Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 123 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Zoutsloot 123,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 123 2-178 2-209 D-063 D-061
1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0212v van 18 dec 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 123Keijsersgrachthuis
 
koperHendrick Ellerts c.u.mr. schoenmaker ende trekschipperGG 463:00:00
naastligger ten oostenZoutsloot
naastligger ten zuidenReyner Gijsberts Fontein
naastligger ten westenKeijsersgracht
naastligger ten noordenJan Taedes mr. timmerman
huurderAlbert Jansen c.u.
verpachter grondde Stad HarlingenCG 2:00:00
verkoperElisabeth Christoffels, weduwe van
wijlen gedeputeerde staat van Friesland en burgemeester Ewout Jetses Steensma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaReyner Gijsberts Fontein koopt, na niaar tegen mr. schoenmaker en trekschipper Hendrick Ellerts c.u., een huis op de keysersgracht [William Boothstraat].


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-178 Zoutsloot 123soutkeet
eigenaarWybe Gerrits
gebruikerWybe Gerrits
huurwaardeCG 200:00:00
aanslag huurwaardeCG 40:00:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-178 Zoutsloot 123keet
eigenaarWybe Gerrits
huurwaardeCG 200:00:00
aanslag huurwaardeCG 40:00:00
aansl. huurw. voldaan3-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-178 Zoutsloot 123keeth
eigenaarWybe Gerrits
gebruikerWybe Gerrits
huurwaardeCG 200:00:00
aanslag huurwaardeCG 33:06:08


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-178 Zoutsloot 123soutkeet
eigenaarburgemr. Menalda
gebruikerburgemr. Menalda
huurwaardeCG 200:00:00
aanslag huurwaardeCG 33:06:10


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-209 Zoutsloot 123Jacobus HannemaCG 2:00:00keet


1813 - bewonersadresnaamgegevens
D-063Zoutsloot 123Dirkje Hendriksgeb 1737 HRL, ovl 20 sep 1813 HRL; wijk D-063; BS ovl 1813


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-063Zoutsloot 123Doopsgezinde Gemeente diaconiehuis
D-063Zoutsloot 123Oud Adres: Zoutsloot 123
D-063Zoutsloot 123Oud Adres: Zoutsloot 123A


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 756Zoutsloot 123Sjoerd Jacobus HannemaHarlingenzoutziederzoutfabriek en erf (490 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-063Zoutsloot 123Andele Hendriks de Vries... en Trijntje Andeles; BS huw 1815, ovl 1846; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk D-063; VT1839; Wij Ondergetekenden Hendrik Jelles de Vries, Scheepstimmermansknegt, en Trijntje Andeles, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-063Zoutsloot 123Antie Pieters Dubois... en Antje IJntes; BS huw 1815, ovl 1846, ovl 1878; oud 46 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk D-063; VT1839; Wij Ondergetekenden Hendrik Jelles de Vries, Scheepstimmermansknegt, en Trijntje Andeles, ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-063ZoutslootAndele de Vries45 jHarlingenm, protestant, gehuwd, pakhuisknegt
D-063ZoutslootAntie Dubois46 jFranekerv, protestant, gehuwd
D-063ZoutslootPieter de Vries17 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-063ZoutslootJelle de Vries12 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-063ZoutslootTrijntie de Vries14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-063ZoutslootGeertje de Vries7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-063ZoutslootHenderika de Vries2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1844 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51022 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 10 en 15 van 13 mrt 1844
adressoortbedraggebruik
D-063Zoutsloot 123provisionele en finale toewijzingfl. 1600pakhuis met knechtswoningen, genaamd Schotland, D-062 en D-063
 
verkoperMichiel Goslings
verkoperSimon Bernelot Moens
koperFrederik Langenhorst


1844 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51022 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 16 van 30 mrt 1844
adressoortbedraggebruik
D-063Zoutsloot 123koopaktefl. 1600pakhuis met knechtswoning c.a. genaamd schotland, D-062 en D-063
 
verkoperFredrik Langenhorst
koperMinne Baukes van Smeden
koperJan Dirks Wiersma
koperJan Wijnalda
koperFrederik Speelziek


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-063Zoutsloot 123Botje Douwes van der Schaaf... Teunes Houtsma, Vst mei 1855 uit Leeuwarden, N.H., vol. wijk D-002; BS ovl 1868; bev.reg. HRL 1851 wijk D-063, wijk H-089, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-063Zoutsloot 123Ybeltje van Leer... ovl wijk D-056, dv Tjeerd Jans vL, en Trientje Clases; BS huw 1841, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 756D-061 (Zoutsloot)Leendert Hannema en mede eig.pakhuis en zoutkeet


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3113D-061 (Zoutsloot)Afgescheiden Christelijke Gemeentewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3113Zoutsloot 123 (D-061)Gereformeerde Kerk


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zoutsloot 123 Dirk van Wierkoster Ger. kerk en darmenzouter
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 600


1956 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Zoutsloot 123, HarlingenZoutsloot 123Fred. Willekes & zonentimmerlieden en aannemers
  terug