Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rozengracht 9 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Rozengracht 9,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 9 4-168 4-165 H-025 H-026
Naastliggers vanRozengracht 9
ten oostenRozengracht 11
ten zuidende Rozengracht
ten westenRozengracht 7


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-168 Rozengracht 9huis
eigenaarMelle Feyes
gebruikerMelle Feyes
grondpacht aande vroedsman Zeestra
grondpachtCG 04:10:00
aanslag grondpachtCG 01:02:08
opmerkingpauper


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-168 Rozengracht 9huis
eigenaarMelle Feyes
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--
grondpacht aande vroedsman Zeestra
grondpachtCG 04:10:00
aanslag grondpachtCG 01:02:08
aansl. grondp. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-168 Rozengracht 9huis
eigenaarMelle Feyes
gebruikerMelle Feyes
grondpacht aan Reinder Fonteyn
grondpachtCG 04:10:00
aanslag grondpachtCG 00:18:00
opmerkingpauper


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-168 Rozengracht 9hoff
eigenaarvroedsman Buma
gebruikervroedsman Buma
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:00:00


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-168 Rozengracht 9Claas Ypes, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaalCG 06:00:00


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0274v van 18 jun 1809 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 7, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenMino Vink


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0025v van 1 apr 1810 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 7, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenR. Veenstra, gehuwd met
naastligger ten oostenAleida Heins


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-165 Rozengracht 9M VinkCG 1:00:00woning


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-025Rozengracht 9Albert Abelesovl voor 1815; is waarschijnlijk dezelfde als Harbart Abeles; wed. A.A. is gebruiker van wijk H-025, gealimenteert; eigenaar is M. Vink 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-025Rozengracht 9Minne Vink... wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker wijk H-012, tuinier, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-025; gebruiker Albert Abeles wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk H-192; gebruiker Cath. dekker, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-025Rozengracht 9M Vink Albert Abeles wedgealimenteerd


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1734Rozengracht 9Jan Everts BouwknegtHarlingenkoopmanhuis en erf (35 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-025Rozengracht 9Geertje Hendriks de Vries... dv Hendrik Jelles dV, en Trijntje Andeles; BS huw 1830, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-295, wijk H-025; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-021; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-025RozegragtOeds H Drijfhout27 jHarlingenm, protestant, gehuwd, balkvlotter
H-025RozegragtMaria Klazes26 jHarlingenv, protestant, gehuwd
H-025RozegragtHendrik Drijfhout3 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-025RozegragtEbele Drijfhout9 mHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-025RozegragtEelkje Drijfhout2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1734H-025 (Rozengracht)Okke Beidschatwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1734H-026 (Rozengracht)Adam Lodewijks Hoekwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4820Rozengracht 9 (H-026)Gosse A. Hoek (en Zn.)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Rozengracht 9 Gosse Hoekhouthandelaar
vorige grondslagf. 1500
huidige grondslagf. 2000


1928 - adresboekadresnaamberoep
Rozengracht 9R. v/d Spoeldir. gemeente reiniging


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengracht 9Gemeente en Gem. Instellingen306Woonh. Dir. R. v.d. Spoel


1947 - kentekenadresnaam
B-32518
Rozengracht 9Theunis Runia


1965 - adresboekadresnaam
Rozengracht 9T. (Theunis) Runia


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Rozengracht 9beeldbepalend pand6 van 10
  terug