Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderhaven 81 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Zuiderhaven 81,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 81 4-035 4-037 F-ong F-ong
Naastliggers vanZuiderhaven 81
ten oostenZuiderhaven 83
ten zuidende Zuiderhaven
ten westenZuiderhaven 79
ten noordenBrouwersstraat 28


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-035 Zuiderhaven 81huis
eigenaarwed. Claes Allerts
gebruikerwed. Claes Allerts
huurwaardeCG 22:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:08:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-035 Zuiderhaven 81huis
eigenaarTheodorus Bensonides
huurwaardeCG 22:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:08:00
opmerkingbetaeld aen den executeur
aansl. huurw. voldaan--


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0114r van 7 sep 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 79, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis van Backer secretaris


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-035 Zuiderhaven 81huis
eigenaarPoppe Dirks
gebruikerPoppe Dirks
huurwaardeCG 22:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:13:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-035 Zuiderhaven 81huis
eigenaarTomas Jansen
gebruikerTomas Jansen
huurwaardeCG 45:00:00
aanslag huurwaardeCG 07:10:00
 
4-035 Zuiderhaven 81kamer
eigenaarEke Jans
gebruikerTettie Taekes
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:00:00
 
4-035 Zuiderhaven 81koolstek
eigenaarHarmanus Portier
gebruikerHarmanus Portier
huurwaardeCG 09:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:10:00


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-035 Zuiderhaven 81Teunis Jansen, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaalCG 10:00:00


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0029r van 23 nov 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 79, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenEeke Jans Menalda


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0038v van 14 jan 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 79, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenEeke Jans Menalda


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0192v van 10 apr 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 79, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenEeke Jans Menalda


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0164v van 26 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 79, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenEke Jans Menalda


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0118v van 22 mrt 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 79, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPoppe Menalda


1786 - reëelkohieradresgebruik
 
4-035 Zuiderhaven 81huis
eigenaarwd. Poppe Menalda
gebruikerwd. Poppe Menalda
huurwaardeCG 55:00:00
aanslag huurwaardeCG 08:14:08
af: sint jacobi schatti7 0 0


1794 - reëelkohieradresgebruik
 
4-035 Zuiderhaven 81huis
eigenaarwd. Poppe Menalda
gebruikerwd. Poppe Menalda
huurwaardeCG 44:00:00
aanslag huurwaardeCG 08:00:00
grondpachtCG 04:00:00
aanslag grondpachtCG 01:00:00
grondpacht aan de stad Harlingen


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0311r van 14 feb 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 83, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAlthuisius


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0230v van 17 apr 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 79, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Poppe Menalda
naastligger ten oostende weduwe van A. Oosterbaan


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0191r van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 79, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Poppe Menalda
naastligger ten oostenJan Jeltes


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-037 Zuiderhaven 81Jan W VettevogelCG 3:10:00


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4402Zuiderhaven 81 (F-027)Jan Hoedemaker


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Zuiderhaven 81G. Ouendagjongens: 0, meisjes: 4
vrouwen: 0
modiste


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zuiderhaven 81 Albert J. Prinsmachinist
vorige grondslagf. 1200
huidige grondslagf. 1100
Zuiderhaven 81 Johanna Prinsonderwijzeres
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 1000


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zuiderhaven 81A.Heeresklerk rijksbelastingen
Zuiderhaven 81amej. G.Ouendagcostuumnaaister


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 81, HarlingenZuiderhaven 81A. Mobachschildersbedrijf


1935 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 81, HarlingenZuiderhaven 81A. Mobachschildersbedrijf, glas en verfwaren


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 81A. Mobach286Schildersbedr., glas en verfw.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 81A. Mobach953Schildersbedr., glas en verfw.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenA. Mobach953Schildersbedr., glas en verfw.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenA. Mobach953Schildersbedr., glas en verfw.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenA. Mobach953Schildersbedr., glas en verfw.


1955 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Zuiderhaven 81, HarlingenZuiderhaven 81A. Mobachglas-, verfhandel en schildersbedrijf


1965 - adresboekadresnaam
Zuiderhaven 81A. (Age) Mobach
  terug