Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 21 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Zoutsloot 21,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 21 1-052 (niet bekend) A-139 A-252
Naastliggers vanZoutsloot 21
ten oostenZoutsloot 23
ten zuidende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 19


aangrenzende stegensteeg
Zoutsloot 21Bargebuurtspoortje ten oosten


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-052 Zoutsloot 21kamer
eigenaarDirk Lieuwes
gebruikerAlbertie Alberts
huurwaardeCG 09:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:16:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-052 Zoutsloot 21kamer
eigenaarDirk Lieuwes
gebruikerAlbertie Alberts
huurwaardeCG 09:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:16:00
aansl. huurw. voldaan12-6-1720


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0078v van 2 sep 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 21Zoutsloot het Eilandhuis+stallingen+kamers
 
koperLivius Prigge kapitein bij de AdmiraliteitCG 164:00:00
huur (10 jaar a koper)
naastligger ten oostenverschillende kamers
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten westenperk vankoopman
naastligger ten noordenperk vankoopman
verkoperSimon Fokkeskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLivius Prigge, capitein ter zee bij de Admiraliteit., koopt een huis of stal c.a. op het Eiland nz. Zoutsloot. Ten O. verscheidene camers, ten W. en N. het perk van Auke Jans Bakker?, ten Z. de straat en Zoutsloot. Gekocht van Simon Fokkes, voor 164 cg.


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-052 Zoutsloot 21huis
eigenaarDirk Lieuwes
gebruikerDirk Lieuwes
huurwaardeCG 09:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:10:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-052 Zoutsloot 21huis
eigenaarDirk Lieuwes
gebruikerDirk Lieuwes
opmerking1731 insolvent verclaart 9:--:--


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0131v van 14 okt 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 23, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet Poortje


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0111v van 19 jun 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 21Zoutsloot NZ [staat: hoek van het Poortje bij de Bargeburenspijp]woning
 
koperJelle Ottes, gehuwd metschipper (schuit-)CG 270:00:00
Aafke Jans
naastligger ten oostenBargebuurtspoortje
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westende stal van Prigge kapitein
naastligger ten noordenDirk Ypkes
verkoperLolke Beerns, gehuwd metmetselaar
Grytje Jans


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-052 Zoutsloot 21Tjerk Jans, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaalCG 06:00:00


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0144r van 27 jun 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 21Poortje, op de hoek van 't, bij de Bargebuurtspijphuis
 
koperAnske Sybes, gehuwd metCG 270:00:00
Hylkien Joosten
naastligger ten oostenBargebuurtspoortje [staat: de ingeng van het Poortje]
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westende stal van Prigge kapitein
naastligger ten noordenDirk Ypkes
verkoperAefke Jans, weduwe van
wijlen Jelle Ottesschipper (schuit-)
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnske Sybes x Hylkjen Joosten kopen huis c.a. op de hoek van het poortje bij de Bargebuirtspijp, bewoond door de verkoperse. Geen grondpacht. Ten O. de ingang van het poortje, ten Z. de straat en Zoutsloot, ten W. de stal van capt. Prigge, ten N. Dirk Ypkes. Verkoperse is Aefke Jans en haar wijlen man Jelle Ottes, in leven schuitschipper, voor 270 cg.


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0190r van 16 jan 1752 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 21Zoutsloot bij de Bargeburenhuis
 
kopervroedsman Taeke Stephanus koopmanGG 243:07:00
naastligger ten oostenAnske Sybes
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westende weduwe van Jan Annes Huidekoper
naastligger ten noordende weduwe van Jan Annes Huidekoper
verkopervrouw Tytzia Prigge, gehuwd met
de heer Gerard Luppusoud luitenant
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTaeke Stephanus, coopman en mede-vroedschap, koopt een huis op de Zoutsloot omtrent de Bargebuiren, door hem als stokerij gebruikt voor 30 gg per jaar. Ten O. Anske Sybes, ten Z. de Zoutsloot, ten W. en N. Jan Annes Huidekoper wd. Gekocht van Titia Prigge x Gerard Luppes, oud-luitenant, voor 143 gg. en 7 st.


1756 - reëelkohieradresgebruik
 
1-052 Zoutsloot 21kamer
eigenaarTjerk Jansz
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:03:10


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0254v van 6 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 21bij de Bargebuurtspijp op de hoek van 't Poortjewoning
 
koperburgemeester Taeke Stephani GG 98:07:00
huurderde weduwe van Jelle Ottes
naastligger ten oostenPoortje of steeg
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenburgemeester Taeke Stephani
naastligger ten noordende weduwe van Paulus Jans
verkopervroedsman Claas van Velzen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTaeke Stefani, burgemeester, koopt een woning etc. op de hoek van de Bargebuurtspijp, op de hoek van `t Poortje, bewoond door wd. Jelle Ottes. Ten O. die steeg, ten W. de koper, ten Z. de straat, ten N. wd. Paulus Jans. Gekocht van Claas van Velzen, mede-vroedschap, voor 98 gg., te betalen aan zijn crediteuren (genoemd.).


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0230r van 1 sep 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 21Zoutsloot NZ [staat: Bargebuurtspijp op de hoek van het poortje]woning
 
koperRoelof Tjerks bontweverGG 116:00:00
huurderWytze Andries CG 24:00:00
naastligger ten oostenBargebuurtspoortje
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westende verkopers
naastligger ten noordenAge Johannes
naastligger ten noordenWtbe Johannes
verkopervroedsman Stephanus T. Stephanikoopman
verkoperAnne T. Stephanikoopman
Antje T. Stephani, weduwe van
wijlen Syds Benjamins Schaaf
verkoperHylkjen T. Stephani, gehuwd metGroningen
Harmanus RasschencommiesGroningen
verkoperAafken T. Stephani, gehuwd met
Harmanus Ratsma, kinderen en erfgenamen vanmr. horlogemaker
wijlen burgemeester Taeke Stephani, gehuwd met
wijlen Trijntje Annes


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0030v van 17 jan 1808 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 21Bargebuurt, wijk A-139 straat van de Noorderhaven naar dehuis
 
koperCornelis Teewes, gehuwd metCG 500:00:00
Antje Jans van der Mey
naastligger ten oostende erven van Jan D. Zeilmaker
naastligger ten zuidenstraat, algemene
naastligger ten westenstraat, algemene
naastligger ten noordenRuurd Hendriks
verkoperItske Hilles, weduwe van
wijlen Andries van Ziegen


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-139Zoutsloot 21Jacob Everts de Boer... de B., en Janke Jacobs; BS geb 1813, huw 1814, huw 1816, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk B-010, wijk A-139; gebruiker van wijk A-147, stalknegt; eigenaar is Simon H. Molenaar, 1814. (GAH204); oud 53 jaar, geb ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-139Zoutsloot 21Jan Wytses Vettevogel... dec 1781. (GAH1113); id. f. 75:12:0, kwit. no. 1, 11 dec 1782. (B1 114); erven J.W.V. eigenaar van wijk A-139; gebruiker Marijke Hendriks, kleine negotie, 1814. (GAH204); id. van wijk A-148; gebruikers Jan Tjebbes de ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-139Zoutsloot 21Marijke Hendriksgebruiker van wijk A-139, kleine negotie, eigenaar is Jan W. Vettevogel erven, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-139Zoutsloot 21Jan W Vettevogel ervenMarijke Hendriks kleine negotie


1823 - variaadresbronbericht
Zoutsloot 21Leeuwarder Courant 15 aprilMr. JACOB HANEKUIJK, Notaris te Harlingen, zal aldaar, op Woensdagen den 23 en 30 April 1823, telkens des avonds ten 7 uren precies, in het heeren Logement, ten huize van den kastelein H. Winter, aldaar, ten overstaan van den heer vrederegter van het Kanton Harlingen, publiek presenteren te verkoopen: Eene HUIZINGE cum annexis, voormaals bekend onder den naam van het half gemaakte schip, staande aan de Stadsvesten omtrent de Bildpoorts Molen te Harlingen, in wijk A, no. 139; dadelijk te aanvaarden.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 98Zoutsloot 21Lolke Sybrens ZwaalHarlingentimmermanhuis (32 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-139Zoutsloot 21Almtje Dirks Blank... HRL, huwt met Simon Petrus Wink, N.H., dv Dirk B., en Jetske ... ; BS ovl 1854; bev.reg. HRL 1851 wijk A-139, wijk H-205; oud 40 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk C-197; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-139Zoutsloot 21Simon Petrus Wink... (2x gk), 1842, zv Willem W, en Catharina Heringa; BS huw 1842 1858 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-139, wijk B-129, wijk E-151, wijk H-205; oud 46 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, kastelein, wijk ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-139Zoutsloot 21Tjietske Abrahams de Ruiter... Pieters; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1828, ovl 1838, huw 1854, ovl 1886, bev.reg. HRL 1851 wijk A-139, 178, 179, wijk F-036; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-177; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. A-139 L S Zwaal stemgerechtigde


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-139Zoutsloot 21Freerk Dirks Waringageb 29 mei 1807 Oldeboorn, huwt met Cornelia Heeringa, (gk), commies, N.H., Vst 29 mrt 1854 uit Workum, A 3 dec 1856 Sneek met gezin; bev.reg. Ha18 51 wijk A-139, wijk G-005, 245


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 98A-139 (Zoutsloot)Hemmes van der Meulenwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 98A-273 (Bargebuurtspoort)Wijke Horjuswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5012Zoutsloot 21 (A-252)Jacob Torenbeek


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 21P.Torenbeekvisscher


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 21R. (Reitze) Elsinga
  terug