Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 38 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Zoutsloot 38,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 38 1-121 1-188 A-107 A-117
Naastliggers vanZoutsloot 38
ten oostenZoutsloot 40
ten westenZoutsloot 36
ten noordende Zoutsloot


aangrenzende stegensteeg
Zoutsloot 38naamloze doorlopende steeg ten oosten


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0037v van 28 jan 1666 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 38Zoutsloot ZZ 1 huis oostelijker dan de brouwerij van de Roode Leeuw of waar deze in de wipstoel staathuis of koeschuur
 
kopermede burgemeester Bartel Cleysen Lantingh CG 400:00:00
naastliggerbrouwerij genaamd de Roode Leeuw
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHero Galama, namens- en mede erfgenaam van
wijlen Magdalena Doeckes, weduwe van
wijlen Pytter Fransenschipper (groot- en wijd-)


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0047r van 6 apr 1679 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 38Zoutsloot ZZ bij brouwerij genaamd De Roode Leeuwschuur
 
koperJelle Willems burgervoermanGG 175:00:00
kopersJan Claessen burgervoerman
naastligger ten westenJacob Tjebbes
naastligger ten oostenBaucke Fockes
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende weduwe van Focke puistermaker
naastligger ten noordenZoutsloot
verkopersde erfgenamen van oud burgemeester Bartel Cleissens Lantingh
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJelle Willems en Jan Claessen, voerlieden, kopen een ledige schuur zz. Zoutsl., bij de brouwerij 'de Roode Leeuw'. Ten O. Bauke Fockes en een steeg, ten W. Jacob Tjebbes (Popta?), ten Z. wd. Focke, puistermaker?, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van erven oud-burgemeester Bartel Cleissen Lanting, voor 175 gg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-121 Zoutsloot 38huis
eigenaarBaucke Fockes Agricola
gebruikerCarst Palsen
gebruikerAeffke Jans
huurwaardeCG 28:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:12:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-121 Zoutsloot 38huis
eigenaarBaucke Fockes
gebruikerAeffke Jans
gebruikerFolkert
huurwaardeCG 28:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:12:00
aansl. huurw. voldaan6-9-1720
opmerkingden 6 september van ... ... wegens aeffke jans hier op betaelt 2-16-0
aansl. huurw. voldaan16-9-1720
opmerkingden 16 september door de executeur 2-16-0
aansl. huurw. voldaan30-9-1720
opmerking1720 den 30 september wegens volkert broers betaelt 2-16-0


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-121 Zoutsloot 38huis
eigenaarBaucke Fockes erven
gebruikerYpe Sijes cum soc.
huurwaardeCG 28:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:13:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-121 Zoutsloot 38huis
eigenaarYpe Sijes
gebruikerHarmen IJsbrands
huurwaardeCG 13:10:00
aanslag huurwaardeCG 02:05:00


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-121 Zoutsloot 38Ype Zijes, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaalCG 06:00:00


1756 - reëelkohieradresgebruik
 
1-121 Zoutsloot 38huis
eigenaarYpe Sies
gebruikerYpe Sies c.s.
huurwaardeCG 20:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:12:12


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0296v van 22 feb 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 47, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0305v van 19 apr 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 40, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van H. J. Roust


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-188 Zoutsloot 38Jan KylCG 1:00:00stokerij


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0107r van 25 nov 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 38Zoutsloot ZZ wijk A-107pak- of wagenhuis
 
koperJan Kiel, gehuwd metkasteleinCG 100:00:00
Caatje Rudolf
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten westenJ. G. Hingst
naastligger ten zuidenJohannes van der Werff
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperBouwe Fontein


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-107Zoutsloot 38Jan Jansen Kiel... paardenstalling 1802-1803, in leven kastelein; BS huw 1826, ovl 1842; eigenaar en gebruiker van wijk A-107, wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk A-195, stalhouder, 1814. (GAH204); kind: Bauke Jans Kiel, geb 17 ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-107Zoutsloot 38Jan Kiel Jan Kiel wagenhuis


1830 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 14 van 1 mrt 1830
adressoortbedraggebruik
A-107Zoutsloot 38koopaktefl. 1100huis met tuin en woning A-107 & A-203
 
verkoperWopke Djoerds van der Stel
koperMarten Modders (gehuwd met Margaretha Hoekers)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 253Zoutsloot 38Jan KielHarlingenstalhouderstal (56 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-107Zoutsloot 38Sybrand Zwaal... beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 14 en 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 253A-107 (Zoutsloot)Sipke T. Dijkstrawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 253A-117 (Zoutsloot)Sipke T. Dijkstrawerkplaats


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 253Zoutsloot 38 (A-117)Tetje Dijkstra (vr. v. P.J. Holstein)


1962 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zoutsloot 38, HarlingenZoutsloot 38 Corelliijs


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 38beeldbepalend pand5 van 10
  terug