Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 7 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Noorderhaven 7,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 7 1-002 1-006 A-006 A-006


Huisnaam in: 1862
Gebruik:
Naam: het lands welvaren
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1879
Gebruik: logement
Naam: 's lands welvaren
Kwartier/wijk A-006
Verkoper:
Koper/eigenaar:
aangrenzende stegensteeg
Noorderhaven 7Dijksteeg ten westen


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-002 Noorderhaven 7huis
eigenaarJanke Sweerds
gebruikerJanke Sweerds
huurwaardeCG 30:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:00:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-002 Noorderhaven 7huis
eigenaarLijsbet Sweerds
huurwaardeCG 30:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:00:00
aansl. huurw. voldaan17-4-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-002 Noorderhaven 7huis
eigenaarJurjen Clasens
gebruikerJurjen Clasens
huurwaardeCG 30:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:00:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-002 Noorderhaven 7huis
eigenaarJurjen Clases
gebruikerJurjen Clases
huurwaardeCG 30:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:00:00


 


 


1756 - reëelkohieradresgebruik
 
1-002 Noorderhaven 7huis
eigenaarPyter Gerardus
huurwaardeCG 30:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:09:00


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-003 Noorderhaven 7Hijlke Jaarigs
1-003 Noorderhaven 7Marten van Vliet


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-006 Noorderhaven 7Hylke JarigsCG 2:10:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-006Noorderhaven 7Hielke Jarigs de Boer... schipper in 1826, wonende te HRL 1811; BS ovl 1811; ovl 1819, ovl 1826; eigenaar en gebruiker van wijk A-006, schipper, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-006Noorderhaven 7Hielke J de Boer Hielke J de Boer schipper


1819 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-006Noorderhaven 7Fetje Taekes, overleden op 23 november 1819winkeliersche, vrouw van Hylke Jarigs de Boer, schipper (Noorderhaven A 6, testamentair erfgenaam), halfzuster van Matje Taekes, turfvrouw Amsterdam. Saldo fl. 249,85. (procesverbaal van eedaflegging ligt eerder tussen memories7001/171 en 7001/140) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 307Noorderhaven 7Jarig Nannes de BoerHarlingenschipperhuis en erf (98 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-006Noorderhaven 7Betje J Meyeroud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-006; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-006Noorderhaven 7Frans Cornelis Blokmaker... 1858, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk F-148; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, smidsknecht, wijk A-006; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-006Noorderhaven 7Joeke Minnes Radsma... wijk B-017, 34, 189, wijk C-164, wijk F-196, wijk G-020; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-006; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-006Noorderhaven 7Nancij Barends van Hoften... ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk B-189, 34, wijk C-163; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-006; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-006Noorderhaven 7Ruurd Jappes van der Veer... ongesteldheid vd bruidegom ten huize vd comparanten staande en gelegen te HRL aan de Noorderhaven wijk A-006, kastelein in 1864, ovl wijk A-071, zv Jappe Ruurds vdV, en Marijke Zondervan; dopen Grote Kerk HRL 1810, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-006Noorderhaven 7Wytse Fredriks Fielbach... dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1837, ovl 1857, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk B-153, 185, wijk A-006, 8, 61, 100, wijk D-144; oud 30 jaar, (vnm: Willem), geb en wonende te HRL. 1839, touwslager, wijk A-193; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. A-006 Ruurd J van der Veer stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-006NoorderhavenFrans K Blokmaker37 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, smidsknegt
A-006NoorderhavenBetje J Meyer38 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
A-006NoorderhavenCornelis Blokmaker9 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
A-006NoorderhavenFrederik Blokmaker5 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
A-006NoorderhavenCornelia Blokmaker15 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd, naaister
A-006NoorderhavenSietske Blokmaker7 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-006NoorderhavenMarijke Blokmaker3 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-006NoorderhavenLolkje Blokmaker1 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-006NoorderhavenJoeke M Radsma52 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd, geen
A-006NoorderhavenNancy [Nanzie] van Hoften35 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
A-006NoorderhavenMinno Radsma4 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
A-006NoorderhavenRuurd J van der Veer29 jHarlingengezin 3, m, protestant, gehuwd, schipper en winkelier
A-006NoorderhavenDetje K Mulder38 jHarlingengezin 3, v, protestant, gehuwd
A-006NoorderhavenNanne de Boer15 jHarlingengezin 3, m, protestant, ongehuwd
A-006NoorderhavenHylke de Boer11 jHarlingengezin 3, m, protestant, ongehuwd
A-006NoorderhavenKlaas de Boer9 jHarlingengezin 3, m, protestant, ongehuwd
A-006NoorderhavenJieppe van der Veer2 jHarlingengezin 3, m, protestant, ongehuwd
A-006NoorderhavenBontje M Hommes4 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-006Noorderhaven 7Bontje Mulder, overleden op 8 december 18438 jr (geboren 31/3/1835), overleden Noorderhaven A 6, onechte dochter van Detje Klazes Mulder (vrouw van Ruurd Jappes van der Veer, zeeman). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-006Noorderhaven 7Renske Nannes de Boer, overleden op 20 december 18479 mnd, overleden Noorderhaven A 6, dochter van Nanne Jarigs de Boer, zeeman en Henke Gootjes Ploeg, zuster van minderjarige Ruurd Nannes de Boer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-006Noorderhaven 7Gerritje Ulbes Dreyer... Pieters Nieuwkerk; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1837, ovl 1857, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk A-006, 8, 61, 100, wijk B-153, wijk ... (alles)


1862 - bewonersadresnaamgegevens
A-006Noorderhaven 7detje Klazen Mulder... Franeker, dienstmeid. 2e huwt met Ruurd Jappes vd Veer op 21 jan 1836 HRL, winkelierse in 1851, ovl wijk A-006, dv Klaas Harmens M, en Tjietske Nieuwenhuis; BS huw 1822, ovl 1833, huw 1836, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 307A-006 (Noorderhaven )Ruurd Jappes van der Veerwoonhuis


1873 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50050 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 191 en 200 van 17 dec 1873
adressoortbedraggebruik
A-006Noorderhaven 7provisionele en finale toewijzingfl. 2300huis A-006
 
verkoperHendrik Eisma (q.q.)
koperAnne Hoekstra


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3987A-006 (Noorderhaven)Anne Hoekstrawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4527Noorderhaven 7 (A-006)erv. R. de Boer (te Amsterdam)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noorderhaven 7 Anne Zeldenrustmosselvisscher
vorige grondslagf. 2500
huidige grondslagf. 2000


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 7H.B.Deerenbergzeeman
Noorderhaven 7J.Gerblmonteur
Noorderhaven 7aJ.Oomsgrondwerker
Noorderhaven 7aA.Wijkstraschipper


1932 - kentekenadresnaam
B-18210
Noorderhaven 7Adrianus Johannes van der Hoeff
  terug