Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rozengracht 7 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Rozengracht 7,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 7 4-136 4-164 H-024 H-025
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 7 4-166 1/2 4-164 H-024 H-025
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 7 4-167 4-164 H-024 H-025
Naastliggers vanRozengracht 7
ten oostenRozengracht 9
ten zuidende Rozengracht
ten westenRozengracht 5


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-136 Rozengracht 7kamer
eigenaarburgemeester Pauw erffgen.
gebruikerLambert Melles
huurwaardeCG 10:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:00:00
 
4-166 Rozengracht 7huis en hoff
eigenaarPieter Tiallings
gebruikerPieter Tiallings
huurwaardeCG 36:00:00
aanslag huurwaardeCG 07:04:00
 
4-167 Rozengracht 7huis
eigenaarMarten Wiegers
gebruikerMarten Wiegers
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:08:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-136 Rozengracht 7huis
eigenaarSibrandus Reen
gebruikerLambert Melles
huurwaardeCG 10:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:00:00
aansl. huurw. voldaan27-5-1720
 
4-166 Rozengracht 7huis
eigenaarPieter Tjallings
huurwaardeCG 36:00:00
aanslag huurwaardeCG 07:04:00
aansl. huurw. voldaan17-6-1720
 
4-167 Rozengracht 7huis
eigenaarMarten Wiegers
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:08:00
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-136 Rozengracht 7huis
eigenaarburgemeester Pauw erven
gebruikerJan Jansen
huurwaardeCG 10:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:13:5,333333333
 
4-166 Rozengracht 7huis
eigenaarPyter Tjallings
gebruikervroedsman Hania
huurwaardeCG 36:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:00:00
 
4-167 Rozengracht 7huis
eigenaarburgemeester Winsma
gebruikerArjen Cornelis
huurwaardeCG 24:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:00:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-136 Rozengracht 7hoff
eigenaarWopke Bouma
gebruikerWopke Bouma
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:00:00
 
4-166 Rozengracht 7huis
eigenaarMelle Feyes
gebruikerMelle Feyes
opmerkingpauper
grondpacht aanerven Reiner Fontein
grondpachtCG 04:10:00
aanslag grondpachtCG 00:18:00
 
4-167 Rozengracht 7huis
eigenaarvroedsman Buma
gebruikervroedsman Buma
huurwaardeCG 50:00:00
aanslag huurwaardeCG 08:06:10


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-166 Rozengracht 7Johannes Andrys, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaalCG 08:00:00
4-166 /2Rozengracht 7Antje Jans, bestaande uit 1 persoon, insolvent
aangebooden capitaalCG 00:00:00
4-166 /4Rozengracht 7burgemr. Buma, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaalCG 25:00:00


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0274v van 18 jun 1809 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 7Rozengracht NZ wijk H-024huis en tuin
 
koperRoelof Veenstra, gehuwd metmr. hovenierCG 1500:00:00
Alida Heins
naastligger ten oostenMino Vink
naastligger ten zuidenRozengracht
naastligger ten westenJouke H. Olingus
naastligger ten westende weduwe van Bakker
naastligger ten westenFrans Esta
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperLutske Jans Kroonenburg, weduwe van
wijlen Eduard Keyser


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0025v van 1 apr 1810 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 7Rozengracht NZ wijk H-023huis
 
koperR. Veenstra, gehuwd metCG 200:00:00
Aleida Heins
huurderF. B. Fopma
naastligger ten oostenR. Veenstra, gehuwd met
naastligger ten oostenAleida Heins
naastligger ten zuidenRozengracht
naastligger ten westende erven Bakker
naastligger ten noordenR. Veenstra, gehuwd met
naastligger ten noordenAleida Heins
verkoperWethouder Jouke Olingus
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe coop van zeekere huisinge cum annexis op de Roosegragt in wijk H-023


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-164 Rozengracht 7R VeenstraCG 3:10:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-024Rozengracht 7Anna Heinsgebruiker van wijk H-024, eigenaar en medegebruiker Roelof Feenstra, 1814. (GAH204), geb 1756 HRL, ovl 31 okt 1824 HRL, ongehuwd, dv Pieter H, en ... ; BS ovl 1824


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-024Rozengracht 7Roelof Feenstra Roelof Feenstra
H-024Rozengracht 7Anna Heins


1829 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 92 en 99 van 21 okt 1829
adressoortbedraggebruik
H-024Rozengracht 7provisionele en finale toewijzingfl. 1130diverse vastigheden H-024 en H-023
 
verkoperRoelof Feenstra (gehuwd met Alida Heins)
koperBernardus van Loon


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1725Rozengracht 7Bernardus van LoonHarlingenkoopmanhuis (196 m²)


1832 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-024Rozengracht 7Cornelia Cornelis Schaap, overleden op 11 mei 183210 jr, dochter van wijlen Cornelis Engberts Schaap en Wijke Gerrits Boltje (thans vrouw van Anthony-Petrus Theodorus Storm-Lotz, belastingvisiteur Roozegracht H 24), zuster van minderjarige Geertruida Cornelis Schaap. (ook Certificaat geen Onroerend Goed) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-024Rozengracht 7Johanna van ''t Lithoud 31 jaar, geb Buren en wonende te HRL. 1839, wijk H-024; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-024Rozengracht 7Simon B Moensoud 38 jaar, geb Rotterdam en wonende te HRL. 1839, zeehandelaar, wijk H-024; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-024RozegragtSymon Bernelot Moens38 jRotterdamm, protestant, gehuwd, zeehandelaar
H-024RozegragtJohanna van der Lith31 jBurenv, protestant, gehuwd
H-024RozegragtJoan Govert Bernelot* Moens9 jRotterdamm, protestant, ongehuwd
H-024RozegragtHendrik P Jacob Bernelot* Moens8 jKralingenm, protestant, ongehuwd
H-024RozegragtJohan P Theodoor Bernelot* Moens5 jKralingenm, protestant, ongehuwd
H-024RozegragtJohan Karel Bernelot* Moens2 jKralingenm, protestant, ongehuwd
H-024RozegragtMaria Anna Bernelot* Moens6 mHarlingen [Kralingen]v, protestant, ongehuwd
H-024RozegragtVokeltie Tichelaar21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-024RozegragtKlaske de Vries19 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-024RozegragtSimon Bernelot Moens15 jNaardenm, protestant, ongehuwd
H-024RozegragtJacob Bernelot* Moens6 jKralingenm, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-024Rozengracht 7Johanna T. Simons Moens, overleden op 5 december 1840T.=Theodora, 1 mnd, overleden Rozengracht H 24, dochter van Simon Bernelot Moens, zeehandelaar en Johanna-Theodora van der Lith, zuster van minderjarige Joan-Govert-Theodoor, Hendrik-Pieter, Jacob, Johan-Pieter-Theodoor, Johan-Carel en Maria-Anna Simons Moens. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-024Rozengracht 7Akke Stam Wijma, overleden op 9 mei 184428 jr (geboren 19/9/1815), overleden Rozengracht H 24, vrouw van Laas Houtsma, koopman, moeder van minderjarige Tjardus Lazes Houtsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-024Rozengracht 7Tjardus Lazes Houtsma, overleden op 16 juni 18462 jr (geboren 27/4/1844), overleden Rozengracht H 24, zoon van Laas Houtsma, koopman en wijlen Akke-Stam Wijma. Saldo fl. 1.456,07. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-024Rozengracht 7Johanna Hardonk... Johanna Pieternella ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-024Rozengracht 7Minke Jongma... Meer, Rooms Katholiek, ovl wijk H-019, dv IJpe J, en Elizabeth Jorna; BS ovl 1864; bev.reg. HRL 1851 wijk H-024; oud 28 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk H-019; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1725H-023 (Rozengracht)Catharina E. Bonraad wed. B. van Loonwoonhuis
Sectie A nr. 1725H-024 (Rozengracht)Catharina E. Bonraad wed. B. van Loonwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4306Rozengracht 7 (H-025)Hendrik Simonsz


1913 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 7F. Simonsz35Steenfabr.


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengracht 7F. Simonsz35steenfabrikant


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengracht 7J. Fontein Tuinhout35in glazuren


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengracht 7J. Fontein Tuinhout35in glazuren


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 7J. Fontein Tuinhout35In glazuren


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Rozengracht 7 Eke Simonszzonder
vorige grondslagf. 8300
huidige grondslagf. 8000


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 7J. Fontein Tuinhout35In glazuren


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 7E. Simonsz35


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 7J. Fontein Tuinhout35Glazuren


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 7E. Simonsz35


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 7J. Fontein Tuinhout35Glazuren


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 7E. Simonsz35


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 7J. Fontein Tuinhout35Glazuren


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 7E. Simonsz35


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 7J. Fontein Tuinhout35Glazuren


1928 - adresboekadresnaamberoep
Rozengracht 7E.Simonsz-


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 7E. Simonsz35


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 7J. Fontein Tuinhout35Glazuren
  terug