Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 24 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Zoutsloot 24,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 24 1-062 1-104 A-122 A-135
Naastliggers vanZoutsloot 24
ten oostenZoutsloot 26
ten westenZoutsloot 22
ten noordende Zoutsloot


aangrenzende stegensteeg
Zoutsloot 24naamloze doorlopende steeg ten westen


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-062 Zoutsloot 24huis
eigenaarJan Jansen Wiertsma erven
gebruikerHubert Cornelis
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:08:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-062 Zoutsloot 24huis
eigenaarDoede Sickes
huurwaardeCG 16:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:04:00
aansl. huurw. voldaan4-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-062 Zoutsloot 24huis
eigenaarDoede Sickes
gebruikerAefke Jans
huurwaardeCG 16:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:13:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-062 Zoutsloot 24huis
eigenaarClaas Jacobs
gebruikerClaas Jacobs
huurwaardeCG 24:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:00:00


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-062 Zoutsloot 24Claes Jacobs Danser, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaalCG 03:00:00


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0182r van 2 jul 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 25, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHendrik Claver


1756 - reëelkohieradresgebruik
 
1-062 Zoutsloot 24huis
eigenaarClaas Jacobs
huurwaardeCG 24:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:07:04


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0145r van 10 okt 1802 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 22, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-104 Zoutsloot 24Jan ThomasCG 1:10:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-122Zoutsloot 24Jan Thomas Zwanenburg... Kerk HRL 1802, BS ovl 1811, huw 1815, ovl 1819, ovl 1850, ovl 1873, ovl 1875, ovl 1883; eigenaar van wijk A-122; gebruiker Sjoerd vd Vorm, ketellapper, 1814. (GAH204); id. van wijk E-179; gebruiker Teunis D. van Laan, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-122Zoutsloot 24Sjoerd van der Vormgebruiker van wijk A-122, ketellapper; eigenaar is Jan T. Zwanenburg, 1814. (GAH204); huwt met Jetske Jetses, kind: Reinskjen Sjoerds van der Vorm, geb 24 mrt 1784, ged 4 may 1784 Grote Kerk HRL


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-122Zoutsloot 24Jan T Swanenburg Sjoerd van der Vorm ketellapper


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 275Zoutsloot 24wed. Jan Thomas Zwanenburg en mede E.Harlingenscheepstimmermanschehuis (87 m²)


1837 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-122Zoutsloot 24Jan Walles Kerkhoven, overleden op 21 november 183718 mnd, zoon van Walle Jacobus Kerkhoven, verversknecht (Zoutsloot A 122) en Antje Jans Leyenaar. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-122Zoutsloot 24Neeltje Posthuma... Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1809, 1810, BS ovl 1845, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk B-033, wijk A-122, 123; oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-143; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-122Zoutsloot 24Sophia Johannes Waller... Kerk HRL 1800, dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1842; oud 64 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-122; VT1839; Jetze Jelles Boomsma als Curator over S.W., op op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-122ZoutslootJacob de Vries27 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
A-122ZoutslootYetje van Arum25 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
A-122ZoutslootCornelis J de Vries10 wHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
A-122ZoutslootSophia Waller64 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-122Zoutsloot 24Tietje Tjeerds Vellinga, overleden op 12 december 184833 jr (geboren 21/3/1815), overleden Zoutsloot A 122, vrouw van Feitse Jans Zwanenburg, scheepstimmerknecht, moeder van minderjarige Trijntje en Aukje Feitzes Zwanenburg. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-122Zoutsloot 24Hendrik Hinselman... ovl 5 jan 1866 HRL, huwt met Hiltje deurnat op 14 mei 1835 HRL, schoenmaker in 1851, EvL, ovl wijk A-122, zv Hermanus H, en Adriaantje Posthuma; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1835, ovl 1866, bev.reg. HRL ... (alles)


1851 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51029 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 3 en 5 van 15 jan 1851
adressoortbedraggebruik
A-122Zoutsloot 24provisionele en finale toewijzingfl. 500huis aan de zuidzijde van de Zoutsloot, A-122
 
verkoperHilbrand Jans Zwanenburg
koperJakob de Beer


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 275A-122 (Zoutsloot)Maartje R. Voermanwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 275A-135 (Zoutsloot)Sjoerd D. Laansmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 275Zoutsloot 24 (A-135)Tetje S. Dijkstra (vr. v. P.J. Holstein)


1913 - kentekenadresnaam
B-974
Zoutsloot 24Yetze Alkema


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 24H.H.Visserschipper


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 24J. (Jan) Klijnstra


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 24beeldbepalend pand5 van 10
  terug