Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hofstraat 17 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Hofstraat 17,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hofstraat 17 4-123 4-120 G-087* G-090
Naastliggers vanHofstraat 17
ten oostenHofstraat 19
ten zuidende Hofstraat
ten westenHofstraat 15


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0285v van 7 apr 1689 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 19, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westen


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0017v van 18 dec 1692 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 17Hofstraat NZhuis en hof
 
kopervroedsman Pieter Jacobs Clinckhamer c.u.GG 655:00:00
huurderBartel Cleisen c.u.herbergier
verpachter grondde Stad HarlingenCG 27:00:00
grondpacht verschuldigd aan dit huistwee kamer bewoond door Jan Eeverts c.s.CG 4:00:00
grondpacht verschuldigd aan dit huiskamer bewoond door AerntturfdragerCG 2:00:00
grondpacht verschuldigd aan dit huiskamer bewoond door Aucke JacobsCG 2:00:00
grondpacht verschuldigd aan dit huiskamer bewoond door Aucke JacobsCG 1:10:00
grondpacht verschuldigd aan dit huisdiaconie kamerCG 2:00:00
grondpacht verschuldigd aan dit huiskamer bewoond door WelmoedtCG 2:00:00
grondpacht verschuldigd aan dit huiskamer bewoond door Feike Tjietses c.s.CG 2:00:00
grondpacht verschuldigd aan dit huiskamer bewoond door LeentieappelverkoopsterCG 2:00:00
grondpacht verschuldigd aan dit huiskamer ten oosten van de uitgang dan deze hofCG 0:10:00
grondpacht verschuldigd aan dit huisde hof van de erven van dr. SwalveCG 1:00:00
huurdergemeensman J. Velthuis CG 60:00:00
naastligger ten oostende hof van herberg Roma
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenhuis en hof van de erven van dr. Swalve
naastligger ten noordenYttie Lolkes e.a.
verkopervroedsman Laes Laessen Hannema, erfgenaam
verkoperdr. Jacob Hannema, erfgenaammedicus
verkoperburgervaandrig Steven Seerps Swerms, erfgenaamstadsmakelaar
verkoperFoeckjen Seerps Swerms, erfgenaam, gehuwd metTjerkgaast
ds. Gerhardus SemploniuspredikantTjerkgaast
verkoperongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperGijsbert Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperGosse Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperThomas Seerps Swerms thans ter zee uitlandig, erfgenamen van hun moeder
wijlen Fookeltie Bouwes, weduwe van
wijlen hopman Seerp Lammerts Swerms, en daarvoor weduwe vankoopman
wijlen Laes Laesen Hannema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Velthuis, mede-vroedschap x Baukje Ruurdts koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Pieter Jacobs Clinkhamer, vroedsman, het huis 'de Fontein' nz. Hofstraat met een grote hof, bewoond door Bartel Cleisen [Lanting] als herbergier. Ten O. de hof v.d. herberg 'Romen', ten Z. de Hofstraat, ten W. de hof van erven dr. Swalue, ten N. de camers van IJttie Lolkes e.a. Het geheel strekt van Z. naar N. tot de al genoemde camers en heeft vrij in- en uitgang noordwaarts. Gekocht van erven Fokeltje Buwes, voor 655 gg. N.B. Het is aan Velthuis toegewezen, maar NIET ten laste van de minderjarige kinderen.


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0019v van 18 dec 1692 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 19, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende achteruit- en ingang van Romen


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0178v van 10 sep 1702 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 17Hofstraathuis
 
koperJan Ulbes mr. bakker CG 90:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 2:00:00
naastligger ten oostenAucke Gerrits rogmeter
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenhuis en hof de Fontein
naastligger ten noordenhuis en hof de Fontein
verkoperAucke Gerrits
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Ulbes, mr. bakker, koopt een huis nz. Hofstraat. Ten O. de verkoper, ten O. ook de koper, ten W. en N. het huis en hof van 'de Fontein', ten Z. die straat. Gekocht van Aucke Gerrits, rogmeter, voor 90 cg.


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0001r van 3 okt 1706 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 17Hofstraat NZwoning
 
koperTjepke Hanses, gehuwd metscheepstimmermanCG 147:10:00
Aeffke Reins
huurderJan c.u.
naastligger ten oostende woning van Tjalling Piekes
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenJan Hobbes
naastligger ten noordenhet hof Roma
verkoperHessel Piekesturfdrager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjepke Hanses, scheepstimmerman x Aeffke Reins kopen een woning in de Hoffstraat. Ten O. Tjalling Pieckes, ten Z. de Hoffstraat, ten W. Jan Hobbes, ten N. het hof Romen. Geen grondpacht. Hekocht van Hessel Piekes, turfdrager, voor 147 cg.


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0009r van 16 jan 1707 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 15, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAbbe Douwes
naastligger ten oostenherberg genaamd Roma [staat: Bremen]


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-123 Hofstraat 17huis
eigenaarDirck Harmens
gebruikerSioerd Claessen Schrik
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0011r van 6 feb 1718 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 19, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Jan Hobbes


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-123 Hofstraat 17huis
eigenaarTiete Tietes
gebruikerJelle Jacobs
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00
aansl. huurw. voldaan16-5-1720


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0159r van 24 jan 1723 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 19, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHofstraat


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-123 Hofstraat 17huis
eigenaarwed. Tyte Jansen
gebruikerwed. Tyte Jansen
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:10:00


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0351v van 26 nov 1730 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 17Hofstraat NZhuis en tuin
 
koperde Stad Harlingen CG 1450:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 27:00:00
grondpacht verschuldigd aan dit huisde woning van Hylkjen SjoerdsCG 2:00:00
grondpacht verschuldigd aan dit huisde kamer van de weduwe van Abbe DouwesCG 2:00:00
grondpacht verschuldigd aan dit huisde hof van PriggekapiteinCG 1:00:00
grondpacht verschuldigd aan dit huisde hof van burgemeester CorverCG 0:10:00
grondpacht verschuldigd aan dit huisde kamer van Hendrik JansCG 2:00:00
grondpacht verschuldigd aan dit huisde kamer van Cornelis AnnesCG 1:10:00
grondpacht verschuldigd aan dit huisde kamer van Jarig JacobsCG 2:00:00
grondpacht verschuldigd aan dit huisde kamer van Auke PietersCG 2:00:00
grondpacht verschuldigd aan dit huisde kamer van Albert JansenCG 2:00:00
grondpacht verschuldigd aan dit huisde kamer van Jan PietersCG 2:00:00
grondpacht verschuldigd aan dit huishet huis van Jacob AlbertsCG 2:00:00
toehaakdrie silveren lepels en drie dito vorken
naastligger ten oostende herberg Romen
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westentuin kapitein Livius Prigge
naastligger ten noordenoud burgemeester Corver
verkoper van 1/2Petronella van der Wolt meerderjarige ongehuwde juffer
verkoper van 1/2Margareta van der Wolt meerderjarige ongehuwde juffer
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(kad. 1716) De achtbare drieledige Regering der stad Harlingen koopt een huis en hovinge in de Hofstraat [met uitgebreide beschrijving]. Ten O. de herberg Roma, ten Z. de Hofstraat, ten W. de hovinge van de kaptein Livius Prigge, ten N. de hovinge van de oud-burgemeester Corver. Met vrije uit- en ingang en op- en afslag in de Both Apothekerstraat. Gekocht van Petronella en Margareta van der Wolt voor 1450 cg en 3 zilveren lepels en dito vorken. Zie ook Resolutieboek nr. 24 Harlingen, blz. 018vs en 109.


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0171v van 14 dec 1732 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 17Hofstraathuis
 
koperhet huis de Fontein Jacob Tierks burgerherbergierGG 941:00:00
naastligger ten oostenherberg Romen
naastligger ten westenLivius Prigge kapitein
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten noordenvroedsman Dirk Siderius
huurderDaniel van der Haer Raad en advocaat FiscaelCG 100:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 27:00:00
verkoperde Stad Harlingen
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(kad. 1716) Jacob Tjerks koopt het huis 'de Fontein'. Ten O. de herberg 'Roma', ten Z. de Hofstraat, ten W. de hof van Livius Prigge, ten N. de hof van Dirk Siderius. Vrije in- en uitgang in de Both Apothekerstraat. Gekocht van de drieledige Regering der Stad Harlingen.


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0265r van 29 nov 1733 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 17Hofstraat NZhuis
 
koperoud burgervaandrig Johannes Hylkema, gehuwd metmr. brouwerGG 777:00:00
Doetie Jacobs
huurderDaniel van der Haar raad en advocaat-fiscaalCG 100:00:00
naastligger ten oostenhet huis Roma
naastligger ten westenLivius Prigge kapitein
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten noordende weduwe en erven van gemeensman Dirck Syderius
verpachter grondde Stad HarlingenCG 27:00:00
Hylke SioerdsCG 2:00:00
de weduwe van Abbe DouwesCG 2:00:00
PriggekapiteinCG 1:00:00
de weduwe van gemeensman SideriusCG 0:10:00
Hendrik JansenCG 2:00:00
Cornelis EnnesCG 1:10:00
Jarich JacobsCG 2:00:00
Auk PietersCG 2:00:00
Albert JansenCG 2:00:00
Jan PietersCG 2:00:00
Jacob AlbertsCG 2:00:00
verkoperJacob Tjerxherbergier
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(kad. 1716) Johannes Hylkema, mr. brouwer x Doetie Jacobs koopt het huis 'de Fontein'. Achter in- en uitgang in de Both Apothekerstraat. Ten Z. de Hofstraat, ten N. de tuin van Dirck Siderius, ten O. de herberg Roma, ten W. Livius Prigge en de tuin van de koper. Gekocht van Jacob Tjerx, herbergier in Roma.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-123 Hofstraat 17huis
eigenaarAbbe Douwes
gebruikerAbbe Douwes
opmerkingpauper


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-123 Hofstraat 17Jan Oebles, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaalCG 06:00:00


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0100v van 30 okt 1757 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 17Hofstraatdwarshuis metdaarachter een grote hof
 
kopersecretaris Johannes Wetsens GG 920:00:00
huurderds. F. Piekenbroek predikant
verpachter grondde Stad HarlingenCG 27:00:00
grondpacht verschuldigd aan dit huisJan HendriksCG 2:00:00
grondpacht verschuldigd aan dit huisFeike SjoerdsCG 2:00:00
grondpacht verschuldigd aan dit huisJurjen MulderCG 1:00:00
grondpacht verschuldigd aan dit huisde weduwe van Pyter SteenstraCG 1:10:00
grondpacht verschuldigd aan dit huisJacob JarigCG 2:00:00
grondpacht verschuldigd aan dit huisBonte DouwesCG 2:00:00
grondpacht verschuldigd aan dit huisAlbert JansCG 2:00:00
grondpacht verschuldigd aan dit huisDirk CramerCG 2:00:00
grondpacht verschuldigd aan dit huisde weduwe van Jacob PietersCG 2:00:00
naastligger ten oostenhuis en hof Roma
naastligger ten oostenverkochte huis van Jan Hendriks
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenFeike Sjoerds
naastligger ten westenhof van Jurjen Mulder
naastligger ten noordenweduwe N. N. Siderius
verkoper van 1/2vroedsman Joost Rinia Gonggrijp, hypothecaire crediteur
verkoper van 1/2Jacob Symons Kuiper, hypothecaire crediteuren vankoopman
wijlen Johannes Hylkama, gehuwd met
Doetje Jacobs
verkopervroedsman Joost Rinia Gonggrijp, boedelredder
verkoperJacob Symons Kuiper, boedelredders vankoopman
Hylke Johannes Hylkama, erfgenaam van
wijlen Johannes Hylkama
verkoper van 1/2Doetje Jacobs, weduwe van
wijlen Johannes Hylkama
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(kad. 1716) Johannes van Wetsens, secretaris der 5 delen buitendijks, koopt fraai dwarshuis de Fontein, met grote tuin erachter, nz. Hofstraat. Ten O. huis en hof Roma en Jan Hendriks, ten Z. de Hofstraat, ten W. Feike Sjoerds, ten N. wd. Siderius. Gekocht van Johannes Hylkama x Doetje Jacobs en Hylke Johannes Hylkama.


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0052r van 1 mei 1768 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 17Hofstraat NZhuis en hof
 
koperJohannes Schraeder JUDcommies der consumptienGG 2088:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 26:00:00
naastligger ten oostenFreerk Pyters
naastligger ten oostenhuis en hof Roma
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenFeyke Sjoerds
naastligger ten westenhof van Jurjen Mulder
naastligger ten noordende weduwe van Siderius c.s.
naastliggerFeyke Sjoerds
naastliggerJurjen Mulder
naastliggerSjoerd Schrik
naastliggerFokje Jansen
naastliggerPyter Abrahams
naastliggerTjepke Gratama
naastliggerde weduwe van Claas Foekes
naastliggerde weduwe van Jacob Pyters
naastliggerFreerk Pyters
verkoper en curatordr. Symon Stijlmedicus
verkoper en curatorAndries Wybinga
verkoper en curator vanJacob Roorda
de heer Johannes van Wetzenssecretaris der vijf delen zeedijken
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMigchiel van Wetzens koopt, na niaar, huis en hof nz. Hofstraat. Ten O. Huis en hof Roma, ten Z. de Hofstraat, ten W. Feike Sjoerds, ten N. wd. Siderius. Gekocht van (de curatoren van) Johannes van Wetzens.


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0168v van 2 sep 1770 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 17Hofstraat NZhuis
 
koperJohannes Schrader commies van de Lands middelen in WestergooCG 3400:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 27:00:00
naastligger ten oostenhuis en hof Roma
naastligger ten westenFeike Sjoerds
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten noordende weduwe Siderius
verkoperMigchiel van Wetzenssubstituut baillien en rentmr. op de vrije heerlijkheyd Ameland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Schrader koopt huis en hof nz. Hofstraat. Ten O. huis en hof Roma, ten Z. de Hofstraat, ten W. Feike Sjoerds, ten N. wd. Siderius. Gekocht van Migchiel van Wetzens.


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0275v van 6 sep 1795 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 17Hofstraat NZhuis en hof
 
koperCornelis Jonker, gehuwd metkoopmanGG 1100:00:00
Symke Pieterskoopvrouw
verpachter grondde Stad HarlingenCG 27:00:00
naastligger ten oostenhuis en hof Roma
naastligger ten westenTiete Scheltes bootsman
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten noordenSipke Willems Houtsma c.s.
Simon Wijma, curator van de boedel vanprocureur postulant
verkoperwijlen Johannes Schraderoud commies van de lands gemene middelen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Jonker x Symke Pieters koopt 'de Fontein'. Ten O. Huis en hof Roma, ten Z. de Hofstraat, ten W. Pieter Scheltes, ten N. Sipke Willems Houtsma. Gekocht van Johannes Schrader.


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0291r van 18 jan 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 15, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis de Fontein


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0151r van 6 nov 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 15, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis de Fontein


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-120 Hofstraat 17Cornelis A JonkerCG 4:00:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-087Hofstraat 17Cornelis Arjens Jonker... sjouwer, Karst Edsgers wed., Henning Lolkes wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-087, kooper, medegebruiker is P. Tetrode wed., 1814. (GAH204); id. van wijk G-089, wagenhuis, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-087Hofstraat 17Pieter Tetrode... voor verschoten geld van geleverde hop, kwit. no. 7, 30 apr 1782. (GAH1113); wed. P.T. gebruiker van wijk G-087; eigenaar en medegebruiker Cornelis A. Jonker, koper, 1814. (GAH204); P.T. ontv. vd rentmeester van het ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-087Hofstraat 17Cornelis A Jonker Cornelis A Jonker kooper
G-087Hofstraat 17P Tetrode wed


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1715Hofstraat 17Andries HoogmolenHarlingenkoopmanplaisiertuin (778 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1715aHofstraat 17Andries HoogmolenHarlingenkoopmantuinhuis (42 m²)


1850 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-087Hofstraat 17Louwrens Pieters Posthumus, overleden op 18 februari 1850geboren 15/12/1849, zoon van Pieter Louwrens Posthumus, kooltjer (Hofstraat G 87) en Rinske Simons Adema. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1715G-090 (Hofstraat)Eugenius Bernardus Winklertuin
Sectie A nr. 1715aG-090 (Hofstraat)Eugenius Bernardus Winklerbergplaats
Sectie A nr. 3744G-090 (Hofstraat)Eugenius Bernardus Winklerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3744Hofstraat 17 (G-090)St. Luciagesticht
  terug