Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hoogstraat 18 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Hoogstraat 18,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hoogstraat 18 2-112 2-156 B-024 B-029
 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-112 Hoogstraat 18huis en gorterie
eigenaarSybe Jansen Reiers
gebruikerSybe Jansen Reiers
huurwaardeCG 42:00:00
aanslag huurwaardeCG 08:08:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-112 Hoogstraat 18huis en gorterie
eigenaarSybe Jansen Reiers
huurwaardeCG 42:00:00
aanslag huurwaardeCG 08:08:00
aansl. huurw. voldaan10-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-112 Hoogstraat 18huis en gorterij
eigenaarSybe Jansen Reyers
gebruikerSybe Jansen Reyers
huurwaardeCG 42:00:00
aanslag huurwaardeCG 07:00:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-112 Hoogstraat 18huis en gorterij
eigenaarSybe Jansen Reyers
gebruikerSybe Jansen Reyers
huurwaardeCG 42:00:00
aanslag huurwaardeCG 07:00:00


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-112 Hoogstraat 18Jan Sybes, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaalCG 06:00:00


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0160v van 24 okt 1751 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 18Hoogstraat ZZ bij de Rodeploegspijphuis
 
koperAugustinus Fredericus Chri Scheerder, gehuwd metCG 250:00:00
Pytje Annes
naastligger ten oostenJan Beernds stoelmaker
naastligger ten zuidenJan Beernds stoelmaker
naastligger ten westenJacob Simons
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperHendrik Duman, gehuwd met
Knierke Urks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAugustinus Fredericus Christiaan Scheerder x Pytje Annes kopen huis in de Hoogstraat omtrent de Rodeploegspijp, bewoond door de kopers voor 15 cg. Geen grondpacht. Ten O. en Z. stoelmaker Jan Beernds, ten W. Jacob Simons, ten N. de straat. Gekocht van Hendrik Duman x Knierke Urks, voor 250 cg.


 


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0128v van 15 jan 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 18Hoogstraat ZZ zuidwaarts strekkende tot zo ver de balstenen liggenhuis, pakhuis met plaats en tuintje
 
koper door niaarSybrand Pyters Feitema, vader vankoopmanGG 1153:14:00
de minderjarige Baukjen Feitama
geniaarde koperHein Molles, gehuwd metmr. gortmaker
Wypkjen Lases Hibma
naastligger ten oostenvroedsman Albert Yebs Osinga
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: straat]
naastligger ten westenerven van Willem Pyters Mouter c.s.
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperJan Sybes Reyeroud schipper (trek-)


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0131r van 12 feb 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 18Hoogstraat ZZ t.o. de Roode Ploeghuis
 
koperStittert Adams Bontekoe, gehuwd metschipper (trek-)CG 856:13:00
Tryntje Werps burgerse
huurderJan Sybes Reyer
naastligger ten oostenvroedsman Albert Yebs Osinga
naastligger ten zuidenSybrand Pieters Feitema koopman
naastligger ten zuidenpakhuis
naastligger ten westenerven van Willem Pyters Mouter c.s.
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperSybrand Pieters Feitema, vader en voorstander vankoopman
minderjarige dochter Baukjen Feitema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaStittert Adams Bontekoe, trekschipper x Trijntje Werps? koopt een huis en erf tegenover 'de Rode Ploeg' in de Hoogstraat, verhuurd aan Jan Sybes Reyers. Ten O. vroedsman Albert Yebs Osinga, ten Z. het pakhuis van de verkoper, ten W. erven Willem Pyters Mouter, ten N. die straat. Gekocht van Sybrand Pieters Feitama, als vader van zijn dochter Baukjen Feitama, voor 856 cg.


 


 


 


 


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0302v van 17 nov 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 18Hoogstraat over de Rode Ploeghuis
 
koper door niaarAaltje Stitters Bontekoe, gehuwd metCG 750:00:00
Marten Hendriks
geniaarde koperRuben Suisman Cohenkoopman (joods -)
huurderMoses Michiels koopman (joods -)CG 30:00:00
naastligger ten oostenSipke Willems mr. bakker
naastligger ten zuidenS. Wybenga
naastligger ten westenAndries Durks
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperNeltje Stitterts Bontekoe, gehuwd met
vroedsman Fredericus Tangermanmr. loodgieter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAaltje Stitterts Bontekoe x Marten Hendriks koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Ruben Suisman Cohen, joodsch coopman, huis in de Hoogstraat over 'de Rode Ploeg', thans als huurder bewoond door Moses Michiels, joodsch coopman, voor 30 cg. Geen grondpacht. Ten O. Sipke Willems, mr. bakker, ten Z. de heer S. Wybenga n.u., ten W. Andries Durks, ten N. de Hoogstraat. Er staat een pakhuis ten Z. van dit huis en erf. Gekocht van Neeltje Stitterts Bontekoe x Fredericus Tangerman, mede-vroedschap en mr. loodgieter, voor 750 cg.


 


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0211v van 17 jun 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 18Hoogstraat ZZ tegenover de Roode Ploeghuis
 
koperSipke Willems Houtsma, gehuwd metmr. bakkerCG 1000:00:00
Doedtje Hendriks Spannenburg
huurderPieter Prins c.u.CG 55:00:00
naastligger ten oostenSipke Willems Houtsma
naastligger ten zuidende weduwe van S. Feitema
naastligger ten westenDirk Schiere
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperAaltje Stitterts Bontekoe, gehuwd met
Marten Hendriksstuurman op het Statenjacht
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSipke Willems Houtsma, mr. bakker x Doedtie Hendriks Spannenburg, koopt huis zz. Hoogstraat, tegenover 'de Roode Ploeg'. Ten O. de kopers, ten Z. wd. S. Feitama (pakhuis), ten W. Dirk Schiere, ten N. de Hoogstraat. Gekocht van Aaltje Stitterts Bontekoe.


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
2-147 Hoogstraat 18S W Houtsma
2-147 Hoogstraat 18Willem Houtsma, 21 jaar, gehuwdinwoning


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-156 Hoogstraat 18S W HoutsmaCG 4:00:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-024Hoogstraat 18Hendrik Franses Boekholt... Maria B., geb 20 okt 1811 HRL; BS geb 1811, huwafk, hu, huw 1832, huw 1838, ovl 1839; gebruiker van wijk B-024, kleermaker; eigenaar is Sipke Houtsma, 1814. (GAH204); H.B. eigenaar van perceel nr. 828 te HRL, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-024Hoogstraat 18Sipke Willems Houtsma... 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk B-023, bakker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk B-024, gebruiker is H. Boekholt, kleermaker, 1814. (B2 04); id. van wijk D-010, gebruikers zijn H. Houtsma, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-024Hoogstraat 18Sipke Houtsma H Boekholt kleermaker


1829 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49022 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 346 en 358 van 28 okt 1829
adressoortbedraggebruik
B-024Hoogstraat 18provisionele en finale toewijzingfl. 460huis in de Hoogstraat B-024
 
verkoperImkje Sipkes Houtsma
verkoperHendrik Sipkes Houtsma
verkoperRinske Laases Spannenburg (wv Willem Sipkes Houtsma)
verkoperJohan Frederik Christiaan Tuinstra
koperMeindert Wyckel


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 463Hoogstraat 18Meine WyckelHarlingenkleermakerhuis en erf (90 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-024Hoogstraat 18Hendrik Gerkes Tiesema... HRL 1809, BS huw 1831, huw 1841, ovl 1842; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koperslager, wijk B-024; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-024Hoogstraat 18Rinske Everts Posthumus... in de regs van ovl; BS ovl 1840, ovl 1842; oud 34 jaar, geb Marssum en wonende te HRL. 1839, wijk B-024; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-024Hoogstraat 18Rinze Wiebes Koster... in 1851, DG, zv Wiebe Hilbrands en IJtske Rinzes Dijkstra; BS huw 1836, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk B-024, wijk E-127; oud 30 jaar, geb Wirdum en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk I-021; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-024HoogstraatHendrik Tiesema30 jHarlingenm, protestant, gehuwd, koperslager
B-024HoogstraatRinske Posthuma34 jMarsumv, protestant, gehuwd
B-024HoogstraatEvert Tiesema5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-024HoogstraatFetje Tiesema3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-024Hoogstraat 18Hendrik Tiesema, overleden op 20 augustus 184233 jr, mr. koperslager, overleden Hoogstraat B 24, wednr. Rinske Everts Postumus, man van Marijke Postma, idem, vader van minderjarige Fetje en Evert Hendriks Tiesema (voogd is Jelle H. van der Wal, metselaarsbaas) (uit 1e huwelijk) en van minderjarige Gerke Hendriks Tiesema (uit 2e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51022 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 22 en 26 van 27 apr 1844
adressoortbedraggebruik
B-024Hoogstraat 18provisionele en finale toewijzingfl. 565huis B-024
 
verkoperWatze Hilarius (gehuwd met Marijke Posthumus)
verkoperJelle Harings van der Wal
koperMeindert Wijkel


1845 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51023 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 1 van 18 jan 1845
adressoortbedraggebruik
B-024Hoogstraat 18koopaktefl. 600huis in de Hoogstraat, B-024
 
verkoperMeindert Wijkel
koperBerend Johannes Wielinga (gehuwd met Tjietske Pieters Bollema)


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-024Hoogstraat 18Pieter Berends Wielinga, overleden op 31 mei 18461 1/4 jr (geboren 24/3/1845), overleden Hoogstraat B 24, zoon van Berend Johannes Wielinga, mandenmaker en Tjietske Pieters Bollema, broer van minderjarige Jitske en Johannes Berends Wielinga. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-024Hoogstraat 18Rinkje Berends Wielinga, overleden op 28 juli 18486 mnd (geboren 6/12/1847), overleden Hoogstraat B 24, dochter van Berend Johannes Wielinga, winkelier en Tjietske Pieters Bollema, zuster van minderjarige Jietske en Johannes Berends Wielinga. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-024Hoogstraat 18Yme Kostergeb 12 aug 1808 Franeker, ovl 25 feb 1869 HRL, huwt met IJmkje Hartenberg koetsier, zv Sjoerd K, en IJtje Alkema; BS ovl 1869; bev.reg. HRL 1851 wijk B-024, 25, 69, wijk D-048


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-024Hoogstraat 18Ymkje Hartenberg... met IJme Koster, ovl wijk D-117, dv Ceeles H, en Baukje vd Meulen; BS ovl 1867; bev.reg. HRL 1851 wijk B-024, 25, 69, wijk D-048; oud 40 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk B-020; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 463B-024 (Hoogstraat)IJke Jagertimmerwinkel


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 463B-029 (Hoogstraat)Rients van der Meulenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 463Hoogstraat 18 (B-029)Rients van der Meulen


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Hoogstraat 18 Koert Touwslagerwinkelier
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hoogstraat 18J.Jellemawinkelier


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Hoogstraat 18, HarlingenHoogstraat 18 Jellemakruidenier


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 18J. Jellema299Kruideniersw.


1938 - variaadresbronbericht
Hoogstraat 18Oud Harlingen Magazine 1997feb: De heer J. Jellema verplaatst zijn kruidenierszaak van de Hoogstraat naar de Lanen in het pand waar voorheen de heer M. Vogelaar zijn café dreef


1938 - kentekenadresnaam
B-24817
Hoogstraat 18Philippus Wijngaarden


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.Bouma917Levensmidd.bedr.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.W. Feitsma917Levensm.bedr.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.B. Winsemius917Kruidenier


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.B. Winsemius917Kruidenier


1962 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Hoogstraat 18, HarlingenHoogstraat 18 Help Zelfsupermarkt


1965 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Hoogstraat 18, HarlingenHoogstraat 18 Helpzelfsupermarkt


1965 - adresboekadresnaam
Hoogstraat 18J. (Jacob) Boersma


1972 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Hoogstraat 18, HarlingenHoogstraat 18 voordeel-marktvlees, brood, groenten
  terug