Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 85 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Zoutsloot 85,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 85 2-008 2-009 B-118 B-140
Naastliggers vanZoutsloot 85
ten oostenZoutsloot 87
ten zuidende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 83


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-008 Zoutsloot 85woning
eigenaarPieter Minx
gebruikerPieter Minx
huurwaardeCG 16:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:04:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-008 Zoutsloot 85huis
eigenaarPieter Minx
gebruikerYpke Dirks
huurwaardeCG 16:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:04:00
aansl. huurw. voldaan5-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-008 Zoutsloot 85huis
eigenaarPyter Minx
gebruikerwed. Jan Ruirds
huurwaardeCG 16:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:13:00


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0217v van 16 jan 1729 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 85Zoutsloot NZ, Karremanspijp OZhuis
 
koperSymon Sybrens, gehuwd metschipper (kof-)CG 505:00:00
Janke Jans
naastligger ten oostenYpke Dirx
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenTrijntje
naastligger ten noordenLiemendijk
verkopervrijgezel Jetze Roorda
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSymon Sybrens, kofschipper x Janke Jans koopt een huis nz. Zoutsloot, ten O. van de Karremanspijp. Ten O. Ypke Dirx, ten W. Trijntje...?, ten Z. de Zoutsloot, ten N. de Liemendijk. Gekocht van Jetse Roorda, vrijgezel, voor 505 cg. Zie bij 253 blz. 0170v voor de verkoop.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-008 Zoutsloot 85huis
eigenaarerven Pieter Minks
gebruikerwed. Jan Ruurds
huurwaardeCG 16:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:13:06


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-008 Zoutsloot 85Uilke Anskes, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaalCG 08:00:00


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0157r van 12 sep 1751 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 83, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0170v van 22 sep 1754 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 85Zoutsloot NZ ten oosten van de Karremanspijphuis en tuin
 
koperJacob Pyters Schenk, gehuwd metCG 635:00:00
Aukjen Lammerts
naastligger ten oostende erven van Philippus Hanekuik, gehuwd met
Antje Simons
naastligger ten zuidenZoutsloot en straat
naastligger ten westenJoost Gonggrijp
naastligger ten westenRinse Wopkes
naastligger ten noordenLiemendijk
verkoperSimon Sybrens, gehuwd metloods
Janke Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoost Gonggrijp, mede-vroedschap, koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Jacob Pyters Schenk, een mooi huis en tuin, nz. Zoutsloot, ten O. v.d. Karremanspijp. Ten O. Philippus Hanekuik en erven Antje Simons, ten W. de koper en Rinse Wopkes, ten Z. die straat, ten N. de Liemendijk. Gekocht van loods Symon Sybrens x Janke Jans voor 635 cg. Zie bij 2570081 voor de verkoop.


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0302v van 15 feb 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 85Zoutsloot NZhuis
 
koperTjeerd Douwes Siderius schipper (buiten-)CG 310:10:00
huurderFoppe Heslinga c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westende erven van J. Hanekuik
naastligger ten noordende erven van J. Hanekuik
verkopergelastige voor medeparticipanten Romke Jacobsmr. verver


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-009 Zoutsloot 85Tjeerd SideriusCG 1:10:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-118Zoutsloot 85Teunis Baukes de Beer... zv Bauke de B., en Sjoerdtje Eppinga; huw Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1814, ovl 1834; gebruiker van wijk B-118, schipper; eigenaar is Tjeerd Siderius, 1814. (GAH204); T. dB. en Jetske Rienks, beide van HRL, zijnde de ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-118Zoutsloot 85Tjeerd Douwes Siderius... Mina Jesan Grindeling, kind: Catharina, geb 19 sep 1810 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1810; eigenaar van wijk B-118; gebruiker Teunes de Beer, schipper, 1814. (GAH204); kind: Catrina Tjeerds Siderius, geb 19 sep 1810, ged ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-118Zoutsloot 85Tjeerd Siderius Teunis de Beer schipper


1821 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 2 van 5 jan 1821
adressoortbedraggebruik
B-118Zoutsloot 85koopaktefl. 237huis B-118
 
verkoperLieuwe Ernst Haarsma
koperHemme van der Meulen


1827 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-118Zoutsloot 85Saakje van der Veer, overleden op 2 februari 1827vrouw van Yemke Klazes Kamminga, werkman Zoutsloot B 118, moeder van Johannes, kuipersknecht en minderjarige Klaas, Simon, Doede en Tjitske Yemkes Kamminga. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 169Zoutsloot 85Hems Johannes van der MeulenHarlingenzadelmakerhuis en erf (81 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-118Zoutsloot 85Fimke Taekes Buisman... B-101, wijk H-239, supp wijk G-402; oud 49 jaar, (vnm: Femke), geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk B-118; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-118Zoutsloot 85Gerben Oenes Advokaat... 1833, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk B-101, wijk H-239; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-118; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-118Zoutsloot 85Janke Yedes de Groot... 22 mrt 1865 HRL, huwt met Jan Mulder op 16 mei 1824 HRL, huwelijksafkondigingen 2 en 9 mei 1824, ovl wijk B-118, dv IJde Jurjens dG en Rinske Willems; BS huw 1824, ovl 1848, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk B-137; oud ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-118Zoutsloot 85Klaas Advokaatoud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-118; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-118ZoutslootGerben Advokaat38 jHarlingenm, protestant, gehuwd
B-118ZoutslootFemke Buisman49 jBolswardv, protestant, gehuwd
B-118ZoutslootKlaas Advokaat41 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-118Zoutsloot 85Jan Mulder, overleden op 31 januari 1848(Certificaat van onvermogen), 49 jr (geboren 24/8/1799), overleden Zoutsloot B 118, turfdrager, gehuwd, 6 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-118Zoutsloot 85Taede Reinders Tolsma... G-019, wijk I-014; oud 39 jaar, geb St. Jacob en wonende te HRL. 1839, moutersknecht, wijk I-019; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 169B-118 (Zoutsloot)Herke D. Roedemawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 169B-140 (Zoutsloot)Herke D. Roedemawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4832Zoutsloot 85 (B-140)Sietze Baarda


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 85P. van Vlietgardenier


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 85M. (Meintje) Koornstra wv Koornstra


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 85beeldbepalend pand6 van 10
  terug