Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kerkpoortstraat 55 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Kerkpoortstraat 55,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kerkpoortstraat 55 3-113 3-135 G-279 G-295
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kerkpoortstraat 55 3-113 3-135 G-280 G-295
1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 380r van jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Kerkpoortstraat 55Ruurd Sybes Bontekoe koopt een huis waarvan hij al 1/3 bezit, op de hoek van Rapenburg. Verder is deze acte identiek met de volgende acte.


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 380v van jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Kerkpoortstraat 55Ruurd Sybes Bontekoe x Piettie Martens koopt een huis waarvan hij al 2/3 bezit, op de hoek van Rapenburg. Ten O. de camers van erven Janke Jacobs, ten W. de straat, ten Z. Rapenburg, ten N. Gijsbert Backer? als huurder. Gekocht van Saepcke Ysax Groenewolt in qlt. voor 1/3, en mr. bakker Feddrick Jeppes voor 1/3, voor 210 gg.


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
3-113 Kerkpoortstraat 55kamer
eigenaarRuird Sybes Bontekoe
gebruikerJan Jansen
huurwaardeCG 05:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:00:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
3-113 Kerkpoortstraat 55kamer
eigenaarRuird Bontekoe
gebruikerJan Jansen
huurwaardeCG 05:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:00:00
aansl. huurw. voldaan24-6-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
3-113 Kerkpoortstraat 55kamer
eigenaarRuird Bontekoe
gebruikerPyter Jentjes
huurwaardeCG 05:00:00
aanslag huurwaardeCG 00:17:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
3-113 Kerkpoortstraat 55kamer
eigenaarerven Ruird Bontekoe
gebruikerJentie Wybrens
huurwaardeCG 11:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:16:10


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-113 Kerkpoortstraat 55Geeske Beerns, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaalCG 00:00:00


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0184v van 17 nov 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 55[niet vermeld]huis
 
koperRimmert Teunis, gehuwd metmr. scheepstimmermanGG 441:00:00
Antje Gerryts
huurder van een gedeelte van het huisRegina Jans c.s.CG 36:00:00
naastligger ten oostenRimmert Teunis c.u.mr. scheepstimmerman
naastligger ten zuidenRapenburg
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordende weduwe van Hans Jetses
verkoperde kinderen van Hein Reinders, gehuwd metopzichterWorkum
Geertje Martens, aanbestorven vanWorkum
bejaarde vrijster Attie Ruirds Bontekoe
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBeernd Fok, bontwever, koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Rimmert Teunis, mr. scheepstimmerman x Antie Gerryts, een huis op de hoek van Rapenburg, bewoond door Regina Jans c.s. De koper moet ook de quotele slatgelden aan de Rozengracht betalen. Ten O. de koper met wie de achtergevel van dit huis mandelig is, ten W. de straat, ten Z. Rapenburg, ten N. wd. Hans Jetses. Gekocht van (de administratoren over de goederen v.d. kinderen van) Hein Reinders, opzichter x Gertje Martens te Workum, hun nagelaten door Attie Ruurds Bontekoe te Harlingen volgens testament, voor 441 gg.


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0113r van 2 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 55Rapenburg NZhuis
 
koperGerryt Harmens fabrikant van bontenGG 330:07:00
eigenaar en bewonerAaltje Jans
naastligger ten oostenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten zuidenRapenburg
naastligger ten westenKerkpoortstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenWillem Bakker
verkoperSicco Rienstra, curator vanprocureur postulant
Beerend Fok, gehuwd met
Aaltjen Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerryt Harmens, stof- en bontreeder te Franeker koopt (a) een huis achter de Oude Kerk, op de hoek van Rapenburg. Ten O. perceel b), ten W. de straat, ten Z. Raapenburg, ten N. Willem Bakker. (b) een huis en weefwinkel in de straat Rapenburg achter a), waarmee de gevel mandelig is. Ten O. Teunis Fransen, ten W. perceel a), ten Z. de straat, ten N. Willem Bakker. Gekocht van (de curator over de verlaten boedel van) Beerend Fok x Aaltjen Jans, voor 330 gg. 7 st.


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-135 Kerkpoortstraat 55CG 0:00:00afgebrooken


 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-279Kerkpoortstraat 55Anthony Bruins Westerhof... eigenaar van wijk E-109; gebruiker Bruin Westerhof, wewer, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker wijk G-279, wewer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-280, weefwinkel, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-042; gebruiker ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-279Kerkpoortstraat 55Anthonie B Westerhof Anthonie B Westerhof wewer
G-280Kerkpoortstraat 55Anthonie B Westerhof weefwinkel


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-279Kerkpoortstraat 55Anthony Sipkes Spoelstra, overleden op 15 juli 1824zoon van Sipke Gerrits Spoelstra, wever (Rapenburg G 279) en wijlen Lijsbeth Anthoons Westerhof, broer van minderjarige Sjeuke/ Sjouke en Antje Sipkes Spoelstra. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1779Kerkpoortstraat 55Sipke Gerrits SpoelstraHarlingenwinkelierhuis en tuintje (150 m²)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. G-279 S Spoelstra stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-279Sipke G Spoelstra54 jKimswerdm, rooms katholiek, gehuwd, wever
G-279Grietje C Kanneée34 jWorkumv, rooms katholiek, gehuwd
G-279Gerryt Spoelstra23 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-279Sjoeke Spoelstra8 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
G-279Klaas Hantjes25 jHeegm, protestant, ongehuwd, scheepstimmerknegt
G-279Rinze L Zijlstra17 jIJlstm, protestant, ongehuwd, scheepstimmerknegt


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-279Kerkpoortstraat 55Geert Johannes Smit, overleden op 17 oktober 1842bijna 1 1/2 jr (geboren 1/5/1841), overleden Molenpad G 279, zoon van Johannes Harmens Smit, werkman en Catharina Benthem, broer van minderjarige Regina, Maria, Jan en Harmen Johannes Smit. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-279Kerkpoortstraat 55Aaltje Cleb?... Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1824, ovl 1826, huw 1828, bev.reg. HRL 1851 wijk B-045, wijk D-049, wijk G-279; oud 37 jaar, (geslnm: Clebec), geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-007; VT ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-279Kerkpoortstraat 55Fetje Gerrits Olenjus... Johannes en IJtje Wouters; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1824, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-279, supp wijk G-382; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-274; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-279Kerkpoortstraat 55Haring Harmens Haringa... zv Harmen Cornelis en Dieuwke Sietses; BS huw 1828, bev.reg. HRL 1851 wijk B-045, 143, wijk D-049, wijk G-279; oud 35 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, panbakker, wijk H-007; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1779G-279 (Rapenburg)Gerrit S. Spoelstra en mede eig.woonhuis


1873 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50050 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 180 van 3 dec 1873
adressoortbedraggebruik
G-279Kerkpoortstraat 55provisionele toewijzingfl. 2333huis met bakkerij G-279 en G-280
 
verkoperGerrit Sipkes Spoelstra
provisioneel koperTjepke Zoete


1873 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50050 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 188 van 11 dec 1873
adressoortbedraggebruik
G-279Kerkpoortstraat 55koopaktefl. 2700huis met bakkerij G-279 en G-280
 
verkoperGerrit Sipkes Spoelstra
koperWillem Tjerks Bekius


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1779G-295 (Kerkpoortstraat)Willem Tjerks Bekiuswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1779Kerkpoortstraat 55 (G-295)Tjerk Bekius


1914 - variaadresbronbericht
Kerkpoortstraat 55Oud Harlingen Magazine 1991Bakkerij Bekius in de Kerkpoortstraat, later Bijlsma


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kerkpoortstraat 55 Tjerk Bekiusbroodbakker
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkpoortstraat 55Tj.Bekiusbroodbakker


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkpoortstr.J. Bijlsma718Br.- en banketb.


1965 - adresboekadresnaam
Kerkpoortstraat 55J. (Jan) Bijlsma


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Kerkpoortstraat 55rijksmonument 20455


1996 - variaadresbronbericht
Kerkpoortstraat 55Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1996


1996 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Kerkpoortstraat 55 (zuidgevel (Rapenburg)), HarlingenKerkpoortstraat 55 (zuidgevel (Rapenburg))AFRONDING
STADSVERNIEUWINGSPLAN
ALMENUM
1981 -- . -- 1996'
  terug