Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 36 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Zoutsloot 36,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 36 1-123 1-189 A-108 A-118
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 36 (niet bekend) (niet bekend) A-271 A-118
Naastliggers vanZoutsloot 36
ten oostenZoutsloot 38
ten westenZoutsloot 34
ten noordende Zoutsloot


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0037v van 28 jan 1666 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 38, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0047r van 6 apr 1679 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 38, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob Tjebbes


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-123 Zoutsloot 36hoff
eigenaarJacob Romkes
gebruikerJacob Romkes
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:08:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-123 Zoutsloot 36hoff
eigenaarJacob Romkes
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:08:00
aansl. huurw. voldaan17-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-123 Zoutsloot 36hoff
eigenaarJacob Romkes
gebruikerJacob Romkes
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:00:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-123 Zoutsloot 36hoff
eigenaarWybe Hanekuik
gebruikerWybe Hanekuik
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:00:00


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-123 Zoutsloot 36Heere Heeres, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaalCG 06:00:00


1756 - reëelkohieradresgebruik
 
1-123 Zoutsloot 36hof
eigenaarCorneles Brouwer
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:03:10


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-189 Zoutsloot 36S HingstCG 1:00:00verwerij


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0107r van 25 nov 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 38, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJ. G. Hingst


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-108Zoutsloot 36Antje Foekes... getuige bij geboorte aangifte van Wilhelmina Hendriks in 1811, en zou toen 72 jaar oud zijn, ovl wijk A-108; DTB N.H. HRL, BS geb 1811, ovl 1814, ovl 1827; kind: Grietje Martens, geb 1 nov 1772, ged 17 nov 1772 ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-108Zoutsloot 36Cornelis Feykes Zwaal... dopen Grote Kerk HRL 1801, 1809, BS geb 1811, huw 1819, ovl 1827, huw 1835; wed. C.F.Z. gebruiker wijk A-108; eigenaar is S.G. Hingst, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-108Zoutsloot 36Hendrik Gerrijts... vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 1e kwartier, no. 36 1/2, 1 mrt 1804; gebruiker van wijk A-108, blauwverwer, medegebruikers Cornelis Feykes Zwaal wed., Siebe Frieseman, varensgezel, eigenaar is S.G. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-108Zoutsloot 36Jan Tabes Klaver... Grote Kerk HRL 1809, BS geb 1811, huw 1815, huw 1820 1821 huwelijken, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk A-108, wijk B-056; gebruiker van wijk D-136, gleybakkersknegt, medegebruiker is Carel Kloppenburg, wewer, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-108Zoutsloot 36Siebe Friesemangebruiker van wijk A-108, varensgesel, medegebruiker Cornelis Feykes Zwaal wed., eigenaar J.G. Hingst, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-108Zoutsloot 36Sybrand Goukes Hingst... verdiende loon van Pieter Reins op het tighelwerk van S.H., 21 sep 1784. (GAH1115); eigenaar van wijk A-108, gebruiker is Hendrik Gerrijts, blauwverwer, medegebruiker is Cornelis Feykes Zwaal wed., Siebe Frieseman, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-108Zoutsloot 36S G Hingst Hendrik Gerryts blauwverwer
A-108Zoutsloot 36Cornelis Feykes Zwaal wed
A-108Zoutsloot 36Siebe Frieseman varensgesel


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 254Zoutsloot 36wed. en kind. Simon Stijl Hingst en mede E.Harlingenfabrikeurblauwververij (260 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-108Zoutsloot 36Aafke Gerrits Rietveld... huw 1836, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk A-096; oud 34 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk A-108; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-108Zoutsloot 36Hendrik E Drijfhoutoud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-108; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-108ZoutslootHendrik E Drijfhout35 jHarlingenm, protestant, gehuwd
A-108ZoutslootAafke G Rietveld34 jSneekv, protestant, gehuwd
A-108ZoutslootDouwe Drijfhout10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-108Zoutsloot 36Rein Everts Strandstra, overleden op 6 september 184252 jr, arbeider, geboren Pingjum, overleden Zoutsloot A 108, man van Rinske van der Tol, vader van minderjarige Pietje, Geertje en Aaltje Reins Strandstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-108Zoutsloot 36Geert Rinses de Vries, overleden op 7 augustus 18465 mnd (geboren 26/3/1846), overleden Zoutsloot A 108, zoon van Rinse Gerrits de Vries, wagenmakersknecht en Rinske Geerts van der Bos, broer van minderjarige Catharina, Elisabeth en Gerritje Geerts de Vries. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-271Zoutsloot 36Rinse van Baren... wijk G-437; oud 45 jaar, geb Workum (!) en wonende te HRL. 1839, verver- en glasemaker, wijk D-042; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2766A-271 (Zoutsloot)Douwe de Haanwoonhuis
Sectie A nr. 2766B-177 (Noorderwal)Jan S. IJzenbeekwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2766A-118 (Zoutsloot)Douwe de Haanwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2766Zoutsloot 36 (A-118)Jacobjen Baijma (wed. D. de Haan)


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 36J.Nautawerkman


1936 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Zoutsloot 36, HarlingenZoutsloot 36Jac. Antonisseschildersbedrijf


1970 - variaadresbronbericht
Zoutsloot 36Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1970


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 36beeldbepalend pand7 van 10
  terug