Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 20 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Zoutsloot 20,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 20 1-064 1-106 A-124 A-137
Naastliggers vanZoutsloot 20
ten oostenZoutsloot 22
ten westenZoutsloot 18
ten noordende Zoutsloot


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-064 Zoutsloot 20
eigenaarHans Isaax
gebruikerHans Isaax
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-064 Zoutsloot 20
eigenaarHans Isaax
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpauper


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-064 Zoutsloot 20huis
eigenaarwed. Doede Jansen
gebruikerJop Jansen
huurwaardeCG 28:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:13:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-064 Zoutsloot 20huis
eigenaarAlbertie Alberts
gebruikerAlbertie Alberts
huurwaardeCG 14:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:06:10
 
1-064 /2Zoutsloot 20huis
eigenaarHarmen Warners c.s.
gebruikerAlbertie Alberts
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-064 /2Zoutsloot 20Harmen Warners, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaalCG 06:00:00


1756 - reëelkohieradresgebruik
 
1-064 Zoutsloot 20huis
eigenaarwed. Gerryt Joosten
huurwaardeCG 14:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:10:14
 
1-064 /2Zoutsloot 20huis
eigenaarHarmen Warners c.s.
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:05:06


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0145r van 10 okt 1802 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 22, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-093 Zoutsloot 20Herke J van der Meij, 26 jaar, gehuwdschuitschipper


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-106 Zoutsloot 20Herke J van der MeyCG 0:10:00


1811 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0132v van 2 feb 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 18, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenWopke Remkes


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-124Zoutsloot 20Bote F Bijlsmagebruiker van wijk A-124, timmerknegt; eigenaar is vrouw van Wopke R. Kleynvogel, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-124Zoutsloot 20Wopke Rimkes Kleynvogel... Kerk HRL 1803, 1806, 1810, BS huw 1813, huw 1827, huw 1826, ovl 1850; vrouw W.R.K. eigenaar van wijk A-124, gebruiker is Bote F. Bijlsma, timmerknegt, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk D-025, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-124Zoutsloot 20Wopke Remkes Klijnvogel vrouwBote F Bijlsma timmerknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 277Zoutsloot 20wed. Wopke Rimkes KleinvogelHarlingenhuis (42 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-124Zoutsloot 20Johannes Ymkes Kamminga... in 1878, zv IJmke Klases K, en Saakje vd Veer; BS huw 1830, huw 1836, ovl 1878, bev.reg. Ha18 51 wijk A-124; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk A-128; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-124Zoutsloot 20Klaas Jeltes van der Ley... 1836, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk A-120; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk A-124; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-124Zoutsloot 20Wietske Herkes van der Mey... 1801, BS huw 1836, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk A-120; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-124; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-124ZoutslootKlaas van der Ley34 jHarlingenm, protestant, gehuwd, metzelaar
A-124ZoutslootWytske van der Mey36 jHarlingenv, protestant, gehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-124Zoutsloot 20Jenne Douwes de Roos... en Antje Dirks (Wijngaarden); dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1830, ovl 1888, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 277A-124 (Zoutsloot)wed. W.R. Kleinvogelwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 277A-137 (Zoutsloot)Cornelis Roozendaalwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5273Zoutsloot 20 (A-137)Jacob H. Zuidema


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zoutsloot 20 Jacob H. Zuidemameesterkn. st. houtz.
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 800


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 20J. de Boersigarenfabrikant


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 20A.M. (Auke) Quarre


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 20beeldbepalend pand6 van 10
  terug