Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderhaven 29 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Zuiderhaven 29,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 29 8-134 8-147 F-106 F-249
0000 - variaadresbronbericht
Zuiderhaven 29Oud Harlingen Magazine 1998Walter Jochems, herenkapper op de Zuiderhaven


Naastliggers vanZuiderhaven 29
ten oostenZuiderhaven 27
ten zuidenZuiderhaven 31
ten westende Zuiderhaven
ten noordenZuiderhaven 27


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0316v van 17 jan 1706 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 29Zuiderhaven NZ hoek Grote Ossenmarkthuis
 
koperGerrit Freerx, gehuwd metGG 270:00:00
Jaapjen Feddrix
verpachter grondde Stad HarlingenCG 3:00:00
naastligger ten noordende erven van Antie Jans
naastligger ten zuidenBouwe Schiere
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten oostende weduwe van Jan Trompetter
verkoperPietie Jans, weduwe van
wijlen Wybe Tjeerds


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
8-134 Zuiderhaven 29timmerhuis
eigenaarEelcke Piers
gebruikerFeycke Jans
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0301r van 11 jul 1717 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 29Zuiderhaven OZ [staat: Nieuwe Haven OZ]huis
 
koperTiaerd Fockes CG 200:00:00
huurderPoppe Jansen CG 20:16:00
naastligger ten oostenBouwe Schiere
naastligger ten zuidenGerrit Freerx
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten noordenJacob van Ripperts n.u.
verkoperTomas Jansen IJsenbeek c.m.


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
8-134 Zuiderhaven 29huis
eigenaarSimen Bootez soon
gebruikerFeycke Jans cum soc.
huurwaardeCG 66:00:00
aanslag huurwaardeCG 13:04:00
aansl. huurw. voldaan13-6-1720


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0172r van 20 jun 1723 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 31, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: haven]


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
8-134 Zuiderhaven 29huis
eigenaarSymon Bootsma soons
gebruiker
opmerkingIs 1722 insolvent verklaerd


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0326v van 9 jul 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 27, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Pieter Luytjens


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0055v van 4 sep 1735 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 29Zuiderhaven NZ [staat: Nieuwe Haven OZ]huis en wal
 
aanhandelaardrossaard van Waalwijk Frederik Vliethoorn, gehuwd metDen Haag
aanhandelaarGeertruyd Windhuisen Den Haag
huurderYtie Luitiens CG 24:00:00
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenAllert Harmens
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten noordenJan van Rippers
verwandelaarFokke Tjeerds van EstaCG 2200:00:00
verwandelaarGrytie Douwes


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
8-134 Zuiderhaven 29huis
eigenaarGerben Ates
gebruikerJohannes Haenties (voor 17 gl. 0 st. 0 penn.)
gebruikerPieter Aris (voor 15 gl. 0 st. 0 penn.)
gebruikerGerryt Hayes (voor 15 gl. 0 st. 0 penn.)
gebruikerstijfster Trijntie 15:12:--
gebruikerwagens Cornelis 15:12:--
gebruikerJohannes Haenties 15:12:--
huurwaardeCG 93:16:00
aanslag huurwaardeCG 15:12:08


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0111v van 15 jan 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 29Zuiderhaven NZ [staat: Nieuwe Haven OZ]huis en walling
 
koperCornelis Jansen Kat, gehuwd metvarenspersoonGG 231:00:00
Janke Jacobs
verpachter grondde Stad HarlingenCG 2:00:00
huurderYtie Luitiens
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenAllert Harmens
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten noordenJan van Rippers koopman
verkoperburgerhopman Thomas Jansen Meyer, lasthebber vanwinkelier
Fredrik Vliethoorn, gehuwd metdrossaard van de Heerlijkheid WaalwijkWaalwijk
Geertruid WindhuisenWaalwijk


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-134 Zuiderhaven 29Jouke Douwes, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaalCG 08:00:00


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0065r van 13 mrt 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 31, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHilbrand Dirks


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0253v van 6 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 31, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHilbrand Dirks


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0050v van 8 nov 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 29Zuiderhaven NZ [staat: Nieuwe haven bij de Zuiderbrug]huis
 
koperJan Hansen, gehuwd metvarende op het PrinsenjachtGG 271:00:00
Yda Vrese
huurderJohannes Jans Wieltje c.u.
naastligger ten zuidende erven van Joost Zeeman
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten noordenHendrik Cornelis timmerman
naastligger ten oostenN. N.
verkoperburgerhopman Sipke Nauta
Hilbrand Dirks Koster


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0017v van 21 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 27, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Hansen


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0122v van 5 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 27, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Hansen


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0268v van 4 jun 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 29Zuiderhaven NZ [staat: bij de kraan] wijk F-107 en F-108huis
 
koperJan Baukes, gehuwd metCG 98:00:00
Hinke Abrahams
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [niet vermeld]
naastligger ten westenZuiderhaven [niet vermeld]
naastligger ten noordenJ. Enninga
verkoperAntje Fransen, weduwe van
wijlen Hendrik Ulbes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Baukes x Hinke Abrahams koopt huis bij de kraan wijk F-107 en 108. Ten O...., ten W. en Z. de straten, ten N. H. Enninga. Gekocht van Antje Fransen wv Hendrik Ulbes.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-147 Zuiderhaven 29Jacob Sas c sCG 3:00:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-106Zuiderhaven 29Watze Eeltjes Nauta... 1820, ovl 1855, ovl 1879, ovl 1886, ovl 1889, bev.reg. Ha18 51 wijk G-168; eigenaar en gebruiker van wijk F-106, kroeghouder, 1814. (GAH204); oud 68 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk F-106; VT1839; ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-106Zuiderhaven 29Watze Nauta Watze Nauta kroeghouder


1814 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51006 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 30 van 7 feb 1814
adressoortbedraggebruik
F-106Zuiderhaven 29koopaktefl. 400huis aan de oostkant van de nieuwe haven, F-106
 
verkoperTeen Hansen Bouman
koperWatse Eeltjes Nauta
koperLutske Sikkes van der Laan


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1444Zuiderhaven 29Watze Eeltje NautaHarlingenschoenmakerhuis (20 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-106Zuiderhaven 29Frouwkje Pieters Broersma... (Broersma), en Antje Meines Pekema BS huw 1824, huw 1837, ovl 1842, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk F-106; oud 40 jaar, geb Joure en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk F-114; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-106Zuiderhaven 29Luutske Sikkes van der Laan... Grote Kerk HRL 1804, 1807, 1811, BS ovl 1842, ovl 1855; oud 66 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-106; VT1839; kind: Sikke Watses Nauta, geb 2 jul 1811, ged 14 jul 1811 Grote Kerk ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-106Zuiderhaven 29Sipkje Watses Nauta... 1804, BS huw 1841, ovl 1889, bev.reg. HRL 1851 wijk F-310; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-106; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. F-106 W Nauta stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-106ZuiderhavenWatze E Nauta68 jHarlingenm, protestant, gehuwd, schoenmaker
F-106ZuiderhavenLuitske S van der Laan66 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-106ZuiderhavenSipkje Nauta35 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-106ZuiderhavenPoppe W Nauta25 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, verwer
F-106ZuiderhavenDaniel Crist. Kallen22 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, kleermaker


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-106Zuiderhaven 29Lutske Sikkes van der Laan, overleden op 29 augustus 184269 jr, overleden Zuiderhaven F 106, gehuwd, met kinderen. (Certificaat van onvermogen nr. 40) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-106Zuiderhaven 29Ale Poppes Nauta, overleden op 16 mei 1846(Certificaat van onvermogen), 23 mnd (geboren 4/7/1844), overleden Ossenmarkt F 106. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-106Zuiderhaven 29Eelke Jans Wagenaar... Eelkes Zeilstra; BS huw 1823, ovl 1839, huw 1840, huw 1842, ovl 1844, ovl 1887, bev.reg. HRL 1851 wijk F-106; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, verver en glasemaker, wijk F-100; VT1839; E.J.W. eigenaar van ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1444F-106 (Zuiderhaven)Hendrik J. de Boerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1444F-249 (Zuiderhaven)Hendrik Jans de Boerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4703Zuiderhaven 29 (F-249)Henderika Leenstra


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Zuiderhaven 29H. Leenstrajongens: 0, meisjes: 2
vrouwen: 0
modiste


1939 - kentekenadresnaam
B-25151
Zuiderhaven 29Hette Visser


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 29H. Visser986Fortuna's autobussenbedr.


1965 - adresboekadresnaam
Zuiderhaven 29S. (Sierk) v.d. Heide
  terug