Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.



De omgeving van Zoutsloot 111 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Zoutsloot 111,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 111 2-030 2-001 B-213 B-153




Naastliggers vanZoutsloot 111
ten oostenZoutsloot 113
ten zuidende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 109


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 43r van jan 1643 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Zoutsloot 111Jan Ewerts (Bijenkorff?), oud-burgemeester x Aeffke Lieuwes koopt een huis met een loods ten Z. en een pottenbakkersoven met gereedschappen, nz. Zoutsloot, omtrent de 3 Pijpen. Ten O. en N. de koper, ten W. het huis 'de 4 Heemskinderen', ten Z. de Zoutsloot en de straat. Gekocht van Piter Ariens te Bildtzijl, voor 70 gg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-030 Zoutsloot 111huis en panwerk
eigenaarCasper Brinkman
gebruikerCasper Brinkman
huurwaardeCG 36:00:00
aanslag huurwaardeCG 07:04:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-030 Zoutsloot 111huis en estrikwerk
eigenaarC. Brinkman
huurwaardeCG 36:00:00
aanslag huurwaardeCG 07:04:00
aansl. huurw. voldaan14-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-030 Zoutsloot 111huis en estrikwerk
eigenaarC. Brinkman
gebruikerC. Brinkman
huurwaardeCG 36:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:00:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-030 Zoutsloot 111huis en estrikwerk
eigenaarRobbert Rovel
eigenaarSybrand Feytema
gebruikerRobbert Rovel
gebruikerSybrand Feytema
huurwaardeCG 36:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:00:00


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-001 Zoutsloot 111P de BoerCG 2:10:00panwerk


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 177Zoutsloot 111Gerrit Paules de Boer en mede E.Harlingenfabrikeurpannenfabriek en erf (780 m²)


1873 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50050 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 46 van 4 mrt 1873
adressoortbedraggebruik
B-213Zoutsloot 111koopaktefl. 2500huizinge, schuur en stalling B-213
 
verkoperYbe Bolman
verkoperPetrus Lodewijk Petrusz Mirande
koperYnze Wiersma


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3178*B-153 (Zoutsloot)IJnze Wiersmawoonhuis
Sectie A nr. 3178*B-154 (Zoutsloot)IJnze Wiersmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3178Zoutsloot 111 (B-153)Sjoerd P. van Veen




  terug