Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderstraat 12 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Zuiderstraat 12,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderstraat 12 4-253 4-260 H-183 H-228
Naastliggers vanZuiderstraat 12
ten oostenZuiderstraat 14
ten westenZuiderstraat 10
ten noordende Zuiderstraat


aangrenzende stegensteeg
Zuiderstraat 12naamloze steeg ten oosten


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0166r van 7 mrt 1658 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 10, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHaye Sytses burger schipper (groot-)


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-253 Zuiderstraat 12kamer
eigenaarHarmen Rinses
gebruikerHarmen Rinses
huurwaardeCG 06:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:04:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-253 Zuiderstraat 12kamer
eigenaarHarmen Rinses
opmerkingaen de executeur betaeld
huurwaardeCG 06:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:04:00
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-253 Zuiderstraat 12camer
eigenaarRiens Jouws
gebruikerRiens Jouws
huurwaardeCG 06:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:00:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-253 Zuiderstraat 12huis
eigenaarAbe Jacobs
gebruikerAbe Jacobs
huurwaardeCG 24:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:00:00


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-253 Zuiderstraat 12wed. Abe Jacobs, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaalCG 00:00:00


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0262r van 19 okt 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 10, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGeert de Beer


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0192r van 19 jan 1806 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 10, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBarend Visser


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-260 Zuiderstraat 12Willem de BoerCG 1:10:00


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-183Zuiderstraat 12H Keets H Keets commis


1816 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50004 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 176 van 20 aug 1816
adressoortbedraggebruik
H-183Zuiderstraat 12koopaktefl. 825huis bij de Zuiderpoort H-183
 
verkoperHendrik Keets (te Amsterdam)
koperSjoukje Johannes Stoef (onder voogdij van Thijs Johannes Stoef)
administrateurJan Bouwknegt
administrateurLeendert Buisman


1823 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 134 van 19 nov 1823
adressoortbedraggebruik
H-183Zuiderstraat 12koopaktefl. 1153huis en bakkerij, H-183 en pakhuis H-208
 
verkoperSjoukje Johannes Stoef
verkoperLeonardus Conradi
koperGodert Jurriaans Posthumus
koperTrijntje Wiggeles Gorter


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1968Zuiderstraat 12Godert PosthumusHarlingenbakkerhuis en erf (176 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-183Zuiderstraat 12Godert Posthumus... bev.reg. HRL 1851 wijk D-046; oud 48 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, broodbakker, wijk H-183; VT1839; G.P. eigenaar van perceel nr. 1968 te HRL, bakker, woonplaats HRL, legger nr. 546, huis en erf, ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-183Zuiderstraat 12Truike de Vries, overleden op 27 juli 18391 jr, overleden Wasbleek H 183. (CzOG nr. 40) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-183Godert J Posthumus48 jSneekm, protestant, weduwnaar, broodbakker
H-183Jurjan Posthumus15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-183Wiggle Posthumus11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-183Esker Posthumus6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-183Cornelis Posthumus3 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-183Godert Posthumus6 mHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-183Djieuwke Posthumus12 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-183Joukje Posthumus9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-183Wimke van der Zee20 jLeeuwardenv, protestant, ongehuwd
H-183Eliza Hasbach18 jDragtenm, protestant, ongehuwd, bakkersknegt


1849 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51027 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 52 van 24 aug 1849
adressoortbedraggebruik
H-183Zuiderstraat 12koopaktefl. 1103103/112 deel in huis en bakkerij, H-183 en pakhuis H-208
 
verkoperHendrik Jans Horjus (gehuwd met dieuwke posthumus)
koperJurjen Posthumus (gehuwd met hylkje miedema)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-183Zuiderstraat 12Jetske Riemersmageb 1 nov 1795 IJlst, ovl 13 feb 1875 HRL, huwt met Roelof Zaagsma, N.H., Vst 2 apr 1855 uit Koudum, dv Hendrik R, en Tjalkje ... ; BS ovl 1875; bev.reg. Ha181 wijk F-189, wijk H-183


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2347H-228 (Zuiderstraat)Jurjen Posthumus c.u.woonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4500Zuiderstraat 12 (H-227)Dirk Albertsma


1914 - variaadresbronbericht
Zuiderstraat 12Oud Harlingen Magazine 1991Bakkerij Overzet in de Zuiderstraat 12, later Wouda en nu (1991) een woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zuiderstraat 12 Jan L. de Boerbootw. en winkelier
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 0


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zuiderstraat 12F.Overzetbakker


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstr.Wouda's Brood-, Koek- en Banketbakk.309


1952 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderstraat 12, HarlingenZuiderstraat 12 Woudabakkerij


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstr.Wouda's Brood-, Koek- en Banketbakk.309


1965 - adresboekadresnaam
Zuiderstraat 12T. (Taeke) Wouda
  terug