Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 103 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Zoutsloot 103,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 103 2-001 2-003 B-ong B-149
Naastliggers vanZoutsloot 103
ten oostenZoutsloot 105
ten zuidende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 101


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-001 Zoutsloot 103huis, panwerk etc.
eigenaargemeensman Andries Piers
gebruikergemeensman Andries Piers
huurwaardeCG 56:10:00
aanslag huurwaardeCG 11:06:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-001 Zoutsloot 103huis, estrikwerk etc.
eigenaarAndries Piers
huurwaardeCG 56:10:00
aanslag huurwaardeCG 11:06:00
aansl. huurw. voldaan5-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-001 Zoutsloot 103huis, estrikwerk etc.
eigenaarAndries Piers erven
gebruikerAndries Piers erven
huurwaardeCG 56:10:00
aanslag huurwaardeCG 09:08:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-001 Zoutsloot 103huis en panwerk
eigenaarerven Andrys Piers
gebruikererven Andrys Piers
huurwaardeCG 56:10:00
aanslag huurwaardeCG 09:08:06


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-003 Zoutsloot 103Jan de BoerCG 3:00:00panwerk


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 170Zoutsloot 103Bouwe RodenhuisHarlingenfabrikeurpannenfabriek en erf (1150 m²)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3111B-149 (Zoutsloot)Douwe C. Boersmaplek grond


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4339Zoutsloot 103 (B-149)Douwe Boersma


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zoutsloot 103 Lijkele Roedemawerkman
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 103L.Roedemaschipper


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 103T. (Taeke) Visse


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 103beeldbepalend pand5 van 10
  terug