Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 98 op Google Maps
Zoutsloot 98,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 98 2-086 2-091 B-058 B-063
Naastliggers vanZoutsloot 98
ten oostenZoutsloot 100
ten westenZoutsloot 96
ten noordende Zoutsloot


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-086 Zoutsloot 98huis
eigenaarEibert Pieters
gebruikerHendrick Warners
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:12:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-086 Zoutsloot 98kamer
eigenaarGuilliam Boneta
huurwaardeCG 09:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:16:00
opmerkinginsolvent
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-086 Zoutsloot 98kamer
eigenaarAegt Hendriks
gebruikerAntje een weduwe
huurwaardeCG 09:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:10:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-086 Zoutsloot 98kamer
eigenaarAagt Hendriks
gebruikerAagt Hendriks
opmerking1726 insolvent verklaart 9:--:--


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-086 Zoutsloot 98Willem Boneta, bestaande uit 7 personen
aangebooden capitaalCG 02:10:00
verhoogd sigCG 02:10:00
2-086 Zoutsloot 98Rinske Claases, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaalCG 01:00:00


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0097r van 25 okt 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 96, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenstraat


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0254r van 13 jan 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 96, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenZoutsloot


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0013r van 21 jan 1781 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 98Wortelstraatje, op de streek van hethuis en weefwinkel voor drie getouwen
 
koperMarten Fokkes, gehuwd metkoopmanGG 192:00:00
Ariaantje Jarigs van der Ley
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidende erven van Taewis Jacobs
naastligger ten westenMarten Fokkes
naastligger ten noordenstraat
verkoper van 1/2Harmen Arends, erfgenaam van zijn broermr. bontwever
wijlen Jan Arends Luisbroek
verkoper van 1/2Aaltje Martens, weduwe van
wijlen Gerrit uit de Booterton, erfgename van haar zusterschipper op de wadlegger te Medemblik
wijlen Hinke Martens, weduwe van
wijlen Jan Arends Luisbroek
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMarten Fokkes, coopman x Ariaantje Jarigs van der Ley kopen een brave huysinge en weefwinkel voor drie getouwen, staande op de hoeck van het Wortelstraatje, door Jan Arent Luisbroeck metterdood ontruimd. Geen grondpacht, bezwaard met havenistegeld. Ten O. en N. de straat, ten Z. Taewes Jacobs erven, ten W. de koper. Voor de losse goederen 8 cg. Gekocht van Harmen Arends, mr. bontwever, als erfgenaam van van zijn wl. broeder Jan Arends Luisbroeck, voor 192 gg.


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0240v van 17 apr 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 96, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenZoutsloot


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0031v van 17 jan 1808 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 100, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenstraat, algemene


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-091 Zoutsloot 98Hinne ZytzesCG 0:10:00


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-058Zoutsloot 98Hinne S Hoogstra Hinne S Hoogstra dongplak


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 427Zoutsloot 98wed. Abraham StevensHarlingenerf (68 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-058Zoutsloot 98Sybren Dirks Sleeper... werkman in 1855, zv Dirk Sijbrens en Wybrigje Sijtses; BS huw 1821, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk B-058; SLEEPER, SIJTSE ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2415B-058 (Zoutsloot)Joseph Gorterbergplaats


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2415B-063 (Wortelstraat)Jacobus Altawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2416Zoutsloot 98 (B-062)Anna de Vries


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 98G. (Geertie) Bosma
  terug