Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 7 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Zoutsloot 7,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 7 1-037 1-042 A-134 A-300
Naastliggers vanZoutsloot 7
ten oostenZoutsloot 9
ten zuidende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 5


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 pagina 315r van sep 1630 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Zoutsloot 7Heere Hayes X..? koopt een 1/2 huis en schuitmakershelling met alle inventaris etc., op `t Eiland bij de Zoutsloot. Ten O. Jan Lieuwes, ten W. en N. de Stadsvesten. Gekocht van Heere Reins x Marij Sioerdts, voor 517 gg.


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0172v van 10 jan 1675 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 7Rapenburg, naast de in de vorige akte genoemde kamerkamer
 
koperSeerp Tjepkes burgerGG 32:07:00
naastligger ten oostende in de vorige akte genoemde kamer
naastligger ten zuidenRapenburg
naastligger ten westende in de volgende akte genoemde kamer van dr. Wilhelmus Knijff
naastligger ten noordende hof van Seerp Tjepkes
verkoperdr. Wilhelmus Knijffacademiae secrets.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoost Pieters, mr. scheepstimmerman x Bregt Wilems koopt 1/2 timmerhelling met inventaris en een 1/2 huis dat daar bijhoort, op het Eiland. Ten O. Outger Reyners en de verkopers, ten W.?, ten Z. de Zoutsloot, ten N. de Lijnbaan van Arjen Everts (Oosterbaan?) en de Stadsvesten. Gekocht van Cornelis Reyners x Theuntie Clases, voor 700 cg. N.B. Het Eiland was het gedeelte nz. Zoutsloot dat ten W. van de Bargebuurt (Zeilmakerstraat) lag.


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0096r van 25 feb 1694 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 7Zoutsloot NZ1/2 timmerhelling en huis
 
kopervroedsman Eevert Arjens Oosterbaen, gehuwd metGG 183:00:00
Sibbeltie Wigges
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:10:00
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenlijnbaan van Eevert Arjens Oosterbaen
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperBrecht Willems, weduwe van
wijlen Joost Pytersmr. scheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Arjens Oosterbaan, mede-vroedschap x Sibbeltie Wiggers koopt 1/2 timmerhelling met het bijbehorende huis, nz. Zoutsloot. Ten W. de Lijnbaan v.d. koper, ten N. de Stadsvesten. Gekocht van Brecht Willems wv Joost Pieters, mr. scheepstimmerman, en haar kinderen, voor 183 gg.


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0003r van 5 feb 1699 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 7[niet vermeld]huis met ledige plaats als helling gebruikt
 
koperJacob Abbes c.u.mr. smid GG 204:00:00
huurderHiltie Zytses
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:10:00
naastligger ten oosten?
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten noorden, eigenaar van lijnbaan
verkoperEwert Arjens Oosterbaan, gehuwd metmr. lijnslager
Sibbeltie Wigges
Joost Pytters, vorige eigenaar vd hellingmr. scheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Abbes, mr. smid, koopt een huis, bestaande uit 2 camers, met de ledige plaets die erbij hoort en die voorheen als helling werd gebruikt door Joost Pieters, mr. scheepstimmerman, als eigenaar. Ten Z. de Zoutsloot, ten N. de Stadsvesten en de Lijnbaan van de verkoper. Het is bij strijkgeld verkregen van de vroedsman en mr. lijnslager Evert Arjens Oosterbaan x Sibbeltie Wiggers voor 204 gg.


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0003v van 5 feb 1699 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 9, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenStijntie Jans


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-037 Zoutsloot 7panwerk
eigenaarSytse Claessen
gebruikerSytse Claessen
huurwaardeCG 40:00:00
aanslag huurwaardeCG 08:00:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-037 Zoutsloot 7panwerk
eigenaarSytse Claessens
huurwaardeCG 40:00:00
aanslag huurwaardeCG 08:00:00
aansl. huurw. voldaan18-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-037 Zoutsloot 7panwerk
eigenaarSytse Clasens
gebruikerSytse Clasens
huurwaardeCG 40:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:13:00


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0288v van 17 jan 1734 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 9, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westentimmerhelling


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-037 Zoutsloot 7panwerk
eigenaarWybe Gerrits
gebruikerWybe Gerrits
huurwaardeCG 40:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:13:06


1756 - reëelkohieradresgebruik
 
1-037 Zoutsloot 7panwerk
eigenaarGijsbert Sybes
huurwaardeCG 40:00:00
aanslag huurwaardeCG 07:05:06


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-042 Zoutsloot 7Jelke TjietzesCG 1:10:00leerlooyerij


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-134Zoutsloot 7Jelke Tjietses de Jongzie ook: Jekke Tjitzes; geb 1758 HRL, ovl 7 mrt 1824 HRL, hm ... , vlgs ovlakte 1 zoon; BS huw 1824; eigenaar en gebruiker van wijk A-134, koemelker, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-134Zoutsloot 7Jelke T de Jong Jelke T de Jong koemelker


1818 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51009 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 103 van 21 apr 1818
adressoortbedraggebruik
A-134Zoutsloot 7koopaktefl. 1000huis A-134
 
verkoperJelke Tjietzes de Jong
koperBauke Paulus Wiersma (te Almenum)
koperTetje Tjallings Terpstra (te Almenum)


1822 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 32 en 37 van 27 feb 1822
adressoortbedraggebruik
A-134Zoutsloot 7provisionele en finale toewijzingfl. 340huis, stalling en hornleger A-134
 
verkoperBauke Paulus Wiersma
verkoperTetje Tjallings Terpstra
koperSimon Boon


1823 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 39 en 45 van 23 apr 1823
adressoortbedraggebruik
A-134Zoutsloot 7provisionele en finale toewijzingfl. 83huis E-134
 
koperOlfert Simons Duiker


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 97Zoutsloot 7Bouwe RodenhuisHarlingenfabrikeurerf (500 m²)


1835 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 97 IJpe Bouwes RodenhuisHarlingengeamoveerd (stond eerst: zwaal)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-134Zoutsloot 7Broer Wopkes Kleinvogel... Barts vd Werf; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1836, huw 1843, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk A-134, 213; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk F-123; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-134Zoutsloot 7Jakob Baukes Wiersma... 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk A-133; oud 32 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, melktapper, wijk A-134 ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-134AchterstraatJacob B Wiersma32 jAlmenumm, protestant, gehuwd, melktapper
A-134AchterstraatBaukje T Dijkstra32 jFranekerv, protestant, gehuwd
A-134AchterstraatTjietske Wiersma20 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-134AchterstraatSietske Wiersma17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1864 - bewonersadresnaamgegevens
A-134Zoutsloot 7Baukje Thomas Dijkstra... Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk A-134; ... (alles)


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4748Zoutsloot 7 (A-300)Jacob Torenbeek


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zoutsloot 7 Pieter Frölichtimmerman
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 1000


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zoutsloot 7P. Frölich223Aann.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zoutsloot 7P. Frölich223Aann.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 7N.Bambachbootwerker


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 7H. (Hilbrand) Postma


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 7beeldbepalend pand6 van 10ca. 1860
  terug