Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Karremanstraat 10 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Karremanstraat 10,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Karremanstraat 10 1-115 1-167 A-186 A-200
Naastliggers vanKarremanstraat 10
ten oostende Karremanstraat
ten zuidenKarremanstraat 12
ten noordenKarremanstraat 8


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-115 Karremanstraat 10huis
eigenaarBouwe Haitzes erven
gebruikerBouwe Haitzes erven
opmerkingpro deo begeert


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-115 Karremanstraat 10huis
eigenaarBuwe Haitses erven
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpro deo versogt


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-115 Karremanstraat 10
eigenaarWillem Gerrits
gebruikerWillem Gerrits
opmerkingpauper


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-115 Karremanstraat 10woning
eigenaarDirk Gerryts
gebruikerCornelis Dirks c.s.
huurwaardeCG 40:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:13:06


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-115 Karremanstraat 10Cornelis Dirks, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaalCG 02:00:00


1756 - reëelkohieradresgebruik
 
1-115 Karremanstraat 10huis
eigenaarCornelis Dirks
huurwaardeCG 20:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:12:12


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-167 Karremanstraat 10Frans LeemkoolCG 0:10:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-186Karremanstraat 10Frans Willems Leemkoel... Vries, 1814; bsha181ge, hu, huw 1812, huw 1813, huw 1814, huw 1818, ovl 1833, ovl 1844; eigenaar van wijk A-186, gebruiker is Klaas Wiebes van Klaarbergen, turfdrager, 1814. (GAH204); id. van wijk D-064, zoutkeet ''de ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-186Karremanstraat 10Wybe Clases van Klaarbergenovl voor 1818, huwt met Finne Harmens, kinderen: Claas Wybes, geb 1790 HRL, Jan Wiebes vK, geb 1796 HRL; BS huw 1817, ovl 1851; gebruiker van wijk A-186, turfdrager, eigenaar is F. Leemkoel, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-186Karremanstraat 10F Leemkoel Klaas Wiebes van Klaarbergen turfdrager


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 64Karremanstraat 10Frans Willems LeemkoolHarlingenkoopmanhuis en erf (48 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-186Karremanstraat 10Anna M Mulderoud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-186; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-186KarremanstraatAnna M Mulder33 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-186KarremanstraatTjeerd M Kooistra12 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-186KarremanstraatHendrik M Kooistra3 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-186KarremanstraatGeert M Kooistra9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-186Karremanstraat 10Willem Kooistra, overleden op 12 juli 18416 mnd (geboren 13/1/1841), overleden Karremanstraat A 186. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 49) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-186Karremanstraat 10Alberdina Heins Drost, overleden op 14 oktober 1851geboren 8/7/1851, dochter van Hein J. Drost. metselaar (Karremanstraat A 186) en Maria ter Mos, zuster van minderjarige Susanna, Martha, Johanna en Petrus Heins Drost. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 64A-186 (Karremansstraat)Frans Leemkoelwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 64A-200 (Karremansstraat)wed. en erven Frans Leemkoelwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 64Karremanstraat 10 (A-200)A.A.J. Warren (wed. J.F. Leemkoel)


1928 - adresboekadresnaamberoep
Karremanstraat 10F.Tichelaarpakhuisknecht
  terug