & zoon pakhuis
A-072Zoutsloot 10Taeke W van Dockum pakhuisknegt


1823 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-072Zoutsloot 10Gesina Gerrits Harmens, overleden op 8 juli 1823dochter van Gerrit Harmens, postillon (Zoutsloot A 72) en Aukje Hendriks Dreyer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-072Zoutsloot 10Antje Wiegers Faber, overleden op 22 april 1824moeder van Aukje (vrouw van Gerrit Harmens, postillon Zoutsloot A 72) en Jetje Dreyer (vrouw van Bouwe Siebrens de Vries, sleper). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1824 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51013 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 133 van 22 okt 1824
adressoortbedraggebruik
A-072Zoutsloot 10koopaktefl. 3000huis A-018, pakhuis A-017, knegtwoning A-072 en stal & wagenhuis A-073
 
verkoperSytske Douwes Zeilmaker
koperDouwe Jans Zeilmaker


1830 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50012 (notaris Pieter Hendriks van der Kraats) repertoire nr. 28 van 25 feb 1830
adressoortbedraggebruik
A-072Zoutsloot 10obligatiefl. 1000vastigheden A-018, A-017, A-072 en A-073
 
schuldenaarDouwe Jans Zeilmaker (gehuwd met Cornelia Ledeboer)
schuldeiserHolkjen Jarigs van der Ley (wv Cornelis Mollema)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 301Droogstraat 5erven Pieter RodenhuisHarlingenpakhuis (88 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 302Droogstraat 3Jan HuidekoperHarlingenzeehandelaarstal (40 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 303Droogstraat 1Jan HuidekoperHarlingenzeehandelaarwagenhuis en erf (81 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 318Zoutsloot 8Douwe Jans ZeilmakerHarlingenkoopmanpakhuis (77 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 319Zoutsloot 10Douwe Jans ZeilmakerHarlingenkoopmanhuis (50 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 324Droogstraat 2erven Pieter RodenhuisHarlingenpakhuis (144 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 326Zeepziedersstraat 4Jan HuidekoperHarlingenzeehandelaarhuis en erf (338 m²)


1833 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 16 aug 1833
A-079Droogstraat 1Stalling , gebruiker J., Huidekoper. Finaal verkocht op 25 sep 1833 door notaris Hanekuijk en Wijma..


1833 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 16 aug 1833
A-080Droogstraat 3Wagenhuis , gebruiker J., Huidekoper. Finaal verkocht op 25 sep 1833 door notaris Hanekuijk en Wijma..


1833 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51017 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 57 van 30 okt 1833
adressoortbedraggebruik
A-079Droogstraat 1koopaktefl. 4000huis A-022, zeepziederij A-071 genaamd de Witte Hand daarachter, stal A-079 en wagenhuis A-080 achter de fabriek en pakhuis A-070
 
verkoperJan Huidekoper
verkoperPieter Huidekoper
verkoperMeike Huidekoper
verkoperCatharina Huidekoper (te Midlum)
verkoperJan Jans Huidekoper (te Midlum)
koperJarig Cornelis Mollema
koperFoekje Sybrands Spannenburg


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-072Zoutsloot 10Antje Bloemsmaoud 38 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk A-072; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-072Zoutsloot 10Jacobus de Langoud 36 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, kopersmid. wijk A-072; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-079Droogstraat 1Johannes Pieters Strak... in 1854, N.H., zv Lodewijk S, en Aafke Aales Hetting; BS huw 1836, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk A-079, wijk G-197; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, huistimmerman, wijk C-185; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-072DroogstraatJacobus de Lang36 jLeeuwardenm, protestant, gehuwd, kopersmidt
A-072DroogstraatAntje Bloemsma38 jLeeuwardenv, protestant, gehuwd
A-072DroogstraatAnthoon de Lang10 jLeeuwardenm, protestant, ongehuwd
A-072DroogstraatYetje de Lang9 jLeeuwardenv, protestant, ongehuwd
A-072DroogstraatJantje de Lang5 jLeeuwardenv, protestant, ongehuwd
A-072DroogstraatElksje de Lang3 jLeeuwardenv, protestant, ongehuwd
A-072DroogstraatAaltje de Lang2 jLeeuwardenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-072Zoutsloot 10Aukje Drayergeb 13 feb 1800 HRL, huwt met Albert vd Velde, (gk), Herst. EvL; bev.reg. Ha18 51 wijk A-072, wijk C-222, 227, wijk G-005, wijk H-137, supp wijk B-217, supp wijk G-470, 480


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-268Droogstraat 2Cecilia/Sytske van der Haring... Klazes; BS ovl 1843; 1858 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk C-192, wijk E-137, wijk H-002, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 301A-269 (Achterstraat)Barend Visser & zoonpakhuis
Sectie A nr. 302A-080 (Zoutsloot)Jan Foekenspakhuis
Sectie A nr. 303A-079 (Zoutsloot)Jan Foekenspakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3430*A-017 (Noorderhaven)Marten Cornelis Teveswoonhuis
Sectie A nr. 3433A-021 (Noorderhaven)Willem Sijpkens Kijlstrawoonhuis
Sectie A nr. 324A-069 (Zoutsloot)Wed. en erven Daniël Snijderpakhuis
Sectie A nr. 3431A-070 (Zoutsloot)Marten Cornelis Teveswoonhuis
Sectie A nr. 3430*A-071 (Zoutsloot)Marten Cornelis Tevespakhuis
Sectie A nr. 302A-077 (Zoutsloot)Sijbe Mellemawagenhuis
Sectie A nr. 303A-077 (Zoutsloot)Sijbe Mellemastal
Sectie A nr. 301A-078 (Droogstraat)Abe Hamstrapakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4749Droogstraat 1 (A-076)Sybe Tj. Mellema
Sectie A nr. 5098Droogstraat 5 (A-078)Alb. de Bruin
Sectie A nr. 324Droogstraat 2 (A-069)Eva M. Trampen (wed. D. Snijder)
Sectie A nr. 3433Zeepziedersstraat 4 (A-ong)Sybr. Fontein
Sectie A nr. 3430Zoutsloot 8 (A-071)fa. Zeilmaker (en Co.)
Sectie A nr. 3431Zoutsloot 10 (A-070)fa. Zeilmaker (en Co.)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zeepziedersstraat 4 Okke van der Sluisbootwerker
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 600


1922 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Droogstraat 5, HarlingenDroogstraat 5Slooten, Renk van'De eerste steen gelegd door Renk van Slooten 21 Oct. 1922'


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Droogstr. 5Edik168N.V. Azijnfabr.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Droogstr. 5R.G. v. Slootens Suikerwerkfabr. N.V.168


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Droogstr. 5R.G. v. Slootens Suikerwerkfabr. N.V.168


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Droogstr. 5R.G. v. Slootens Suikerwerkfabr. N.V.168


1928 - adresboekadresnaamberoep
Droogstraat 1F.Jornabootwerker
Zeepziederstraat 4O. v/d Sluisbootwerker
Zoutsloot 10D.Nielsentimmerman


1931 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Droogstraat 2, HarlingenDroogstraat 2W. Nauta Pzn.fa. W. Nauta Pzn.stalhouderij, goederenvervoer, verhuizingen


1935 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Droogstraat 2, HarlingenDroogstraat 2W. Nauta Pzn.stalhouderij, goederenvervoer, trouw- en begrafenis


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Droogstr. 5C. v.d. Schoot Jzn.763Imp. v. en gross. in Chinamatten, tapijten, borstelw. enz.


1965 - adresboekadresnaam
Droogstraat 2W. (Wiebe) Kracht
Droogstraat 5B. (Barend) Nagel
Zeepziedersstraat 4R.J. (Riemer) Kuiken
Zoutsloot 10G. (Grietie) v.d. Veer wv Keijser


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Droogstraat 3beeldbepalend pand9 van 10 1922
Droogstraat 5beeldbepalend pand9 van 10 1922
Droogstraat tegenover 5beeldbepalend pand7 van 10
Zeepziedersstraat 4beeldbepalend pand6 van 10
Zoutsloot 10beeldbepalend pand7 van 10
  terug