Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 109 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Zoutsloot 109,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 109 2-030 2-002 B-127 B-152
Naastliggers vanZoutsloot 109
ten oostenZoutsloot 111
ten zuidende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 107


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0210r van 17 jan 1664 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 107, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-030 Zoutsloot 109huis en panwerk
eigenaarCasper Brinkman
gebruikerCasper Brinkman
huurwaardeCG 36:00:00
aanslag huurwaardeCG 07:04:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-030 Zoutsloot 109huis en estrikwerk
eigenaarC. Brinkman
huurwaardeCG 36:00:00
aanslag huurwaardeCG 07:04:00
aansl. huurw. voldaan14-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-030 Zoutsloot 109huis en estrikwerk
eigenaarC. Brinkman
gebruikerC. Brinkman
huurwaardeCG 36:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:00:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-030 Zoutsloot 109huis en estrikwerk
eigenaarRobbert Rovel
eigenaarSybrand Feytema
gebruikerRobbert Rovel
gebruikerSybrand Feytema
huurwaardeCG 36:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:00:00


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0148v van 6 nov 1808 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 107, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-002 Zoutsloot 109P de BoerCG 2:10:00huis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-127Zoutsloot 109Paulus Gerrits de Boer... Thomas, boerearbeider, 1814. (GAH204); id. van wijk B-126, pakhuis self, 1814. (GAH204); id. van wijk B-127, panbakker, 1814. (GAH204); id. van wijk B-128, panwerk self, 1814. (GAH204); id. van 129, ledig, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-127Zoutsloot 109Paulus G de Boer Paulus G de Boer panbakker


1823 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 25 en 28 van 19 mrt 1823
adressoortbedraggebruik
B-127Zoutsloot 109koopaktefl. 2403pan- en estrikwerk, B-127, B-128, B-126, B-129, B-130 en B-141
 
verkoperSchelte Jacobs Brouwer
koperGerrit Paulus de Boer
koperJan Paulus de Boer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 177Zoutsloot 109Gerrit Paules de Boer en mede E.Harlingenfabrikeurpannenfabriek en erf (780 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-127Zoutsloot 109Martinus Hovenier... koopman in 1851, zv Anne Martens H, en Anna van Lingen; BS huw 1837, ovl 1875, bev.reg. Ha18 51 wijk B-127; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, trekveerschipper, wijk G-185; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-127Zoutsloot 109Susanna Margareta Schrage... op 4 mei 1837 HRL, dv Melchior S, en Maria Joosten; BS huw 1837, ovl 1882, bev.reg. HRL 1851 wijk B-127; oud 37 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk G-185; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-127Zoutsloot 109Trijntje Holles de Jonggeb 1804 Workum, ovl 21 dec 1839 HRL, huwt met Lolle Sijtses Goverts, dv Holle Loukes dJ, en Trijntje Sipkes Sijtsma; BS ovl 1839; oud 34 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk B-127; VT1839


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-127Zoutsloot 109Jan Lolles Goverts, overleden op 13 mei 183910 dg, overleden Zoutsloot B 127, zoon van Lolle S. Goverts, meesterknecht panwerk en Trijntje H. de Jongh, broer van minderjarige Sytze, Holle, Mintje en Leeuwke Lolles Goverts. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-127Zoutsloot 109Trijntje Holles de Jong, overleden op 21 december 183935 jr, geboren Workum, overleden Zoutsloot B 127, vrouw van Lolle Goverts, meesterknecht panwerk, moeder van minderjarige Sytske, Holle, Mintje en Leuwke Lolles Goverts. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-127ZoutslootLolle S Goverts38 jBolswardm, protestant, gehuwd, meesterknegt der panfanbriek
B-127ZoutslootTrijntje de Jong34 jWorkumv, protestant, gehuwd
B-127ZoutslootSytze L Goverts13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-127ZoutslootHille L Goverts11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-127ZoutslootMentie L Goverts9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-127ZoutslootLieuwkje L Goverts3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-127Zoutsloot 109Lolle Sytses Goverts... 158, wijk E-066; oud 38 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, meesterknecht der panfabriek, wijk B-127; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 178B-127 (Zoutsloot)Gilles Valckenierwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3487B-152 (Zoutsloot)Michiel H. Viswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4489Zoutsloot 109 (B-152)Age S. Miedema (en Cons., te Haarlem)


1910 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zoutsloot 109, HarlingenZoutsloot 109A.L. Boersmafotografie


1912 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zoutsloot 109, HarlingenZoutsloot 109A.L. Boersmafotografie


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 109J.Kuipershulp-doodgraver


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 109K. (Komelis) de Boer


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 109beeldbepalend pand8 van 10
  terug