Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderhaven 5 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Zuiderhaven 5,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 5 8-027 8-027 C-004 C-189
Naastliggers vanZuiderhaven 5
ten oostenZuiderhaven 7
ten zuidende Zuiderhaven
ten westenZuiderhaven 3


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
8-027 Zuiderhaven 5huis
eigenaarBauke Fockes
gebruikerTiepke Lykles
huurwaardeCG 30:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:00:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
8-027 Zuiderhaven 5
eigenaarwed. Marten Rutgers
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
8-027 Zuiderhaven 5huis
eigenaarHendrik Caspers
gebruiker
huurwaardeCG 09:00:00
aanslag huurwaardeCG 00:00:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
8-027 Zuiderhaven 5huis
eigenaarLieuwe Piers
gebruikerRinse Yedes
huurwaardeCG 20:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:06:10


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-027 Zuiderhaven 5wed. Boldewijn Jansen, bestaande uit 4 personen, insolvent
aangebooden capitaalCG 00:00:00


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-027 Zuiderhaven 5CG 0:00:00afgebrooken


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-004Zuiderhaven 5Jan Lykles de Boer... 1851, N.H., zv Lijkle Jans dB en Anna van Vals; BS huw 1813, huw 1831, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk C-004, wijk F-072; gebruiker van wijk E-232, varensgesel, medegebruiker is Jan Sweitser wed. ; eigenaar is wed. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-004Zuiderhaven 5 de Stad brugmanshuisje


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 485Zuiderhaven 5de Stad HarlingenHarlingenhuis (9 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-004Zuiderhaven 5Baukje Aukes Vogelzang... ovl 2 okt 1868 HRL, huwt met Tjerk Saskers vd Zee op 29 sep 1805 HRL, komt van HRL, N.H., ovl wijk C-004, dv Auke V, en Tjietske (Pieters); huw Grote Kerk HRL 1805, dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1868 ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-004Zuiderhaven 5Harmen Sjoerds Dijkstra... ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk C-003; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, sluiswachter, wijk C-004; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-004Zuiderhaven 5Klaaske Hayes Bruinsma... dv (Haye B0, en Aafke Karstens (de Kok); BS ovl 1828; 1831 huwelijken, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk C-004, wijk F-072; oud 37 jaar, geb IJlst en wonende te HRL. 1839, wijk C-005; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-004Zuiderhaven 5Minke Tjerks van der Zee... 1809, BS huw 1829, ovl 1886, bev.reg. HRL 1851 wijk C-003; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-004; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-004Bij de HavensbrugHarmen Dijkstra41 jHarlingenm, protestant, gehuwd, sluiswachter
C-004Bij de HavensbrugMinke van der Zee31 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-004Bij de HavensbrugSjoerd Dijkstra17 jDongjumm, protestant, ongehuwd
C-004Bij de HavensbrugTjerk Dijkstra8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-004Bij de HavensbrugPieter Dijkstra3 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-004Bij de HavensbrugTjietje Dijkstra14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-004Bij de HavensbrugBaukje Dijkstra10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-004Bij de HavensbrugSaskje Dijkstra5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-004Zuiderhaven 5Tjerk Harmens Dijkstra, overleden op 20 november 1844(Certificaat van onvermogen), 13 jr (geboren 29/9/1831), overleden Haven C 4. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 485C-004 (bij de Havensbrug)de Stad Harlingenbrugwachterswoning


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3951C-189 (Zuiderhaven)Gemeente Harlingenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4653Zuiderhaven 5 (C-189)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zuiderhaven 5 Johannes Giezenbrugwachter
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zuiderhaven 5Joh.Giezenbrugwachter
Zuiderhaven 5P. van Loongroentenventer


1965 - adresboekadresnaam
Zuiderhaven 5F. (Fedde) Koopmans


1976 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Zuiderhaven 5 (westgevel), HarlingenZuiderhaven 5 (westgevel)'rest. 1976'Gemaakt door Yolan Brantjes. De afbeelding laat de voormalige viskotter 'Pidder Lung' zien, de HA54.


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderhaven 5beeldbepalend pand7 van 10
  terug