Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 31 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Zoutsloot 31,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 31 1-061 1/4 1-096 A-144 A-152
Naastliggers vanZoutsloot 31
ten oostenZoutsloot 33
ten zuidende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 29


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-061 Zoutsloot 31huis
eigenaarHylcke Douwes Hanekuik
gebruikerCoert Jansen
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:08:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-061 Zoutsloot 31huis
eigenaarHylcke Douwes
gebruikerCoert Jansen
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:08:00
aansl. huurw. voldaan2-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-061 Zoutsloot 31huis
eigenaarHylke Douwes
gebruikerCoert Jansen
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:00:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-061 Zoutsloot 31huis
eigenaarEvert Hanekuik
gebruikerCoert Jansen
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:00:00
 
1-061 /2Zoutsloot 31kamer
eigenaarJan Gerlofs
gebruikerJan Gerlofs
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:10:00
 
1-061 /3Zoutsloot 31huis
eigenaarSymon Jansen q.q.
gebruikerSjoerd Jansen
huurwaardeCG 22:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:13:06
 
1-061 /4Zoutsloot 31huis
eigenaarJacob Folkerts
eigenaarSierk Folkerts
gebruikerAntie Pieters
huurwaardeCG 28:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:13:06
 
1-061 /5Zoutsloot 31woning
eigenaarJan Gerlofs
gebruikerPieter Harmens
huurwaardeCG 14:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:06:10


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-061 Zoutsloot 31Coert Jansen, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaalCG 10:00:00
1-061 /4Zoutsloot 31Gerben Douwes, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaalCG 05:00:00


1756 - reëelkohieradresgebruik
 
1-061 Zoutsloot 31huis
eigenaarwed. Evert Hanekuik
gebruikerCoert Janzen
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:03:10
 
1-061 /2Zoutsloot 31kamer
eigenaarJan Gerlofs
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:14:08
 
1-061 /3Zoutsloot 31huis
eigenaarEngel Alberts Klinker
gebruikerJan Clazen
huurwaardeCG 24:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:07:04
 
1-061 /4Zoutsloot 31huis
eigenaarwed. Philip Hanekuik c.s.
gebruikerN. N.
huurwaardeCG 28:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:01:12
 
1-061 /5Zoutsloot 31woninge
eigenaarJan Gerlofs
gebruikerPyter Harmens
huurwaardeCG 14:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:10:14


1765 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Zoutsloot 31 (Hannemahuis), HarlingenZoutsloot 31 (Hannemahuis)B, I G;B, A RI.G.B
A.R.B
1765
Afkomstig uit het pand Zoutsloot 31.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-084 Zoutsloot 31Gerrit Gerrits
1-084 1/2Zoutsloot 31Reinder Swart


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-096 Zoutsloot 31Reinder A SwartCG 1:00:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-144Zoutsloot 31Reinder Jans Swart... Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 54:0:0 ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-144Zoutsloot 31Reinder Swart Reinder Swart oud schipper


1824 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51013 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 120 en 128 van 29 sep 1824
adressoortbedraggebruik
A-144Zoutsloot 31provisionele en finale toewijzingfl. 560huis A-144
 
verkoperSimon Jacobs van Loon
verkoperGerrit Johannes van Temmen
verkoperAaltje Reinders Kronenburg
verkoperKlaas Reinders Kronenberg
verkoperJoris Reinders Kronenberg
koperBroer Remkes de Vries


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 123Zoutsloot 31Broer Remkes de VriesHarlingenkoopvaardij kapiteinhuis en erf (240 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-144Zoutsloot 31Eke J Posthumusoud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-144; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-144Zoutsloot 31Grietje Klaver... ovl wijk H-001, Rooms Katholiek, dv Marten K, en Elisabeth Visser; BS ovl 1865; bev.reg. HRL 1851 wijk A-144, wijk D-156, wijk H-001; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-148; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-144Zoutsloot 31Jacob Everts de Boer... H. Molenaar, 1814. (GAH204); oud 53 jaar, geb Pingjum en wonende te HRL. 1839, policiebediende, wijk A-144; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-144Zoutsloot 31Marten Ypes Bos... leyker 1820, zv IJpe B., en Stijntje Hilbrands; BS huw 1820, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk D-156, wijk A-144; oud 49 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk A-148; VT1839; M.Y.B. eigenaar van perceel nr. ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. A-144 Jacob de Boer stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-144ZoutslootJacob E de Boer53 jPingjumm, protestant, gehuwd, policiebediende
A-144ZoutslootEke J Posthumus50 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-144ZoutslootJan de Boer24 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, zeevarende
A-144ZoutslootEvert de Boer19 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, zeevarende
A-144ZoutslootDouwe de Boer8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-144ZoutslootJanke de Boer22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd, naaister


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-144Zoutsloot 31Eelkje Jans Postema, overleden op 10 februari 184758 jr (geboren 14/1/1789), overleden Zoutsloot A 144, vrouw van Jacob Everts de Boer, justitiedienaar, moeder van Jan, zeeman, Janke (vrouw van Hielke de Vries, schoenmaker) en minderjarige Douwe Jacobs de Boer. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 123A-144 (Zoutsloot)Douwe J. de Boerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 123A-152 (Zoutsloot)Douwe Jans de Boerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 123Zoutsloot 31 (A-152)Douwe de Boer


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 31P.Vlietstraexportslager


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 31E. (Egbert) Meijer
  terug