Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 113 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Zoutsloot 113,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 113 2-030 2-001 B-213 B-154
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 113 2-173 2-200 D-059 D-058
Naastliggers vanZoutsloot 113
ten oostenZoutsloot 115
ten zuidende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 111


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-030 Zoutsloot 113huis en panwerk
eigenaarCasper Brinkman
gebruikerCasper Brinkman
huurwaardeCG 36:00:00
aanslag huurwaardeCG 07:04:00
 
2-173 Zoutsloot 113huis
eigenaarheeren van de Leeningbank
gebruikerJan Rienx
huurwaardeCG 07:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:08:00
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpachtCG 02:02:00
aanslag grondpachtCG 00:10:08


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0262r van 1 mrt 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 115, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenZoutsloot


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-030 Zoutsloot 113huis en estrikwerk
eigenaarC. Brinkman
huurwaardeCG 36:00:00
aanslag huurwaardeCG 07:04:00
aansl. huurw. voldaan14-6-1720
 
2-173 Zoutsloot 113huis
eigenaarjuffr. Baron
gebruikerJan Rienx
huurwaardeCG 07:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:08:00
aansl. huurw. voldaan24-5-1720
grondpachtCG 02:02:00
aanslag grondpachtCG 00:10:08
grondpacht aan Harmen Douwes
aansl. grondp. voldaan14-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-030 Zoutsloot 113huis en estrikwerk
eigenaarC. Brinkman
gebruikerC. Brinkman
huurwaardeCG 36:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:00:00
 
2-173 Zoutsloot 113huis
eigenaarjuffr. Baroni
gebruikerjuffr. Baroni
huurwaardeCG 07:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:03:00
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpachtCG 02:02:00
aanslag grondpachtCG 00:08:12


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0035r van 21 okt 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 115, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenstraat


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-030 Zoutsloot 113huis en estrikwerk
eigenaarRobbert Rovel
eigenaarSybrand Feytema
gebruikerRobbert Rovel
gebruikerSybrand Feytema
huurwaardeCG 36:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:00:00
 
2-173 Zoutsloot 113huis
eigenaarM. van Woensel
gebruikerM. van Woensel
huurwaardeCG 07:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:03:06
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpachtCG 02:02:00
aanslag grondpachtCG 00:08:06


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-173 Zoutsloot 113Pieter Willems, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaalCG 10:00:00


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0177v van 13 jan 1782 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 115, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenstraat


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-001 Zoutsloot 113P de BoerCG 2:10:00panwerk


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-059Zoutsloot 113Johannes Tjebbes van der Meulen... D-041, zadelmakerij, 1814. (GAH204); id. van wijk D-042, zadelmaker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-059; wagenmakerij van Rients van der Meulen, 1814 (GAH204); id. van wijk D-119, wagenhuis, 1814. (GAH204); J. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-059Zoutsloot 113Rients van der Meulen... huw 1814, ovl 1817; eigenaar en gebruiker van wijk D-040, wagenmaker, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk D-059, wagenmakerij; eigenaar is Johannes vd Meulen, 1814. (GAH204); geb 25 feb 1791, ged 13 mrt 1791 Grote Kerk ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-059Zoutsloot 113Johannes van der Meulen Rients van der Meulen wagenmakerij
D-059Zoutsloot 113Oud Adres: Zoutsloot 117


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 177Zoutsloot 113Gerrit Paules de Boer en mede E.Harlingenfabrikeurpannenfabriek en erf (780 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 760Zoutsloot 113Jacob Yedes HettemaHarlingenwagenmakerpakhuis en erf (82 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-059Zoutsloot 113Neeltje Velthuis... 1810 HRL, ovl 8 mei 1886 HRL, huwt met Jan Kooy, zij wordt ook genoemd als Veldman, (bevr HRL 1851 wijk D-059, wijk G-095), Rooms Katholiek, dv Johannes V, en Elisabeth Willems Rink; BS ovl 1886; bev.reg. HRL 1851 ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 760D-059 (Zoutsloot)Jacob IJdes Hettemabergplaats


1873 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50050 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 46 van 4 mrt 1873
adressoortbedraggebruik
B-213Zoutsloot 113koopaktefl. 2500huizinge, schuur en stalling B-213
 
verkoperYbe Bolman
verkoperPetrus Lodewijk Petrusz Mirande
koperYnze Wiersma


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3178*B-153 (Zoutsloot)IJnze Wiersmawoonhuis
Sectie A nr. 3178*B-154 (Zoutsloot)IJnze Wiersmawoonhuis
Sectie A nr. 760*D-058 (Zoutsloot)Taeke Hettemapakhuis
Sectie A nr. 760*D-070 (Zoutsteeg)Taeke Hettemawoonhuis
Sectie A nr. 760*D-071 (Zoutsteeg)Taeke Hettemawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3178Zoutsloot 113 (B-154)Sjoerd P. van Veen


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zoutsloot 113 Jan S. Agemamelktapper
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 1300


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 113J.Agemagardenier
Zoutsloot 113J.Agemamelktapper


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 113H. (Hendrik) Postma
  terug