Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 69 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Zoutsloot 69,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 69 (niet bekend) (niet bekend) B-113 (niet bekend)
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 69 2-013 2-015 B-236 B-133
Naastliggers vanZoutsloot 69
ten oostenZoutsloot 71
ten zuidende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 67


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-013 Zoutsloot 69huis
eigenaarJan Jansen Trompetter
gebruikerJan Jansen Trompetter
huurwaardeCG 25:10:00
aanslag huurwaardeCG 05:02:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-013 Zoutsloot 69huis
eigenaarJan Jansen Trompetter
huurwaardeCG 25:10:00
aanslag huurwaardeCG 05:02:00
aansl. huurw. voldaan28-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-013 Zoutsloot 69huis
eigenaarJan Jansen Trompetter
gebruikerJan Jansen Trompetter
huurwaardeCG 25:10:00
aanslag huurwaardeCG 04:05:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-013 Zoutsloot 69huis
eigenaarJan Trompetter
gebruikerTaeke Harmens
huurwaardeCG 36:10:00
aanslag huurwaardeCG 06:01:10


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-013 Zoutsloot 69wed. Foecke Harmens, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaalCG 03:00:00
2-013 Zoutsloot 69Jan Trompetter, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaalCG 05:00:00


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0238v van 23 nov 1755 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 67, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSybrand Feitema


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0184r van 13 nov 1774 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 69Zoutsloot NZ op de hoek van de Karremanstraathuis
 
koperBaltus Moltz, gehuwd metkoopmanGG 470:00:00
kopersPetronella Chemains
huurderJoost Jans CG 50:00:00
naastligger ten oostende weduwe van S. Feitema
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenHendrik Jans
verkoperAntje Gerryts, weduwe van
wijlen Rimmert Theunisscheepstimmerbaas


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0043v van 24 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 67, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erven van Willem Davids


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0016r van 18 mrt 1810 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 71, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTjalling Dirks van der Muur


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-015 Zoutsloot 69Tjalling DirksCG 2:00:00


1813 - bewonersadresnaamgegevens
B-113Zoutsloot 69Jan Brinkgeb 13 nov 1811 HRL, ovl 3 nov 1813 HRL; wijk B-113, zv Jan B., en Aaltje Jacobs; BS geb 1811, ovl 1813; ten BRINK, JAN


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-113Zoutsloot 69Jan Jansen Brink... Kerk ga1806, dopen Grote Kerk HRL 1786, BS geb 1811, ovl 1813, huw 1840, ovl 1843; gebruiker van wijk B-113, sjouwer; eigenaar is Tjall. vd Muur, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-113Zoutsloot 69Tjalling Dirks van der Muur... Lopingius; huw Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1820, huw 1825, ovl 1848; eigenaar en gebruiker van wijk B-113, sjouwer; medegebruiker Jan Jansen Brink, sjouwer, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk B-135; gebruiker ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-113Zoutsloot 69Tjalle van der Muur Tjalle van der Muur sjouwer
B-113Zoutsloot 69Jan Jansen Brink sjouwer


1820 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-113Zoutsloot 69Antje Tjallings Boorsma, overleden op 7 januari 1820vrouw van Tjalling Dirks van der Muur, winkelier (Zoutsloot B 113) (testamentair erfgenaam), geen kinderen. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-113Zoutsloot 69Taeke Klazes Kuiper, overleden op 14 november 1825zoon van Klaas Taekes Kuiper, lijndraaiersknecht (Karremanstraat B 113) en Beitske Rintjes van der Post. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-113Zoutsloot 69Lieuwkje Dirks, overleden op 17 november 1825moeder van Grietje Hendriks (vrouw van Tjalling Dirks van der Muur, rijksweger Zoutsloot B 113). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 160Zoutsloot 69Tjalling van der MuurHarlingenrijkswegerhuis en erf (146 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 160aZoutsloot 69Tjalling van der MuurHarlingenrijkswegerhuis (124 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-113Zoutsloot 69Aukje Harmensmogelijk dezelfde als hieronder vemeld; oud 62 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk B-113; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-113Zoutsloot 69Grietje Hendriks van der Veen... Berends vdV, en Lieuwkje Dirks; BS huw 1820, ovl 1848; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-113; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-113Zoutsloot 69Johannes Thomas Smidt... in 1860, zv Thomas Johannes en Dirkjen Alderts; BS huw 1824, huw 1843, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk B-113; oud 38 jaar, geb Hindeloopen en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk F-196 ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. B-113 F van der Muur stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-113KarremanstraatTjalling van der Muur65 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, s rijks weger
B-113KarremanstraatGrietje van der Veen50 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
B-113KarremanstraatAukje Harmens62 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe, naaister


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-113Zoutsloot 69Aagje Gerrits de Groot, overleden op 26 februari 184159 jr, geboren Zaandam, overleden Zoutsloot B 113, wed. Poppe Andries Meinsma, moeder van Neeltje (vrouw van Pieter Mooiman, timmermansbaas), Divertje (wed. Bauke van der Werf), winkeliersche, Itske (vrouw van Antonius G. Wielinga, varensgezel) en Anderina Poppes Meinsma, dienstmeid. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-113Zoutsloot 69Tjalling Dirks van der Muhr, overleden op 14 januari 184873 jr (geboren 28/12/1775), rijksweger, overleden Zoutsloot B 113, man van Grietje Hendriks van der Veen (erft vruchtgebruik), geen kinderen, enige testamentair erfgenaam van bloot eigendom is Hervormde Gemeente, geen ab intestato erfgenamen bekend. Saldo fl. 604,39. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-113Zoutsloot 69Grietje Hendriks van der Veen, overleden op 9 juni 184857 jr (geboren 1791), overleden Zoutsloot B 113, wed. Tjalling Dirks van der Muur, geen kinderen, enige testamentair erfgenaam is NH-gemeente. Saldo fl. 234,94. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 160B-134 (Liemendijk)Hervormde Diaconietuin
Sectie A nr. 160B-135 (Liemendijk)Hervormde Diaconietuin
Sectie A nr. 160aB-113 (Karremansstraat)Hervormde Diaconiewoonhuis


1866 - bewonersadresnaamgegevens
B-113Zoutsloot 69Antje Kreil... HRL, ovl wijk A-101, dv Gerrit Alderts K, en Jetske Tittes; BS huw 1843, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk B-113, wijk A-082; oud 40 jaar, geb Hindeloopen en wonende te HRL. 1839, wijk A-161; ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3344B-133 (Zoutsloot)Hervormde Diaconiewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3344Zoutsloot 69 (B-133)Hervormde Diaconie


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 69Joh.Jagerletterzetter
Zoutsloot 69J.Jagerschoenmaker
Zoutsloot 69K.Jagerslager


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zoutsloot 69, HarlingenZoutsloot 69 Jagerschoenmakerij


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 69M. (Maaike) de Wit


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 69rijksmonument 20762
  terug