Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderstraat 18 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Zuiderstraat 18,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderstraat 18 4-239 (niet bekend) H-180 H-226


Huisnaam in: 0
Gebruik: pakhuis
Naam: moscou
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanZuiderstraat 18
ten westenZuiderstraat 16
ten noordende Zuiderstraat


aangrenzende stegensteeg
Zuiderstraat 18naamloze steeg ten westen


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-239 Zuiderstraat 18huis
eigenaarHibbe Gabes
gebruikerTeecke Simens
huurwaardeCG 20:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:00:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-239 Zuiderstraat 18huis
eigenaarwed. Hibbe Gabes
gebruikerwed. Jan Puisters
huurwaardeCG 20:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:00:00
aansl. huurw. voldaan29-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-239 Zuiderstraat 18huis
eigenaarwed. Hibbe Gabes
gebruikerTjerk Andries
huurwaardeCG 20:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:06:08


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-239 Zuiderstraat 18huis
eigenaarArent Nieuwenhuis
gebruikerSybren Taekes
huurwaardeCG 46:00:00
aanslag huurwaardeCG 07:13:06


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-239 Zuiderstraat 18Jan Bierma, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaalCG 08:00:00


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0025r van 20 sep 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 18Zuiderstraat ZZ [staat: bij de Zuiderpoort]huis
 
koperSjoerd Douwes Faber CG 70:00:00
huurderJan Carels CG 0:10:00
naastligger ten oostenTjeerd Claasen
naastligger ten zuidenWiarda makelaar
naastligger ten westenGeert de Beer
naastligger ten noordenZuiderstraat [staat: straat]
curatorSjoerd Douwes Faber, over zijn minderjarig nichtjemr. smidWommels
verkoperonmondig kind Vrouwkje Sentjes, zuster van
verkoperAntje Sintjes, meerderjarige dochter van
wijlen Sentje Douwes, gehuwd met
wijlen Tjietske Alles


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0207v van 29 jan 1809 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHendrik Tobe


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0105v van 2 dec 1810 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHendrik Tobé


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-180Zuiderstraat 18Geert Rinderts de Beer... Baukes; BS huw 1824, huw 1826, ovl 1828, ovl 1849, ovl 1851; wed. G. dB. eigenaar en gebruiker van wijk H-180, winkelierse, 1814. (GAH204); G. de B., en Hyke Walles Hettema, beide van HRL, hebben hunne laatste ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-180Zuiderstraat 18Geert de Beer wedGeert de Beer wedwinkeliersche


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-180Zuiderstraat 18Hieke Walles Hettema, overleden op 8 oktober 1822wed. Geert de Beer (bij Zuiderpoort H 180), moeder van Ymkje (vrouw van Bote L. Tuininga, deurwaarder), Klaas, schipper, Sjoerd, olieslagersknecht en Rindert Geerts de Beer, wagenmakersknecht. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1965Zuiderstraat 18Bote Lourens TuiningaHarlingenkantoorbediendehuis en erf (132 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-180Zuiderstraat 18Antje Croes... Staal; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1813, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk E-060, wijk G-060, wijk H-180, 201; kind: Eelkje Gerrits de Jong, geb 4 jan 1810, ged 21 jan 1810 Grote Kerk HRL, vader als: G.J. ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1965H-180 (Bij de Zuiderpoort)Ids Wiardakantoor


1883 - variaadresbronbericht
Zuiderstraat 18Oud Harlingen Magazine 1995In resp. [?] 1883 [?] volgden nog [als aankoop van de familie Wiarda] de huizen Zuiderstraat [?] 18 [?]


1910 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstr. 18C. Kuhlman Jzn.23Cargaddor, expedit. en assurantieagent


1910 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstr. 18Scheuer23Vertegenw. C. Kuhlman Jzn.


1913 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstr. 18C. Kuhlman Jzn.23Cargaddor, expedit. en assurantieagent


1913 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstr. 18Scheuer23Vertegenw. C. Kuhlman Jzn.


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstraat 18C. Kuhlman Jzn.23cargadoor, expediteur en assurantieagent


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstraat 18C. Kuhlman Jzn.23vert. fa. Gebrs. Scheuer


1915 - schoolgeldadresnaam
Zuiderstraat 18Joannes Kerkhoven


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstraat 18C. Kuhlman Jzn.23cargadoor, expediteur en assurantieagent


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstraat 18Scheuer23vertegenwoordiger C. Kuhlman Jzn.


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstr. 18C. Kuhlman Jzn.23Cargadoor, expedit. en assurantieagent


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstr. 18Scheuer23Vertegenw. C. Kuhlman Jzn.


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zuiderstraat 18 Johannes Kuhlmancargadoor
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 0


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstr. 18C. Kuhlman Jzn.23Cargadoor, expedit. en assurantieagent


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstr. 18Scheuer23Vertegenw. C. Kuhlman Jzn.


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstr. 18C. Kuhlman Jzn.23Cargadoor, exp. en assur.ag.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstr. 18C. Kuhlman Jzn.23Cargadoor, exp. en assur.ag.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstr. 18C. Kuhlman Jzn.23Cargadoor, exp. en assur.ag.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstr. 18C. Kuhlman Jzn.23Cargadoor, exp. en assur.ag.


1965 - adresboekadresnaam
Zuiderstraat 18L. (Lambertus) Ligthart
  terug