Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hofstraat 13 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Hofstraat 13,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hofstraat 13 4-123 4-118 G-085 G-088
 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-123 Hofstraat 13huis
eigenaarDirck Harmens
gebruikerSioerd Claessen Schrik
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-123 Hofstraat 13huis
eigenaarTiete Tietes
gebruikerJelle Jacobs
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00
aansl. huurw. voldaan16-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-123 Hofstraat 13huis
eigenaarwed. Tyte Jansen
gebruikerwed. Tyte Jansen
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:10:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-123 Hofstraat 13huis
eigenaarAbbe Douwes
gebruikerAbbe Douwes
opmerkingpauper


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-123 Hofstraat 13Jan Oebles, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaalCG 06:00:00


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0151v van 2 dec 1781 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 13Hofstraat NZhuis
 
koperJan Lourens matroos op het PrinsenjachtGG 102:07:00
huurderAlbert Andles
naastligger ten oostenJ. Spannenburg
naastligger ten zuidenHoofstraat
naastligger ten westende erven van Bregtje Ulbes
naastligger ten noordenGerryt Alberts
verkoperFettje Pieters meerderjarige vrijster
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Lourens, matroos op het Prince Jagt, koopt huis in de Hofstraat, thans gehuurd door Albert Andles. Geen grondpacht. Ten O. J. Spannenburg, ten Z. de Hofstraat, ten W. erven Bregtje Ulbes, ten N. Gerryt Alberts. Gekocht van Fettje Pieters, meerderjarige vrijster, voor 102 gg. 7 st.


 


 


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0230r van 19 mrt 1809 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 13Hofstraat NZ wijk G-085Huis
 
koperChristoffel de Haas, gehuwd metCG 171:00:00
Antje van Dijk
naastligger ten oostenJan Tamboezen
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenJan Barend Shultz
naastligger ten noordenCornelis Jonker koopman
Jacob Wassenaar, curatorAmsterdam
T. S. Stephany, curatorprocureur
verkoperwijlen Tiete Schelteshoogbootsman


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-118 Hofstraat 13Christoffel de HaasCG 0:10:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-085Hofstraat 13Christoffel Andries de Haas... Grote Kerk HRL 1804, 1805, 1809, BS huw 1811, huw 1815, huw 1816, huw 1817, ovl 1843; eigenaar van wijk G-085, gebruiker is Uilke Siebes Visser, schoenmaker 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-086, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-085Hofstraat 13Johannes Hanekamp... huw 1812, huw 1816, ovl 1822, ovl 1826, ovl 1830, ovl 1860, ovl 1893, bev.reg. HRL 1851 wijk A-069, wijk G-085; eigenaar van wijk C-022, gebruiker is H. Welboren, bakker, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk E-035, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-085Hofstraat 13Uilke Siebes Visser... in 1821, zv Siebe Uilkes V, en ... ; BS huw 1813, huw 1816, ovl 1821, huw 1822; gebruiker wijk G-085, schoenmaker; eigenaar is Christoffel de Haas, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-267; gebruiker Poppe S. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-085Hofstraat 13Christoffel de Haas Uilke Siebes Visser schoenmaker


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1717Hofstraat 13Christoffel Andries de HaasHarlingenleerlooijersknegthuis en erf (88 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-085Hofstraat 13Berber Stolte... S, en IJtje Dirks Gorter; BS huw 1838, ovl 1842; oud 29 jaar, geb Ferwerd en wonende te HRL. 1839, wijk G-085; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-085HofstraatJohannes Kerkhoven27 jHarlingenm, protestant, gehuwd, timmerman
G-085HofstraatBerber M Stolte29 jFerwerdv, protestant, gehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-085Hofstraat 13Klaas Jacobs Bulkers, overleden op 2 oktober 1842bijna 1 jr (geboren 8/9/1841), overleden Hofstraat G 85, zoon van Jacob Bulkers, pakhuisknecht en Lijsbeth D. van der Meulen, broer van minderjarige Janke Jacobs Bulkers. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1717G-085 (Hofstraat)Wolf Friedman Parfumeurwoonhuis
Sectie A nr. 1717G-086 (Hofstraat)Wolf Friedman Parfumeurwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1717*G-088 (Hofstraat)Wolf Friedman Parfumeurwoonhuis
Sectie A nr. 1717*G-089 (Hofstraat)Wolf Friedman Parfumeurwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1717Hofstraat 13 (G-088)St. Luciagesticht (te Rotterdam)


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hofstraat 13W.Huismanrijwielhersteller
  terug