Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Nieuwstraat 64 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Nieuwstraat 64,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Nieuwstraat 64 3-050 3-068 D-080 D-118


Huisnaam in: 1784
Gebruik: huis
Naam: de stad groningen
Kwartier/wijk
Verkoper: arents, jan
Koper/eigenaar: jans, joost


Huisnaam in: 1808
Gebruik: huis en logement
Naam: de stad groningen
Kwartier/wijk D-080
Verkoper: jansen, joost
Koper/eigenaar: gelinde, pieter


Huisnaam in: 1808
Gebruik:
Naam: de stad groningen
Kwartier/wijk D-080
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1817
Gebruik:
Naam: stad groningen
Kwartier/wijk D-080
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Nieuwstraat 64, Harlingen
 


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0241r van 13 dec 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 64Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen]kamer
 
koper door niaarJan Martens GG 175:00:00
geniaarde koperBruyn Jansen
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:03:00
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: het diept en daarnaast de stadsbolwerken]
naastligger ten zuidenhuis van Atte Fransens
naastligger ten noordenNanne Melchers boomsluiter
naastligger ten noordenJan Martens
verkoperRomck Taeckes, weduwe van
wijlen Wabbe Martens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Martens koopt, na niaar ratione sanguinis en proximitatis tegen Bruyn Jansen, een kamer omtrent Franekerpijpen. Ten O. het diept en stadsbolwerk, ten Z. Atte Fransen, ten N. boomsluiter Nanne Melchers en Jan Martens. Grondpacht 3 st aan de Stad. Gekocht van Romck Taeckes, laatst wv Wabbe Martens, voor 175 GG.


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0143r van 16 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 64Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen]kamer
 
koper door niaarJan Martens GG 309:10:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:03:00
geniaarde koperCarst Pytters c.soc.
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: diept]
naastligger ten zuidende erven van Atte Fransen
naastligger ten noordenJan Martens
naastligger ten noordende erven van Nanne Melchers
verkoperde erven van Griet Heres
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCarst Pytters koopt een camer bij de Franekerpijpen. Ten O. de Stadsvesten en de Gracht, ten Z. erven Atte Fransen, ten N. erven Nanne Melchers, en Jan Martens. Gekocht van erven Grie? Heres, voor 309 gg.


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0086v van 28 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 64Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen]huis
 
koperPyter Douwes GG 81:15:00
huurderGerloff Jansen
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: diept]
naastligger ten zuidende weduwe van Jacob Dircks
naastligger ten westenGrietie melkwijf
naastligger ten noordenals huurster de weduwe van Johannis Dircks
verkoperBauckjen Bouwes, gehuwd met
Sicke Salomonshavenmeester


 


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0306r van 13 sep 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 64Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen]woning
 
koperTjiedske Werps burgerse, weduwe vanCG 118:00:00
wijlen Tjebbe Herkes
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten westenMarten Roszé
naastligger ten zuidende weduwe van Jacob Dirx
naastligger ten noordenJan Blauw
verkoperPytter Douweskorendrager


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
3-050 Nieuwstraat 64huis
eigenaarHarcke Tiebbes
gebruikerPieters Seerps
huurwaardeCG 09:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:16:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
3-050 Nieuwstraat 64huis
eigenaarHarcke Tiebbes
gebruikerPieters Seerps
huurwaardeCG 09:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:16:00
aansl. huurw. voldaan24-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
3-050 Nieuwstraat 64huis
eigenaarHarke Tjebbes
gebruikerDirk Harmens
huurwaardeCG 09:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:10:00


 


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
3-050 Nieuwstraat 64huis
eigenaarHarke Tjebbes
gebruikerMarijke Arnoldus
huurwaardeCG 17:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:16:10


 


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-050 Nieuwstraat 64Hendrik Jansen, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaalCG 04:00:00


1746 - reëelkohieradresgebruik
 
3-050 Nieuwstraat 64huis
eigenaarvroedsman Baksma
gebruikerTjebbe Harmens
huurwaardeCG 17:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:01:12


 


 


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0097r van 9 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 64Nieuwstraat WZ [staat: streek lopende van de Nieuwstraat naar de Franeker Pijpen]huis
 
koperHendrik Joosten de Clercq, gehuwd metschipper (trekveer-)GG 213:00:00
koperAafke Hendriks
huurderde weduwe van Berend Hendriks
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenJ. Reinalda
naastligger ten westenH. de Waard
naastligger ten noordenH. de Waard
curatorJelle Wildschut, over
verkoperAntje Tjallings, erfgename van haar grootouders
Tjebbe Heerkes, gehuwd met
Antje Jans van Ripperts


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0060v van 22 jan 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 64Nieuwstraat WZ [staat: streek welke loopt van de Nieuwstraat naar de Franekerpijpen]huis
 
koperSibbeltje Heerkes, gehuwd metCG 326:11:00
Simon Jetses
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenJ. Reinalda
naastligger ten westenburgemeester H. de Waard
naastligger ten noordenburgemeester H. de Waard
verkoperHendrik Joosten de Clercq, en als erfgenaam van zijn wijlen huisvrouwschipper (trek-)
wijlen Aafke Hendriks


 


 


 


1809 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51001 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 75 van 10 nov 1809
adressoortbedraggebruik
D-080Nieuwstraat 64koopaktefl. 107huis D-080
 
verkoperde erven Heineman (te Bolsward)
koperSipke Hemkes


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0323v van 3 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 64Nieuwstraat WZ wijk D-080huis
 
koperSipke Hemkes CG 107:00:00
huurderde weduwe van Sikke Claasen CG 20:16:00
naastligger ten oostenNieuwstraat
naastligger ten zuidenJ. Reinhart kastelein
naastligger ten westen
naastligger ten noordenBarrebas schipper
gevolmachtigdS. de HaaskoopmanBolsward
verkoperde erven van burgemeester HeynemanBolsward
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSipke Hemkes koopt een huis op de streek die loopt van de Nieuwestraat naar de Franekerpijpen, wijk D-080. Geen grondpacht. Ten O. die straat, ten Z. kastelein Hendrik Reinhart , ten N. schipper Barrebas. Gekocht van erven burgemeester Heyneman te Bolsward voor 107 cg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-068 Nieuwstraat 64Sipke HemkesCG 0:10:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-080Nieuwstraat 64Jelte Ages Bakker... B., en Antje Jelles Raap; BS huw 1814, huw 1819, huw 1820, huw 1834, ovl 1844; medegebruiker van wijk D-080; eigenaar en gebruiker Sipke H. Hoffinga, kroeghouder, 1814. (GAH204); oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-080Nieuwstraat 64Sipke Hemkes Hoffinga... Sjierks van Midlum; BS huw 1813, huw 1819, huw 1820, huw 1825, ovl 1835; eigenaar en gebruiker van wijk D-080, kroeghouder, medegebruiker Jelte Ages Bakker, 1814. (GAH204); id. van wijk D-081, kroeg, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-080Nieuwstraat 64Sipke H Hoffinga Sipke H Hoffinga kroeghouder
D-080Nieuwstraat 64Jelte Ages Bakker


1825 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 02 sep 1825
D-080Nieuwstraat 64Huizinge c.a. bij de Franekerpijpen, eigenaar Sipke Hemkes, Hoffinga. Finaal verkocht op 14 sep 1825 door nots. Wijma..


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 800Nieuwstraat 64Sybren Sipkes SleeperHarlingenpakhuisknegthuis (40 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-080Nieuwstraat 64Aaltje Mossel... ovl 1847, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk D-083; oud 46 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk D-080; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-080Nieuwstraat 64Sieberen Sipkes Sleeper... HRL 1799, BS huw 1820, ovl 1847, ovl 1852; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk D-080; VT1839; S.S.S. eigenaar van perceel nr. 800 te HRL, pakhuisknegt, woonplaats HRL, legger nr. 619, tuin, ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-080Gewezen Franeker PijpSybren S Sleeper40 jHarlingenm, protestant, gehuwd, pakhuisknegt
D-080Gewezen Franeker PijpAaltie W Mossel46 jFranekerv, protestant, gehuwd
D-080Gewezen Franeker PijpWieger Sleeper7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, [naaister]
D-080Gewezen Franeker PijpHenderika Sleeper18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd, naaister*
D-080Gewezen Franeker PijpSipkje Sleeper13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-080Gewezen Franeker PijpWillemke Sleeper11 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-080Nieuwstraat 64Sieberen Sleeper, overleden op 24 december 184748 jr (geboren 1799), overleden Nieuwstraat D 80, winkelknecht, man van Aaltje Mossel, vader van Hendrika en minderjarige Willemke, Sipkje en Wyger Sieberens Sleeper. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 800D-080 (Nieuwstraat)Michiel Hendrik Viswoonhuis


1866 - bewonersadresnaamgegevens
D-080Nieuwstraat 64Douwe Hendriks Tigchelaar... Douwes Bleeker; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1841, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk B-036, wijk D-080, 100, 151, wijk G-165, supp wijk B-205, supp wijk ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 800D-118 (Nieuwstraat)Cornelis Akkerboomwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 800Nieuwstraat 64 (D-118)Cornelis Akkerboom (te Amsterdam)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Nieuwstraat 64 Pieter Notazeemtouwer
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Nieuwstraat 64G. de Groottransportarbeider


1986 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 800Nieuwstraat 64


1989 - variaadresbronbericht
Nieuwstraat 64Hein Buisman StichtingBouw tweede helft achttiende eeuw, aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1989
  terug