Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 59 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Zoutsloot 59,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 59 1-103 1-145 A-159 A-166
Naastliggers vanZoutsloot 59
ten oostenZoutsloot 61
ten zuidende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 57


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-103 Zoutsloot 59huis
eigenaarwed. Jancke Tiebbes
gebruikerwed. Jancke Tiebbes
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-103 Zoutsloot 59huis
eigenaarSibren Simens
huurwaardeCG 11:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:04:00
aansl. huurw. voldaan24-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-103 Zoutsloot 59huis
eigenaarSybren Symons
gebruikerSybren Symons
huurwaardeCG 11:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:16:08


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-103 Zoutsloot 59huis
eigenaarSybren Symons
gebruikerSybren Symons
huurwaardeCG 11:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:16:10


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-103 Zoutsloot 59Sybren Symons, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaalCG 02:10:00
verhoogd sigCG 02:10:00


1756 - reëelkohieradresgebruik
 
1-103 Zoutsloot 59huis
eigenaarSybren Simons
huurwaardeCG 11:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:00:00


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0155r van 13 nov 1808 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 57, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAizo Ypey


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-145 Zoutsloot 59Eyze YpeyCG 1:00:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-159Zoutsloot 59Aiso Ypey... betaald aan de f. 10:10:0 aan de GR, op 25 apr 1793. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk A-159, sjouwer, 1814. (GAH204); woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-159Zoutsloot 59Marinus, Marten Visser... is Gerrit J. Veenstra, 1814 (GAH204); oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wafelbakker, wijk A-159; ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-159Zoutsloot 59Eiso Ypei Eiso Ypei sjouwer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 150Zoutsloot 59Heere Ages BakkerHarlingentimmerknegthuis (77 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-159Zoutsloot 59Anna Vissergeb 1810 HRL, huwt met Gerben Huisinga, (gk), A 12 mei 1850 Leeuwarden, RK; bev.reg. HRL 1851 wijk G-049; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-159; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-159Zoutsloot 59Maria Visseroud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-159; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-159ZoutslootMartinus Visser55 jHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd, wafelbakker
A-159ZoutslootMaria Visser50 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
A-159ZoutslootAnna Visser29 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
A-159ZoutslootJohanna Visser21 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
A-159ZoutslootJohannes Visser19 jDordrechtm, rooms katholiek, ongehuwd
A-159ZoutslootGeertruida Visser17 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
A-159ZoutslootYda Visser11 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-159Zoutsloot 59Stijntje Barends Kroese, overleden op 20 augustus 184122 jr (geboren 22/9/1818), dienstmeid, overleden Zoutsloot A 159, ongehuwd, dochter van Barend Roelofs Kroese, varensgezel en Antje Bettings de Boer, zuster van minderjarige Betting, Roelof en Baafke Barends Kroese. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51025 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 5 van 9 mrt 1847
adressoortbedraggebruik
A-159Zoutsloot 59koopaktefl. 123woning aan de Zoutsloot, A-159
 
verkoperBarend Roelofs Kroese
koperJohan Andries Magree (te Almenum)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 150A-159 (Zoutsloot)Bauke S. Dijkstrawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 150A-166 (Zoutsloot)Bauke Sakes Dijkstrawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 150Zoutsloot 59 (A-166)Harmen Jans van 't Vliet


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zoutsloot 59 Christiaan Broersmabootwerker
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 59Chr.Broersmabootwerker


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 59J. (Jaring) Haagsma


1970 - variaadresbronbericht
Zoutsloot 59Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1970


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 59rijksmonument 20758
  terug