Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Karremanstraat 16 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Karremanstraat 16,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Karremanstraat 16 1-109 1-152 A-166 A-173
1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-109 Karremanstraat 16huis
eigenaarwed. Jan Ynties
gebruikerwed. Jan Ynties
opmerkingpauper


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-109 Karremanstraat 16huis
eigenaarwed. Jan Ynties
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpauper


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-109 Karremanstraat 16huis
eigenaarwed. Jan Yntjes
gebruikerwed. Jan Yntjes
opmerkingpauper


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-109 Karremanstraat 16huis
eigenaarwed. Jan Yntes
gebruikerwed. Jan Yntes
opmerkingpauper


1756 - reëelkohieradresgebruik
 
1-109 Karremanstraat 16kamer
eigenaarHendrik Beerds
opmerkingonvermogende


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-152 Karremanstraat 16H Camps wedCG 1:00:00


1812 - bewonersadresnaamgegevens
A-166Karremanstraat 16Martje Willems Kramergeb 24 nov 1811 HRL, ovl 24 mrt 1812 HRL; wijk A-166, dv Willem K, en Antje Reinders (Klok); dopen Grote Kerk HRL 181, BS ovl 1812; geb 24 nov 1811, ged 10 dec 1811 Grote Kerk HRL, dv Willem Kramer en Antje Reinders


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-166Karremanstraat 16Harmen Jansens Camp... Aaltje Harmens K, geb 1793 HRL; BS huw 1813, ovl 1814, huw 1821, ovl 1837; erven H.C. eigenaar van wijk A-166, gebruiker is Willem Cramer, varensgesel, 1814. (GAH204); begraven Groot Kerkhof, regel 24, nr. 9; Reg. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-166Karremanstraat 16Willem Cramermogelijk dezelfde als hieronder vermeld; gebruiker van wijk A-166, varensgesel, eigenaar is Harmen Camp erven, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-166Karremanstraat 16Harmen Camp ervenWillem Cramer varensgesel


1825 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 105 en 112 van 7 sep 1825
adressoortbedraggebruik
A-166Karremanstraat 16provisionele en finale toewijzingfl. 110huis A-166
 
verkoperJan Kamp
koperJacob Pieters Metselaar


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 154Karremanstraat 16Jacob Pieters MetzelaarHarlingensluiswagterhuis en erf (68 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-166Karremanstraat 16Haantje Oedses Westerhoekgeb 1801 Hitzum, ovl 26 dec 1848 HRL, huwt met Jantje Dijkstra, werkman, zv Oeds W, en Hiske Pieters; BS ovl 1848; oud 37 jaar, geb Hitzum en wonende te HRL. 1839, wijk A-166; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-166Karremanstraat 16Jantje Dijkstra... wijk E-231, wijk G-236, 335, supp wijk F-364; oud 36 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk A-166; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-166Karremanstraat 16Rinse van Baren... vB., en Idske Abbema; BS ovl 1846; 1887 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk B-083, 158, wijk C-198, wijk A-166, wijk D-044, 46, wijk E-220, supp A- 271, supp wijk G-437; oud 45 jaar, geb Workum (!) en wonende te HRL. ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-166Karremanstraat 16Cornelis Bal, overleden op 11 april 18391 mnd, overleden Bolwerk A 166. (CzOG nr. 57) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-166KarremanstraatHantie Westerhoek37 jHitzumm, protestant, gehuwd
A-166KarremanstraatJantie Dijkstra36 jFranekerv, protestant, gehuwd
A-166KarremanstraatJoseph Westerhoek6 jMidlumm, protestant, ongehuwd
A-166KarremanstraatHiske Westerhoek9 jFranekerv, protestant, ongehuwd
A-166KarremanstraatThomaske Westerhoek6 jAlmenumv, protestant, ongehuwd
A-166KarremanstraatMaayke Westerhoek6 jGrettingabuurtv, protestant, ongehuwd
A-166KarremanstraatDjeuwke Westerhoek3 jGrettingabuurtv, protestant, ongehuwd


1844 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 154A-163 J GroenewoudHarlingenop zij en van binnen verbeterd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-166Karremanstraat 16Hessel Siebrens Hesselinga, overleden op 10 november 18462 1/2 jr, overleden Karremanstraat A 166, zoon van Siebren H. Hesselinga, schipper en Marijke Beuker, broer van minderjarige Theodora, Johannes en Jan Siebrens Hesselinga. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 154A-166 (Karremansstraat)Jan P. van Arumwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 154A-173 (Karremansstraat)Jan Piers van Arumwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 154Karremanstraat 16 (A-173)Halbe Kuipers


1928 - adresboekadresnaamberoep
Karremanstraat 16G. de Witkoopman


1965 - adresboekadresnaam
Karremanstraat 16J. (Jan) v.d. Vlies


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Karremanstraat 16beeldbepalend pand9 van 10
  terug