Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderhaven 10 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Zuiderhaven 10,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 10 8-052 8-062 H-ong H-266
Naastliggers vanZuiderhaven 10
ten oostenZuiderhaven 12
ten westenZuiderhaven 8
ten noordende Zuiderhaven


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0157v van 6 feb 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 8, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenstraat


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
8-052 Zuiderhaven 10huis
eigenaarsecretaris Idsinga
gebruikersecretaris Idsinga
huurwaardeCG 90:00:00
aanslag huurwaardeCG 18:00:00
grondpacht aan Pieter Gerlofs
grondpachtCG 06:00:00
aanslag grondpachtCG 01:10:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
8-052 Zuiderhaven 10huis
eigenaarde secretaris Idsinga
huurwaardeCG 90:00:00
aanslag huurwaardeCG 18:00:00
opmerkingis verrekent en voldaen
aansl. huurw. voldaan1-2-1721
grondpacht aan P. Gerlofs
grondpachtCG 06:00:00
aanslag grondpachtCG 01:10:00
aansl. grondp. voldaan25-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
8-052 Zuiderhaven 10huis
eigenaarsecretaris Idsinga
gebruikersecretaris Idsinga
huurwaardeCG 90:00:00
aanslag huurwaardeCG 15:00:00
grondpacht aan Pyter Gerlofs
grondpachtCG 06:00:00
aanslag grondpachtCG 01:04:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
8-052 Zuiderhaven 10huis
eigenaarsecretaris Idsinga
gebruikersecretaris Idsinga
huurwaardeCG 90:00:00
aanslag huurwaardeCG 15:00:00
grondpacht aan Pyter Gerlofs
grondpachtCG 06:00:00
aanslag grondpachtCG 01:04:00


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-052 Zuiderhaven 10de secretaris en ont Idsinga, bestaande uit 7 personen
aangebooden capitaalCG 80:00:00


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0129v van 8 sep 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 8, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenzuiderhaven


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0035v van 6 mei 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 8, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenZuiderhaven


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-062 Zuiderhaven 10G A HerklotsCG 7:00:00


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 2005Zuiderhaven 10Directie van de In en Uitgaande Regten en AccijnsenHarlingenpakhuis en erf (290 m²)


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4907Zuiderhaven 10 (H-266)Egbertus B. Scheuer (te Amsterdam)


1933 - kentekenadresnaam
B-19405
Zuiderhaven 10Hendrik Simon Leyenaar


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 10cR. Posthumus293Houth.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
D. v. Drooge & Zn.666Imp. v. wegen- en waterbouwmat, exped., scheepsbevr.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhav. W.Z.D. v. Drooge & Zn.666Imp. v. wegen- en waterb.mat, exped., scheepsbevr.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.R. Posthumus560Houth.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhav. W.Z.D. v. Drooge & Zn.666Imp. v. wegen- en waterb.mat, exped., scheepsbevr.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.R. Posthumus560Houth.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhav. W.Z.D. v. Drooge & Zn.666Imp. v. wegen- en waterb.mat, exped., scheepsbevr.
  terug