Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 84 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Voorstraat 84,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 84 5-006 5-005 E-006 E-006
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 84 5-006 5-005 E-007 E-006


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Voorstraat 84, Harlingen
aangrenzende stegensteeg
Voorstraat 84naamloze steeg ten oosten
Voorstraat 84naamloze steeg ten westen


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 219v van 2 jan 1653 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Voorstraat 84Doede Hendricks koopt een huis van 2 woningen onder 1 dak met een camer en loods erachter en medegebruik v.d. steeg ten oosten. Ten O. wd. Pier Foeckes, ten Z. erven Hinne Pieters, ten W. wd. Hendrick Willems, ten N. de Voorstraat of Suipmarkt. Gekocht van koopman Joucke Symens te Leeuwarden, voor 3100 gg.


 


 


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
5-006 Voorstraat 84huis
eigenaarwed. Seerp Doedes
gebruikerwed. Seerp Doedes (voor 50 gl. 0 st. 0 penn.)
gebruikerHelena de Vries (voor 42 gl. 0 st. 0 penn.)
huurwaardeCG 92:00:00
aanslag huurwaardeCG 18:08:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
5-006 Voorstraat 84huis
eigenaarwed. Seerp Doedes 50
gebruikerHelena de Vries (voor 42 gl. 0 st. 0 penn.)
huurwaardeCG 92:00:00
aanslag huurwaardeCG 18:08:00
aansl. huurw. voldaan3-5-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
5-006 Voorstraat 84huis
eigenaarwed. Seerp Doedes
gebruikerwed. Seerp Doedes
huurwaardeCG 92:00:00
aanslag huurwaardeCG 15:06:08


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
5-006 Voorstraat 84huis
eigenaarBaukjen Seerps 50
gebruikerBaukjen Seerps
gebruikerJoseph Norden
huurwaardeCG 92:00:00
aanslag huurwaardeCG 15:06:10


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-006 Voorstraat 84contrarolleur van Dalsen, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaalCG 30:00:00
5-006 Voorstraat 84Douwe Pieters, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaalCG 10:00:00


 


 


 


 


 


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0134v van 17 jul 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 84Voorstraat ZZ [staat: Suupmarkt]huis met daarnaast een woning onder een dak
 
koperLoetske Rintjes, weduwe vanGG 1600:00:00
wijlen Johannes Tjebbes
huurderJohannes Homberg c.u.CG 27:00:00
huurderUlrich Hofman CG 70:00:00
huurderSalomon Heimans Cohen CG 48:00:00
naastligger ten oostenPoppe E. Menalda
naastligger ten zuidenYpe
naastligger ten westenvroedsman Tangerman
naastligger ten westenLaquert c.s.
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: straat]
Doede S. Bakker, executeur testamentair van
verkoperwijlen Baukje J. Bakker, weduwe van
wijlen Jetse Roorda
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSierk- en Petrus Laquart kopen, na niaar ratione sanguinis tegen Loetske Rintjes, een huis en tuintje met een woning ernaast, onder 1 dak, op de Suipmarkt. Ten O. Poppe E. Menalda en anderen, ten W. de vroedsman Frederik Tangerman en de kopers, ten Z. Ype...?, ten N. de straat Gekocht van (Doede Seerps Bakker, als executeur van de nalatenschap van) wl. Baukjen Seerps Bakker wv Jetse Roorda, voor 1600 gg.


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0202v van 7 nov 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 84Voorstraat ZZ (Zuivelmarkt)huis en tuin
 
koperRoelof Hendriks, gehuwd metkoopmanCG 2520:00:00
Tietske Oeges
naastligger ten oostenPoppe Menalda e.a.
naastligger ten zuidenYpe Jetzes*
naastligger ten westenSeerk Laquaart
Petrus Laquaart
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperSeerk Laquaart
Petrus Laquaart
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRoelof Hendriks x Tiedske Oeges koopt huis en tuin met een woning ernaast, onder een dak, zz. Voorstraat op de Suipmarkt en al deels door de kopers bewoond. Ten O. Poppe Menalda, ten W. de verkoper, ten Z. Ype ...?, ten N. de Voorstraat. Gekocht van de gebroeders Sierk- en Petrus Laquart.


 


 


 


 


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0334v van 31 mei 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 84Voorstraat ZZ op de Zuipmarkt wijk E-006 en E-007huis en woning onder een dak, tuin
 
koperBroer Yemes, gehuwd metCG 2000:00:00
Aukje Faber
voormalig huurderHeere Claases
naastligger ten oostenGeeske Freerks, weduwe van
wijlen Willem de Boer
naastligger ten zuidenSierk Laquart
naastligger ten zuidenPieter Laquart
naastligger ten westende erven van Tjeerd Braam
naastligger ten noordenVoorstraat
Taeke S. Stephany, gelastigde vanprocureur fiscaal
verkoperTaeke AlthusiusGaastmeer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBroer Ymes x Aukje Faber koopt huis zz. Voorstraat op de Zuypmarkt, wijk E-006 en 7. Ten Z. S. en P. Laquart, ten N. de straat, ten O. Geeske Freerks wv Willem de Boer, ten W. erven Tjeerd Braam. Gekocht van Taeke Althuisius.


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 334v van jun 1807 , betreft pand E-007 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Voorstraat 84Broer Ymes x Aukje Faber koopt huis zz. Voorstraat op de Zuypmarkt, wijk E-006 en 7. Ten Z. S. en P. Laquart, ten N. de straat, ten O. Geeske Freerks wv Willem de Boer, ten W. erven Tjeerd Braam. Gekocht van Taeke Althuisius.


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-005 Voorstraat 84Broer YemesCG 8:00:00huis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-006Voorstraat 84Broer Yemes... goede Justitie zoude verstaan te behooren. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-006Voorstraat 84Broer Yemes Broer Yemes schipper
E-007Voorstraat 84Broer Yemes pakhuis


1820 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-006Voorstraat 84Johannes Th. Georgs Leers, overleden op 13 november 1820Th.=Theodorus, zoon van Georg Coenraad Leers, winkelier (Voorstraat E 6/7) en Saske Dirks, broer van minderjarige Franciscus en Theresia Georgs Leers. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1820 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-007Voorstraat 84Johannes Th. Georgs Leers, overleden op 13 november 1820Th.=Theodorus, zoon van Georg Coenraad Leers, winkelier (Voorstraat E 6/7) en Saske Dirks, broer van minderjarige Franciscus en Theresia Georgs Leers. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1005Voorstraat 84Broer YmesHarlingenkoopmanhuis en erven (250 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-006Voorstraat 84Aafke IJsbrands Feenstrahuwt met Paulus Pannebakker; BS ovl 1849; oud 28 jaar, geb Dronrijp en wonende te HRL. 1839, wijk E-006; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-006Voorstraat 84Paulus Pannebakkergeb 1804 HRL, ovl 3 okt 1849 HRL, huwt met Aafke IJsbrands Feenstra, werkman, zv Rimke Martens P, en Trijntje Paulus; BS ovl 1849; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk E-006; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-006Voorstraat 84Willem Klases Langendijk... L, en Trijntje Romkes; BS huw 1834, ovl 1847; oud 28 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk E-006; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-007Voorstraat 84Goitse de Vries... IJpma; BS ovl 1846; 1855 overlijdens; oud 33 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk E-007; VT ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-007Voorstraat 84Hendrika de Boeroud 31 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk E-007; VT1839


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. E-006 Paulus Pannebakker stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-006VoorstraatPaulus Pannebakker34 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, koopman
E-006VoorstraatAafke Feenstra28 jDronrijpgezin 1, v, protestant, gehuwd
E-006VoorstraatIJsbrand Pannebakker4 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
E-006VoorstraatHarke Pannebakker1 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
E-006VoorstraatTrijntie Pannebakker1 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-006VoorstraatWillem Langendijk28 jLeeuwardengezin 2, m, rooms katholiek, gehuwd, geen
E-006VoorstraatTjerkje Gebel26 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
E-006VoorstraatSytske Langendijk3 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
E-007VoorstraatGooitje de Vries33 jFranekerm, protestant, gehuwd, koopman
E-007VoorstraatHenderika de Boer31 jFranekerv, protestant, gehuwd
E-007VoorstraatJan de Vries10 jFranekerm, protestant, ongehuwd
E-007VoorstraatPieter de Vries1 jFranekerm, protestant, ongehuwd
E-007VoorstraatAntje de Vries5 jFranekerv, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-006Voorstraat 84Ymkje Tigchelaar, overleden op 15 mei 18405 mnd, overleden Voorstraat E 6. (CzOG nr. 21) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-006Voorstraat 84Harke Paulus Pannebakker, overleden op 7 oktober 18402 jr, overleden Voorstraat E 6, zoon van Paulus Rimmerts Pannebakker, koopman en Aafke IJsbrands Feenstra, broer van minderjarige Trijntje en IJsbrand Paulus Pannebakker. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-007Voorstraat 84Jan Urk, overleden op 3 april 18419 wk, overleden Zuiderzas E 7. (CzOG nr. 1) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-007Voorstraat 84Rintje Gooitzes de Vries, overleden op 22 oktober 18412 wk (geboren 8/10/1841), overleden Voorstraat E 7, zoon van Gooitze de Vries, koopman en Henderica du Boas (tekent 'Boos'), broer van minderjarige Jan, Pieter en Antje Gooitzes de Vries. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51021 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 242 en 245 van 13 sep 1843
adressoortbedraggebruik
E-006Voorstraat 84provisionele en finale toewijzingfl. 1480dubbel huis met een achterwoning E-006 en E-007
 
verkoperRinse Abrahams de Ruiter
koperGerben Hendriks Meyer


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-007Voorstraat 84Trijntje Simons van der Hout, overleden op 13 februari 18461 1/4 jr (geboren 26/10/1844), overleden Voorstraat E 7, dochter van Simon Abels van der Hout, mr. schoenmaker en Himkje Jacobs Torenbeek, zuster van minderjarige Geertrui, Jacob en Albert Simons van der Hout. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-007Voorstraat 84Albert Simons van der Hout, overleden op 12 mei 184716 mnd (geboren 5/1/1846), overleden Voorstraat E 7, zoon van Simon Abels van der Hout, schoenmakersbaas en Himkje Jacobs Torenbeek, broer van minderjarige Geertruide en Jacob Simons van der Hout. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-006Voorstraat 84Douwe Siebes Visser... te HRL, zv Siebe Folkerts V, en Antje Douwes van Goor; BS huw 1820, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk E-006; oud 41 jaar, geb Joure(!) en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk E-004; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-006Voorstraat 84Evertje Jacobs van der Linde... en Truitje Blomhof; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1820, huw 1843, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk E-006; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-004; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-007Voorstraat 84Engeltje Willems Unia... N.H., dv Willem U, en Jantje Nannes; BS huw 1823, ovl 1855, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk B-060, wijk E-007, wijk G-103; oud 56 jaar, geb Arum en wonende te HRL. 1839, wijk E-249; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-007Voorstraat 84Meindert Sybrens Wijkel... zv Sijbren Jans W, en Aafke Gerkes IJlstra; BS huw 1823, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk B-060, wijk E-007, wijk G-103; oud 39 jaar, geb Achlum en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk E-249; VT1839; Meine Wyckel ... (alles)


1852 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49050 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 94 van 28 dec 1852
adressoortbedraggebruik
E-006Voorstraat 84koopaktefl. 2000huis aan de Voorstraat E-006 en E-007
 
verkoperGerrit Jans Kroes
koperLouis Westerman


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1005E-006 (Voorstraat)Salomo Levi van der Hoekwoonhuis
Sectie A nr. 1005E-007 (Voorstraat)Salomo Levi van der Hoekwoonhuis


1865 - variaadresbronbericht
Voorstraat 84Jaarboekje voor de Stad HarlingenVoorstraat wijk E-006, afvaart veerschip op Tjum, Lollum, Wommels, Oosterend: Woensdag 12 uur.


1874 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50051 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 141 van 1 jul 1874
adressoortbedraggebruik
E-007Voorstraat 84koopaktefl. 2000huizinge en bakkerij E-007 en E-008
 
verkoperJetske Haas (wv Geert Leenstra, eerder wv Pieter Willems Nauta)
verkoperHendrik Leenstra
verkoperJetske Leenstra
koperWillem Pieters Nauta


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3906E-006 (Voorstraat)Gerrit Dikmanswoonhuis


1898 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 84, HarlingenVoorstraat 84F. van der Zwaagdrukkerij, boek-, stads- en handels-


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3906Voorstraat 84 (E-006)Frans van der Zwaag (en Cons.)


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Voorstraat 84F. van der Zwaag & zoonjongens: 2, meisjes: 0
vrouwen: 0
boekdrukkerij


1919 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 84, HarlingenVoorstraat 84R. Oudeboonhandelsdrukkerij, uitgave nieuwe harlinger courant


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 84 Frans van der Zwaagboekdrukker
vorige grondslagf. 2000
huidige grondslagf. 2500


1923 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 84, HarlingenVoorstraat 84R. Oudeboondrukkerij, uitgever harlinger courant


1923 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49138 (notaris Sybe Okkinga) repertoire nr. 372 van 23 nov 1923
adressoortbedraggebruik
E-006Voorstraat 84koopaktefl. 11874huis met erf
 
verkoperCharlotte Kuipers (wv frans van der zwaag)
koperRomke Oudeboon


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 84R. Oudeboon135Uitg. N. Harl. Cour.


1925 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 84, HarlingenVoorstraat 84R. Oudeboondrukkerij


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 84R. Oudeboon135Uitg. N. Harl. Cour.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 84R.Oudeboonuitgever


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 84, HarlingenVoorstraat 84R. Oudeboondrukkerij


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 84, HarlingenVoorstraat 84R. Oudeboon


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 84R. Oudeboon135Uitg. N. Harl. Cour.


1937 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 84, HarlingenVoorstraat 84R. Oudeboondrukkerij, uitgave van de nieuwe harlinger courant


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 84Nieuwe Harlinger Courant587Uitg. Flevo, v.h. drukkerij R. Oudeboon


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Harlinger Courant587Uitg. Flevo v/h. Drukk. R. Oudeboon


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Harlinger Courant587Uitg. Flevo v/h. Drukk. R. Oudeboon


1954 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 84, HarlingenVoorstraat 84 Flevodrukkerij


1955 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 84, HarlingenVoorstraat 84 Flevodrukkerij, uitgave harlinger courant


1955 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 84, HarlingenVoorstraat 84 Flevodrukkerij, uitgave harlinger courant


1959 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 84, HarlingenVoorstraat 84 Flevodrukkerij


1960 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 84, HarlingenVoorstraat 84 Harlinger Courantstreekblad voor Harlingen en omstreken


1962 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 84, HarlingenVoorstraat 84 Harlinger Courantstreekblad voor Harlingen en omstreken


1965 - adresboekadresnaam
Voorstraat 84F. (Fokke) Drost


1972 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 84, HarlingenVoorstraat 84 Harlinger Courant


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 3906Voorstraat 84gemeentelijk monument14 van 20


2004 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 3906Voorstraat 84
  terug