Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderhaven 37 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Zuiderhaven 37,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 37 8-135 8-195 F-001 F-004


Huisnaam in: 0
Gebruik: pakhuis
Naam: hull
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Zuiderhaven 37, Harlingen
Naastliggers vanZuiderhaven 37
ten oostenZuiderhaven 39
ten zuidende Zuiderhaven
ten westenZuiderhaven 35
ten noordenGrote Ossenmarkt 4


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
8-135 Zuiderhaven 37huis
eigenaarArjen Bootsma
eigenaarFrans Bootsma
gebruikerEelcke Piers cum sociis
huurwaardeCG 66:00:00
aanslag huurwaardeCG 13:04:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
8-135 Zuiderhaven 37timmerhuis
eigenaarEelke Piers
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00
aansl. huurw. voldaan13-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
8-135 Zuiderhaven 37timmerhuis
eigenaarEelke Piers
gebruiker
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:10:00


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0260v van 10 feb 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 37Zuiderhaven NZ en Ossenmarkt ZZpakhuis laatst bootiemaakerij
 
koperJan Dirks IJsenbeek huistimmermanGG 300:14:00
geniaarde koperTjeerd Fockeskoopman
naastligger ten oostenkinderen van Reiner Gijsberts Fontein
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenhuis genaamd De Zeven Gevels
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt]
verkoperEelke Peers, gehuwd metAmsterdam
Claeske Tjerx


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0303v van 19 jan 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 37Zuiderhaven NZ [niet vermeld]pakhuis CA
 
koperClaes Hindeloopen, gehuwd metkoopmanCG 600:00:00
Froukjen Jacobs Braem
varpachter grondde Stad HarlingenCG 4:00:00
huurderClaes Hindeloopen koopmanCG 25:00:00
Froukjen Jacobs Braem
naastligger ten oostenkinderen van Reiner Gijsberts Fontein
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenhuis genaamd De Zeven Gevels
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt]
verkoperJan Dirks IJsenbeekmr. huistimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Hindeloopen x Frouckjen Jacobs Braam koopt pakhuis met vrije in- en uitgang naar de Ossenmarkt en naar de Zuiderhaven. Ten O. de kinderen van Reiner Gijsberts Fontein, ten Z. de haven, ten W. de zogenaamde '7-gevels', ten N. de Ossenmarkt. Er is een deur tussen dit pakhuis en het huis ten W. Gekocht van mr. huistimmerman Jan Dirks IJsenbeek, voor 600 cg.


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0295v van 18 dec 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 37Zuiderhaven NZ bij Zuiderbrugpakhuis voor graan, met zolders
 
koperJan Roorda ontvanger-generaal van BarradeelGG 702:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 4:00:00
naastligger ten oostende heer Idsinga raad en fiscaal advocaat
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenhuis genaamd De Zeven Gevels
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt]
verkoperFroukjen Braem, weduwe van
wijlen Claes Hinloopen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Roorda, ontvanger generaal van Barradeel, koopt pakhuis met graanzolders, nz. Zuiderhaven bij de Zuiderbrug, met in- en uitgang etc. zowel op de Ossenmarkt als op de Zuiderhaven. Ten O. de advocaat generaal Idsinga, ten Z. de straat en haven, ten W. het huis 'de 7 gevels', ten N. de Ossenmarkt. Gekocht van Frouckjen Braam wv Claes Hinloopen.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
8-135 Zuiderhaven 37timmerhuis
eigenaarontfanger Jan Roorda
gebruikerontfanger Jan Roorda
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:10:00


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0196r van 26 nov 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 37Zuiderhaven NZ [staat: Nieuwe Haven OZ bij de Zuiderbrug]huis en wal
 
koperJohannes Hylkema mr. brouwerGG 116:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 2:00:00
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenAlbert Harmens Krol n.u.
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten noordenHendrik Cornelis
verkoperJanke Jacobs, weduwe van
wijlen Cornelis Jansen Katje


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0033v van 17 dec 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 37Zuiderhaven NZ [staat: Nieuwe haven OZ bij de Zuiderbrug]huis
 
koper van 1/2burgerhopman Sipke Nauta CG 225:00:00
koper van 1/2Hilbrand Dirks voorzanger in de Westerkerk
huurderPiecke Dirks c.u.
naastligger ten oostenPytter Jansen Dames
naastligger ten zuidende weduwe van Allert Harmens Krol
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten noordenHendrik Cornelis
verkoperDoetje Jacobs, weduwe van
wijlen Johannes Hylkema
verkoperHylke Johannes Hylkemamr. brouwer


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0025v van 28 sep 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 35, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oosten*Jacob Roorda


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0250v van 6 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 35, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oosten*Jacob Roorda


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0192v van 3 feb 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 39, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob Roorda


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0101r van 3 sep 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 39, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob Roorda


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0069v van 2 sep 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 39, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob Roorda


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0114v van 13 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 37Zuiderhaven NZpakhuis
 
koperSjoerd Wiarda makelaarCG 1627:00:00
naastligger ten oostende heer Geise
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenhet huis de Zeven Gevels
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
verkoperJacob Roordakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSjoerd Wiarda, oud-makelaar, koopt pakhuis 'Hull', nz. Zuiderhaven, met vrij in- en uitgang en op- en afslag op de Ossenmarkt en Zuiderhaven. Ten O. Geise, ten Z. de haven, ten W. het huis 'de 7 gevels', ten N. de Ossenmarkt. Gekocht van Jacob Roorda, voor 1627 cg.


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0007v van 11 okt 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 39, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende heer S. Wiarda


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0114r van 26 jun 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 39, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenS. Wiarda


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 114v van jul 1808 , betreft pand F-001 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Zuiderhaven 37Sjoerd Wiarda koopt een pakhuis noordzijde Zuiderhaven. Ten O. Geise (Gijze), ten W. het huis 'de 7 gevels', ten Z. de haven, ten N. de Ossenmarkt. Gekocht van Jacob Roorda.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-195 Zuiderhaven 37S WiardaCG 3:00:00pakhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-001Zuiderhaven 37Sjoerd Everts Wiarda... kind: Jan Sjoerds Wiarda, geb 19 jan 1798, ged 11 feb 1798 Grote Kerk HRL; eigenaar en gebruiker wijk F-001, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk H-175, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk H-177, makelaar, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-001Zuiderhaven 37J E Wiarda pakhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1450Zuiderhaven 37Ids Wiarda en mede E.Harlingenmakelaarpakhuis (184 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-001Zuiderhaven 37Hiltje Lollema... in 1851, N.H., dv Lolle Ruurds L, en Grietje Nieuwenhuizen; BS huw 1856, ovl 1889, bev.reg. HRL 1851 wijk F-001, 111; oud 28 jaar, geb Wijnaldum en wonende te HRL. 1839, wijk F-002; ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1450F-004 (Zuiderhaven)Simon en Jacobus Nicolaas Wiardapakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1450Zuiderhaven 37 (F-004)Jacobus Nic. Wiarda (en Cons.)


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderhaven 37rijksmonument 20772
  terug