Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 33 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Zoutsloot 33,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 33 1-061 1/4 1-097 A-145 A-153
Naastliggers vanZoutsloot 33
ten oostenZoutsloot 35
ten zuidende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 31


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-061 Zoutsloot 33huis
eigenaarHylcke Douwes Hanekuik
gebruikerCoert Jansen
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:08:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-061 Zoutsloot 33huis
eigenaarHylcke Douwes
gebruikerCoert Jansen
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:08:00
aansl. huurw. voldaan2-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-061 Zoutsloot 33huis
eigenaarHylke Douwes
gebruikerCoert Jansen
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:00:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-061 Zoutsloot 33huis
eigenaarEvert Hanekuik
gebruikerCoert Jansen
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:00:00
 
1-061 /2Zoutsloot 33kamer
eigenaarJan Gerlofs
gebruikerJan Gerlofs
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:10:00
 
1-061 /3Zoutsloot 33huis
eigenaarSymon Jansen q.q.
gebruikerSjoerd Jansen
huurwaardeCG 22:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:13:06
 
1-061 /4Zoutsloot 33huis
eigenaarJacob Folkerts
eigenaarSierk Folkerts
gebruikerAntie Pieters
huurwaardeCG 28:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:13:06
 
1-061 /5Zoutsloot 33woning
eigenaarJan Gerlofs
gebruikerPieter Harmens
huurwaardeCG 14:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:06:10


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-061 Zoutsloot 33Coert Jansen, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaalCG 10:00:00
1-061 /4Zoutsloot 33Gerben Douwes, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaalCG 05:00:00


1756 - reëelkohieradresgebruik
 
1-061 Zoutsloot 33huis
eigenaarwed. Evert Hanekuik
gebruikerCoert Janzen
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:03:10
 
1-061 /2Zoutsloot 33kamer
eigenaarJan Gerlofs
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:14:08
 
1-061 /3Zoutsloot 33huis
eigenaarEngel Alberts Klinker
gebruikerJan Clazen
huurwaardeCG 24:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:07:04
 
1-061 /4Zoutsloot 33huis
eigenaarwed. Philip Hanekuik c.s.
gebruikerN. N.
huurwaardeCG 28:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:01:12
 
1-061 /5Zoutsloot 33woninge
eigenaarJan Gerlofs
gebruikerPyter Harmens
huurwaardeCG 14:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:10:14


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-097 Zoutsloot 33Reinder Jans ParkCG 0:10:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-145Zoutsloot 33Jacob Ykes Wijga... huw 1812, huw 1814, huw 1817, ovl 1830, ovl 1834, ovl 1836, ovl 1837 1839 overlijdens, ; gebruiker wijk A-145, rogmolenaar; eigenaar is Reinder J. Park erven, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-245, ledig plek ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-145Zoutsloot 33Reinder Jans Park... leven schipper; huw Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1811, huw 1812, ovl 1839; erven R.J.P. eigenaar van wijk A-145; gebruiker Jacob IJkes Wijga, rogmolenaar, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-145Zoutsloot 33Reinder J Park ervenJacob Ykes Wijga rogmolenaar


1830 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-145Zoutsloot 33Jacob Ykes Wijga, overleden op 27 augustus 183062 jr, rogmolenaar (samen met Inne Innes Wijga), wednr. NN, man van NN (Zoutsloot A 145), vader van Barend, idem, Sibbeltje (vrouw van Rinke Oorthuis, idem) en Grietje Jacobs Wijga (wed. Klaas de Beer) (allen uit 1e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 124Zoutsloot 33wed. Jacob IJkes Wijga en mede E.Harlingenmolenaarschehuis (104 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-145Zoutsloot 33Johanna van Bachum... BS ovl 1839, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk A-146, 245; oud 64 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-145; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-145Zoutsloot 33Klaaske Dekkergeb 1806 HRL, ovl 13 nov 1859 HRL, ongehuwd, dv Jacob Sijbes D, en Johanna van Bagchum; BS ovl 1859; bev.reg. HRL 1851 wijk A-146; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-145; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-145Zoutsloot 33Martinus Hermanus ten Brug... Franeker 1834, zv Hermanus tB, en Antje Feikes; BS Franeker huw 1834, BS ovl 1859; bev.reg. HRL 1851 wijk A-145, wijk G-345; oud 34 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, tabakskerver, wijk G-331; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-145Zoutsloot 33Regina Jacobs Velthuis... te HRL, dv Jacob Gerbens V, en Foekje Dirks; BS Franeker huw 1834, BS ovl 1881, bev.reg. HRL 1851 wijk A-145, wijk F-042 wijk G-345; oud 33 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk G-331; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-145Zoutsloot 33Rimke Wopkes Kleinvogel... K, en Trijntje Klazes de Beer; BS huw 1827, ovl 1839; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-145; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-145Zoutsloot 33Sientje Dirks van Akkeren... Jacobs vA., Japikje Aukes Meyer; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1838, ovl 1887, bev.reg. HRL 1851 wijk A-145, 180; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-109; ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-145Zoutsloot 33Aukje Maria Arends van Bagchum, overleden op 5 april 183969 jr, geboren Leeuwarden, overleden Zoutsloot A 145, wed. Jacob Ykes Wijga (wednr. NN), zuster van Johanna (wed. Jacob Sybes Dikker) (enige testamentair erfgenaam) en wijlen Migchiel Arends van Bagchum (legaat elk fl. 100,- voor zijn 6 niet met name genoemde kinderen). Saldo fl. 1.506,49. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-145ZoutslootJohanna van Bachum64 jHarlingenv, protestant, weduwe
A-145ZoutslootRimke W Kleinvogel39 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-145ZoutslootBroer R Kleinvogel7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-145ZoutslootJacob Kleinvogel6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-145ZoutslootJohanna Kleinvogel9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-145ZoutslootAukje Kleinvogel3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-145ZoutslootKlaaske J Dekker39 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 124A-145 Jacob IJges Wijgavan voren vernieuwd en verbeterd


1847 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 124 Hendrik Komsteen geheel nieuw onderwerk en verfraaid


1852 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-145Zoutsloot 33Sied Eedes Park, overleden op 22 september 1852geboren 10/4/1852, zoon van Eede Park, schipper (Zoutsloot A 145) en Geertje de Wit, broer van minderjarige Itje, Grietje en Wikje Eedes Park. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 124A-145 (Zoutsloot)Sijtze Cornelis Beidschatwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3456A-153 (Zoutsloot)Sijtze Cornelis Beidschatwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3456Zoutsloot 33 (A-153)erv. Sietze C. Beidschat


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zoutsloot 33 Cornelis Boonstramachinist
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 900


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 33C.Boonstramachinist n.t.m. (gep.)


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 33L.J. (Luitjen) Penning


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 33beeldbepalend pand7 van 10
  terug